Gyászhírek 2015. április 24.

Gyászhírek 2015. április 24.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, SZABÓ PIROSKA (Bihardiószeg) életének 71. évében rövid, de türelemmel viselt szenvedés után itthagyta szerető családját. Temetése április 25-én 14 órakor lesz a helyi ócska temető ravatalozójából. Fájó szivvel búcsúzik tőle a gyászoló család: férje Jóska, lánya Enikő, veje Tibor, unokái Tímea és Tibor, fia József, menye Éva és unokái Edina és Csongor.

Szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára TÓTH ELEMÉR (közgazdász) halálának tizedik évfordulóján. „Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz, Elfut a perc, az örök Idő várja, Lelkünk, mint fehér kendő leng utána”. Ágnes, Aliz, Tóni és családja.
*
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak FARAGÓ ANNI elhunyta alkalmából, akivel hosszú időn át együtt meneteltünk a munka mezején. Elemér és fia Tamás.
*
A test és lélek elválik, S úgy érzed hazugság, Hisz ő már most hiányzik, S hiszed, az élet badarság. Szeretnél megszűnni, Hogy csak vele lehess, Hogy ne kelljen elválni, Ismét vele nevethess. De ez a rút, csúnya, Hátborzongató élet, Őt más vizekre sodorta, Ahol nem számítanak az évek. Szárnyakat kapott, Fehér hosszú ruhát. Talán boldog is ott, Otthon érzi magát. Reméled, hogy visszatér, Érzed hideg éjszakán, Lágy kezeivel hozzád ér, S meg is ölel talán. Aztán rájössz, nincs ott, Hisz nem is él már, S te csak a levegőt karolod, S közben a szíved fáj. Lassan megnyugszol, Hiányától ordítani tudnál, Csöndben elalszol, Hogy ne lássák, ismét sírtál. Babuci.
*
Fájó szívvel emlékezünk Jónás Leónára halálának 5. évfordulóján. „Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed. Megváltozott minden, a világ, az élet, de van, ami soha nem változik: amíg élünk, szeretünk és nem feledünk Téged!” Szerető családja.
*
Fájó szívvel osztozunk kedves barátnőnkkel, RITTNER ENIKŐVEL és családjával, szeretett édesanyja, SZABÓ PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! A Nemes család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki mérnöknőnknek, RITTNER ENIKŐNEK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Limtex I-es munkaközössége, mesternője Borzási Tünde és tehnológusa Őri Ilona.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, RITTNER ENIKŐNEK édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Limtex cég közössége.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a RITTNER családnak a szeretett anyós és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kondor Andrea, Kiss Edit, Robert Kunkel.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki RITTNER ENIKŐNEK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Barátaitok a Czenk és a Vura család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a RITTNER családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt. Az Európai Borlovagrend Érmelléki Legátusa.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SZABÓ és a RITTNER családnak a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Erős Sándor, Éva és Balogh Kató.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, MATEUTZ MÁRIÁRA (szül. PALLAGI MÁRIA, Székelyhíd) halálának 1. évfordulóján. Ez alkalommal kérem embertársaimat, hogy jobban tiszteljük és szeressük az öregeket. Fia József és unokája Krisztina.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesapámra, BONCAN IOANRA, aki 25-én lesz 1 éve, hogy elhunyt. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emlékedet. Gyászoló lánya Lidia.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS RÓZSÁNAK a szeretett férj, TAKÁCS MIHÁLY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Deák Sándor és Márta.
*
Fájó szívvel emlékezünk AMBRUS KATALINRA, a gyermekkórház volt asszisztensnőjére, aki hat hónapja távozott közülünk. Emlékét örökké megőrizzük! „Két part között felfedezed a csodát, az első és utolsó lélegzet partjai között”. A. Katalin. Éva és fia Tamás.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SOMOGYI GYULÁRA (Pelbárthida) halálának 14. évfordulóján. Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél, hiába borul rád a temető csendje szívünkben élni fogsz mindörökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége, lánya, veje és unokája Tímea.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ IRÉNKE (TÖRÖK, Bors) ma 6 hete búcsú nélkül eltávozott közülünk. „Könnyek csorognak végig arcunkon, elmentél tőlünk, hiányzol nagyon.
Nem vársz minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Nincs nyugalom, nincs békesség, számunkra semmi, nincs ami téged pótolna. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál minket, akik téged szerettek. Számunkra te sosem leszel halott, élni fogsz mint a csillagok. Emléked örökre itt van nekünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk.” A gyászoló család.
*
Szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Már hat hete annak, hogy a jó Isten magához szólított téged, látva a sok szenvedésed drága TÓTH KRISZTINA. Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel! Keresztanyu, Keresztapu, Imike, Rita, Gretike, Erzsike, Lori, és Jázmin.
*
Hat hete, hogy drága gyermekem és testvér, TÓTH KRISZTINA eltávozott tőlünk. „Hiányod lelkünket szaggatja és tépi, miért kellett így legyen, az ész nem érti. De szívünk rejtekén mint fájó emlék, mindörökké itt leszel, mert lelkünkbe költöztél.” Soha nem felejtő édesanyád, testvéred Sanyi, sógornőd Bogi és keresztlányod Antónia.
*
Hat hete, hogy a szeretett feleség és anya, TÓTH KRISZTINA eltávozott tőlünk. „Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Örökké emlékezünk rád! Férjed Sanyi, leányod Alexandra és apósod.
*
„Merengünk fájón, lelkünkből száll a sóhaj, imát mondunk szeretteinkért, alázatos szóval.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága kis tatánkra, MÉSZÁROS SÁNDORRA, akit 2 éve veszítettünk el, MÉSZÁROS RÓZSIKÁRA (szül. CSATA), BALOGHNÉ MÉSZÁROS HUGI
(tanárnőre), BALOGH FERENCZRE (Négus), HALÁSZ PIROSKÁRA (volt PÁLMAY), PÁLMAY LÁSZLÓRA. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Teca, Józsi, Ferencz, valamint Levente és Attila Kanadából.
*
„Múlnak az évek,/ De az emlékek élnek / Amíg élünk, őrizzük őket.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk MÉSZÁROS MIKLÓSRA, akit 6 hónapja veszítettünk el, MÉSZÁROS ALBERTRE, SÍPOSNÉ MÉSZÁROS ERZSIKÉRE és MÉSZÁROS VILMOSRA. Nyugodjanak békében! Örökké szerető testvérük Jóska és családja, unokatestvérük Pákozdy Edith Amerikából.
*
Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a legdrágább testvérre, apára, IFJ. U. NAGY LÁSZLÓRA (Bihardiószeg) halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékezik szerető húga Márta, sógora Sanyi és lánya Márta.
*
Szomorú 4 év telt el mióta életének 66. évében elment a szeretett apa és élettárs, SEBESTYÉN JÁNOS. Sosem felejtünk el! Gyászolják lányai Anikó és Marika, élettársa Marika.
*
Halálának 3. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, ID. BÁTORI SÁNDORRA (élt 66 évet). „Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el.” Nyugodj békében! Bánatos feleséged Irén, lányod Erika, vejed György, fiad Sándor, menyed Angéla, 5 kicsi unokád és sógornőd Jolán.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett keresztapa, BALOGH KÁROLY (Biharszentjános) életének 79. évében elhunyt. Egy szál gyertya mely lassan végig ég, Egy élet, mely percek alatt véget ért.Emléke örökre szívünkben él! Búcsúzik keresztfia Lacika, felesége Zita és Nikolett.
*
Fájó szívvel búcsúzunk BALOGH KÁROLYTÓL (Biharszentjános), aki 79 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Jakab Miklós és felesége Vera.
*
Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk testvérünkre, GYARMATI LAJOSRA halálának 20. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Míg élünk, őrizzük emlékedet. Nyugodjon békében. Testvére Gizi, Inci és családja.
*
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, ZÁK ERZSÉBETRE, aki huszanöt éve, hogy eltávozott az élők sorából. Áldd meg Istenünk a földnek minden porszemét mely takarja drága édesanyám sírhelyét. Emléke legyen áldott. Örökké gyászoló lánya Ica, fia Ádrián és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy nagyon hosszú betegség és szenvedés után elhunyt BALÁZS ERZSÉBET. Temetése 2015. április 25-én 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle férje Józsi, lánya Kati, veje Gyuszi és unokája Gyuszika.
*
Hálás köszönetünket fejezzük ki SZABÓ LEVENTÉNEK önzetlen segítségéért amit a szeretett ERZSIKE néni gondozásában tanúsított. A Györki család.
*
Egy könnycsepp a szemünkben még érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emlékedet. A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már / Adhat az Isten gyémántot, kincset, palotát, / Csak egyet nem adhat kétszer, / Szerető férjet, édesapát, nagyapát / Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SEBESTYEN JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Szerető felesége, gyermekei és annak családja.
*
Fájó szívvel veszünk búcsút drága édesapámtól, KŐMÜVES PÉTERTŐL. Nyugodj békében. Gyászolja fia Jóska, menye Klári.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, KŐMÜVES PÉTER életének 82. évében elhunyt. Temetése április 25-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy drága édesapám, KŐMÜVES PÉTER jóságos szíve megszűnt dobogni. Temetése április 25-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Áldjon meg az Isten és adjon neked örök nyugodalmat. Búcsúzik lányod és vejed.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagytatámtól, KŐMÜVES PÉTERTŐL. Emléked legyen áldott. Pihenésed csendes. Unokád Norbert.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága nagytatámtól, KŐMÜVES PÉTERTŐL. Szívből szerettünk, soha nem feledünk. Unokád Enikő, dédunokád Lilla.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága nővéremtől, BALÁZS ERZSÉBETTŐL. Nyugodj békében! Gyászoló húga Manci és annak családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, TÓTH JÓZSEFRE halálának 23. évfordulóján és ÖZV. TÓTH JULIÁNNÁRA (szül. CSORDÁS)
halálának 3. évfordulóján. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Emlékét örökké megőrzi fia Géza és családja, Lánya Irénke és családja.

Címkék: