Gyászhírek 2015. április 22.

Akt.:
Gyászhírek 2015. április 22.
Eltelt 5 év mióta a férj, apa, nevelőapa, após, nagyapa, NAGY ZOLTÁN-JÁNOS (élt 65 évet) eltávozott közülünk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk. Nyugodj békében! Szerető feleséged Juci, lányaid, fiaid, vejed, unokáid, sógoraid, sógornőid, keresztgyerekeid, jó szomszédaid családjaikkal.

Szomorú szívvel emlékezünk szüleinkre, ID. KOVÁCS JÓZSEFRE (Biharpüspöki) halálának 20. évfordulóján és feleségére, KOVÁCS ERZSÉBETRE (szül. NILGESZ) halálának 8. évfordulóján. Nem halnak meg azok, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, múlnak évek, ők itt vannak bennünk csendesen, míg kedves emlékük él szerető szívünkben. Gyermekei, unokái és dédunokái.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, FÁBIÁN JOLÁN temetésén részt vettek. A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, IFJ. SZILÁGYI GÁBOR (Székelyhíd) temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. Bánatos szülei, fia Gergő és nővérei Éva, Ildikó és családjaik.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DIMÉNY ÉVÁNAK és családjának a szeretett anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Nagyváradi 52-es óvoda munkaközössége.
*
Legmélyebb együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában, búcsúzunk szeretett keresztapánktól, KISS LÁSZLÓTÓL. Nyugodjon békében!
Keresztlánya Hegedüs Juci, férje Pista és családja, és a Gergely család.
*
Megállok némán sírod mellett, Örökké őrizzük emlékedet. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Amíg élünk, soha nem feledünk. Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, KISS LÁSZLÓ (Nagyvárad) türelemmel viselt betegség után életének 67. évében elhunyt. Temetése április 24-én, pénteken 15 órakor a bihari református kápolnából lesz. Búcsúzik tőle lánya Marika, veje Laci, unokái Reni és Norbi, unokaveje Romi.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, KISS LÁSZLÓ (Nagyvárad) életének 67. évében elhunyt. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Temetése április 24-én a bihari református kápolnából 15 órakor. Emléked őrzi fiad Laci, menyed Éva, unokáid Gréta és Rolika.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 4 éve elhunyt drága gyermekre és testvérre, TÓTH SÁNDORRA (élt 16 évet, Biharfélegyháza). Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Egy a reményünk, mely étet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Nyugodj békében drága szerettünk! Szerető édesanyád, édesapád és a kisöcséd.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, KÁSA PIROSKA életének 78. évében elhunyt. Temetése 2015. április 23-án 14 órakor a városi ravatalozóból. A bánatos, gyászoló család.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, LUKÁCS ILONÁTÓL (szül. FÖLDESI, Érábrány). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Csucsuj István és Gyöngyi.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a FARAGÓ családnak szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. Néhai Elli testvére, Sarkadi Margit és családja.
*
A múltba visszanézve, valami fáj, valakit várunk, aki nem jön többé már, de szeretni fogjuk mindörökké és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, testvérre, DÓCZI LAJOSRA (hodosi születésű), aki szerdán, 22-én 3 éve, hogy itthagyott minket. Még mindig fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd mi a bajunk, mi azt felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon. Elmentél tőlünk egy tavaszi napon, emléked elkísér egy életen át. Nyugodj békében drága lélek. Szerető feleséged Erzsébet és 2 unokád, nővéred Irma és az egész rokonság.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TORZSOK GYÖRGY (a Teleprecizia volt dolgozója), hosszú betegség után 65 évesen április 11-én Kanadában elhunyt. Emlékét fájdalommal megőrizzük. Nyugodj békében. Felesége, leánya, unokája, anyósa és családja, rokonaik, bátyja József, élettársa Szilvia.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy CSUHA JULIANNA (élt 89 évet) Szegeden meghalt. Nyugodj békében. Leánya Kati és családja.
*
Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy drága feleségem, DIMÉNY MAGDOLNA (szül. LŐRINCZ) életének 64. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 15 órától lesz a szentandrási kápolnából. Örökké bánatos férje Jóska.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, DIMÉNY MAGDOLNÁTÓL. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Fiaid Jóska és Öcsi, menyeid Éva és Claudia, unokáid Anita, Bianca és Melinda.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, SÁRKÖZI MÁRIA (szül. JENEI MÁRIA), életének 83. évében elhunyt. Temetése április 23-án, csütörtökön 13 órakor Gyarakon. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle leánya Sárközi Erzsébet és unokái Varga Zsolt és Kovács Szabolcs.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, TÉCSI MÁRIÁRA, aki 6 hónappal ezelőtt hagyta el a földi létet. Emléke legyen áldott. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, DR. SASU NICOARA szemsebészre halálának 1. évfordulóján. „Lehunytad szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is él, akik igazán szerettek, soha nem felednek el. Szívünkben hordjuk örökké emléked.” Április 26-án 10 órától a nagyváradi Sf. Gheorghe templomban (Armatei Române utca) megemlékezést tartunk. Bánatos feleséged Florica, lányod Carmen, unokád Nic.

Címkék: