Gyászhírek 2015. április 28.

Gyászhírek 2015. április 28.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a KÁSA és a KÁLLAI családnak a pótolhatatlan feleség, anya, nagymama, KÁSA PIROSKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az Oláh és a Kecse család.


Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, SZABÓ MÁRIÁRA, aki egy éve hagyott itt bennünket. Emléke örökké velünk él! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a RITTNER családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, SZABÓ PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! A Váradi Dalnokok.

*

Fájó szívvel emlékezem drága édesanyámra, LENTI ERZSÉBETRE (Szalárd) halálának 10. évfordulóján. Szerető lánya Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, TÓTH IRÉNRE, aki 6 hete távozott az élők soraiból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja férje Feri és az egész család.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a drága, jó édesapától, DEÁK ANDRÁSTÓL (Értarcsa), aki életének 84. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el. Míg élt, szerettük, míg élünk, nem feledjük. Kit őriz a szívünk nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Utolsó útjára április 28-án, délután 2 órakor kísérjük az értarcsai kápolnából. Szerető lánya Márta, veje Feri.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a drága, jó nagyapától és dédnagyapától, DEÁK ANDRÁSTÓL (Értarcsa), aki tragikus baleset miatt már nem lehet közöttünk. Emlékét örökké megőrizzük! Szerető unokája Éva és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, DEÁK ANDRÁS (Értarcsa) tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gyászolja szerető fia Ottó, unokája Eszti.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy KÁSA PIROSKA (született SZABÓ) életének 58. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése április 29-én lesz a kémeri kápolnából. Gyászolja férje József, lánya Edit, veje Szabolcs, unokái Viktória és Márk.

*

Fájdalomtól megtört szívvel vettem tudomásul, hogy szeretett nővérem, KÁSA PIROSKA (született SZABÓ) életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Örökké gyászoló húgod Szabó Gyöngyi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól, és keresztapától, PAPP MÁRTONTÓL, aki hosszú szenvedés után április 26-án elhunyt Németországba. Drága emléke szívünkben megmarad. Nyugodjon békében! Gyászolják: Cservid János, Éva, Csaba és Csongor.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, PAPP MÁRTON 70 éves korában elhunyt, április 26-án, Németországba. Az Alumina vállalat dolgozója és a sakk klub csapat versenyzője volt. Pihenése legyen csendes! A gyászoló család.

*

A néhai Nagyváradi 4-es Líceum 1962-ben végzett XI. B osztályközössége fájdalommal tudatja, hogy szeretett osztálytársunk,
PAPP MÁRTON türelemmel viselt, hosszú betegségben elhunyt Németországban. Emlékét szívünkben megőrizzük és osztozunk családja bánatában. Volt osztálytársai.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, DUMA GÁBORTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének MARIKÁNAK mély gyászában. Testvére István és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, KENDI ÉVÁRA (szül. OLÁH, Jákóhodos), akinek 1 éve dobbant utoljára jóságos szíve 70 évesen. Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Nyugodj békében, drága feleségem! Emlékezik Géza és fiad Gézu.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor örök nyugalomra tért IFJ. KISS JÁNOS (biharpüspöki lakos). Isten őrködjön pihenésed felett, emléked bennünk él. A Juhász család.

*

Mérhetetlen fájdalommal tudatom, hogy legdrágább kincsem, kislányom, IANCU MAGDA (ANCIKA) 51 éves korában hirtelen elhunyt. Nem lesz már nap az életemben, hogy nem lessz könny a szememben. Sír a lelkem, gyászol a szívem, mert itthagytál drága gyermekem. Rövid volt az életed, de hosszú legyen álmod, zokogva őrzöm csendes nyugvásod. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenhessen! Temetése szerdán, április 29-én 11 órakor a Steinberger kápolnából.
Bánatos édesanyád Szász Mária és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokahúgunktól, az unokatestvértől és keresztanyától, IANCU MAGDÁTÓL (szül. SZÁSZ), aki 51 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét örökké őrizni fogjuk: Nényu, Tibi, Csilla, Patrick és Mircea.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk a szeretett feleségtől és édesanyától, IANCU MAGDÁTÓL (szül. SZÁSZ, ANCI).
Utolsó útjára szerdán, 2015.04.29-én 11 órakor a Steinberger kápolnából kísérjük. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Férje Öcsi és lánya Réka.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett menyünktől, IANCU MAGDÁTÓL, (ANCIKA, szül. SZÁSZ), aki 51 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Klári mama és Costi tata.

*

Megállok némán sírod mellett, örökké örizzük emlékedet. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Amíg élünk, soha nem feledünk. Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, IANCU MAGDA
(ANCIKA) életének 51. évében hirtelen eltűnt. Búcsúzik tőle nővére Marika, sógora János és családja Bea és Noémi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nővéremtől, IANCU MAGDÁTÓL (ANCIKÁTÓL). Öccse Árpi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk nővéremtől, ANCIKÁTÓL. Húga Gyöngyi és unokaöccse Csabi.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk húgomtól, IANCU MAGDÁTÓL (ANCIKA). Bátyja Márton, sógornője Marika és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesapa, nagyapa, DEÁK ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Jucika, Gabriella és Laci.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. VERES JÁNOSRA (Szentmárton).
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Bánatos felesége és gyermekei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, MÉSZÁROS MIKLÓSRA, aki ma 6 hónapja, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászmise 28-án 18 órától a Szent László-templomban. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. NÉMETH LÁSZLÓNÉ, (szül. MÁKOCSI ERZSÉBET) hirtelen elhunyt. Temetése április 29-én, szerdán d.u. 2-kor a bihari református kápolnából. Bíró Jutka és Judit.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló GÁTI családnak a szeretett édesapa, após és nagyapa, DEÁK ANDRÁS tragikus elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Zétényi család.

*

Mély fájdalommal lelkünkben emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, TAKÁCS IRÉNRE, akit 20 éve, 45 évesen elrabolt a kegyetlen halál. Szívünkben szeretettel őrizzük drága emlékét. „Múlhatnak a napok, s az évek,/ Szívünkben örökké él az emléked./ Borulhat rád a temető csendje,/ Mi szeretni fogunk mindörökre.” Fia László, lánya Hajnalka és unokája Bernadett.

Címkék: