Gyászhírek 2015. április 23.

Akt.:
Gyászhírek 2015. április 23.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apap, nagyapa, MEDRA JÁNOS életének 90. évében elhunyt. Temetése szombaton, április 25-én a Steinberger kápolnából 14 órakor. Soha el nem feledjük. A gyászoló család.

Hálás köszönet mindazoknak, akik KÖLLő BéLÁT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.
*
Ma (2015.04.23.) 10 éve ment el közülünk Dr. BÉKEFI ENIKŐ. Isten adjon neki örök nyugodalmat, áldott emléke maradjon közöttünk mindörökre. Gyászoló családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy CSUHA JULIANNA (élt 89 évet) Szegeden meghalt. Nyugodjon békében! Leánya Kati és családja.
*
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédmama, DEBRECZENI MARGIT (Örvénd) életének 83. évében hosszú szenvedés után itthagyta szerető családját. Temetése április 24-én 15 órakor a kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle a gyászoló család: fia Pityu, menye Baby, unokái Levente, István, Zsolt és Attila, valamint dédunokája Orsolya.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk voltak szerettünk, KOCSIS ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott! A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezem a 2 éve elhunyt szeretett fiamra, KÖRTVÉLYESI BÉLÁRA (Bihar). Nem lesz már nap az életemben, hogy ne legyen könny a szememben, sír a lelkem, gyászol a szívem, mert itthagytál drága gyermekem. Rövid volt életed, de hosszú legyen álmod, zokogva őrzöm csendes nyugvásod. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen. Örökké bánatos édesanyád Eszter és a család.
*
Megállok némán sírod mellett, Örökké őrizzük emlékedet A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Amíg élünk, soha nem feledünk. Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, KISS LÁSZLÓ (Nagyvárad) türelemmel viselt betegség után életének 67. évében elhunyt. Temetése április 24-én, pénteken 15 órakor a bihari református kápolnából lesz. Búcsúzik tőle lánya Marika, veje Laci, unokái Reni és Norbi, unokaveje Romi.
*
„Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik, tiszta lelked fönt a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.” Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, JUHÁSZ ERZSÉBETRE (élt 55 évet, Bihar) kinek jóságos szíve 2 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt mint hópihe a fényben, ragyogsz ránk fényesen csillagként az égen. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.” Emlékezik rá bánatos férje és fia.
*
Már egy éve annak a szomorú napnak, hogy itthagytál bennünket OLÁH SZÉP IMRE. Nyugodj békében. Szeretettel emlékezik felesége, leánya, veje és unokája.
*
Szomorú szívvel búcsúzom VÁRADI JANETÓL. Őszinte részvétem a bánatos családnak. Nyugodjon békében! Kiváló munkatárs volt, felfoghatatlan az elvesztése. Jobbágy Ilona és családja.

Címkék: