Gyászhírek 2015. április 21.

Gyászhírek 2015. április 21.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Pocsaly Máriának és kedves családjának szeretett édesapja, BARÓTI ANDRÁS (Margitta) hosszú betegség utáni elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A margittai RMDSZ vezetősége és tagsága.

 

Ma egy éve, hogy szeretett édesapám, BALASKÓ FERENCZ eltávozott tőlünk. „Annyira fáj, hogy el nem mondhatom! Nem látom többé, s nem is hallhatom. Hiába érzem őt itt belül élénken, kezét felém nyújtva esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, s mikor elmentél, nem fogtam a kezed. Drága édesapám, nyugodj békében!” Örökké emlékezünk rád: lányod Merci és vejed Csabi.
*
Mély fájdalommal a lelkünkben búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, SZABÓ GYULÁTÓL (Hajdúszoboszló), aki hosszan tartó betegség után napnyugtával távozott a csillagok közé. Minden mulandó ezen a földön, Mint a harmat a letört virágon, Csak egy van, ami a sírig vezet, A szívünkben az emlékezet. Búcsúzik tőle sógornője Eta és keresztlánya Editke.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, LUKÁCS ILONA életének 77. évében elhunyt. Temetése április 22-én 14 órakor lesz Érábrányban. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és hála. Lánya Éva, fia Laci és élettársa Mariana.
*
Őszinte részvétünk KÖLLŐ ATTILÁNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt. Kulics Irén és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, KÖLLŐ BÉLÁTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Tamás Lőrinc és családja.
*
Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, BERNÁT ILONÁRA (Érmihályfalva) halálának 8. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.” A bánatos család.
*
Egy éve, hogy elveszítettük a legdrágább édesanyát, nagymamát, anyóst, testvért és nagynénit, SZAKÁCS GIZELLÁT (szül. Bihar). Egy szál gyertya mely lassan végig ég, Egy élet, mely percek alatt véget ért. Emléke örökre szívünkben él. A gyászoló család.
*
Szememben könnyekkel, szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, RÁCZ LAJOS (a Constructorul volt csoportvezetője) 61 éves korában örökre eltávozott tőlem. Itthagytad a házat, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Eljött a tél és eljön a tavasz, De nélküled nem ugyanaz. Temetése április 21-én 14 órától a biharpüspöki kápolnából lesz. Gyászoló felesége Kati.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó apától és apóstól, RÁCZ LAJOSTÓL, aki 61 éves korában elhunyt. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telnek a napok, múlhatnak az évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk téged! Temetése kedden 14 órától a biharpüspöki kápolnából. Bánatos, gyászoló lánya Kati és veje Imi.
*
Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, RÁCZ LAJOSTÓL. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre. Nyugodj békében! Bánatos és gyászoló fia Lali és menye Renáta.
*
Mély fájdalommal szívünkben búcsúzunk a drága, jó gyermektől, testvértől és nagybácsitól, RÁCZ LAJOSTÓL, aki 61 éves korában elhunyt. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Bánatos édesanyja Julianna, testvére Ági és férje István, unokaöccse Istvánka és felesége, unokahúga Ágica és családja.
*
Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk szeretett vejünktől, RÁCZ LAJOSTÓL, aki 61 éves korában elhunyt. Nyugodj békében! Gyászoló apósa Simon Béla és anyósa Simon Anna.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a kedves szomszédunk, TÓTH BÁCSI halála miatt érzett fájdalmában. A Bauman család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Medra családnak a szeretett férj, apa és nagyapa, MEDRA JÁNOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Kenéz család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Medra családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, MEDRA JÁNOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Manyó és János.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 7 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. CZVIKKER JÁNOSRA. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Bánatos felesége, fia, unokái, unokaveje és a rokonság.
*
Vasárnap volt egy éve annak a szomorú napnak, amikor a drága feleség, édesanya, anyós és nagymama, KERTÉSZ IBOLYA itthagyott bennünket. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé, de bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Nyugodjon békében! Emlékezik férje Feri, lányai Tünde, Csilla, Móni, vejei és 5 szép unokája, Evelin, Ivett, Anita, Ákos és Misike.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a nagymamától és dédnagymamától, ÖZV. CSORBA ERZSÉBETTŐL (szül. BOKOR). Nyugodj békében! Krisztina és Krisztici.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a nagymamától és dédnagymamától, ÖZV. CSORBA ERZSÉBETTŐL (szül. BOKOR). Nyugodj békében! Krisztián, Viktória, Katinka és Annuska.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki CSORBA KÁROLYNAK szeretett édesanyja elvesztése feletti fájdalmában. A Neopan pékség munkaközössége.
*
Őszinte részvétünk CSORBA KÁROLYNAK és KATALINNAK édesanyjuk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Hajni és Stefi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. CSORBA ERZSÉBETTŐL (szül. BOKOR). Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Diana, Cristi, Luca és Nicoleta.
*
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. CSORBA ERZSÉBET (szül. BOKOR, volt asszonyvásári lakos) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése április 22-én 12 órakor Nagyváradon, a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Fájó szívvel búcsúzunk tőle: fia Karcsi, lánya Kató és a gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagymamától, FÁBIÁN JOLÁNTÓL, aki életének 76. évében elhunyt. Temetése 2015. április 21-én lesz 14 órakor a bihari református kápolnából. Gyászolják: unokája Norbert és családja, dédunokái Alexandra és Viktória.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagymamától, FÁBIÁN JOLÁNTÓL, aki életének 76. évében elhunyt. Temetése 2015. április 21-én lesz 14 órakor a bihari református kápolnából. Gyászolja unokája Lajos és családja, és dédunokái.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága feleségtől, anyától és anyóstól, FÁBIÁN JOLÁNTÓL, aki életének 76. évében elhunyt. Temetése 2015. április 21-én 14 órakor lesz a bihari református kápolnából. Gyászolják: férje András, lánya Jolán és veje Lajos.
*
Őszinte részvétünk drága ILONKA és EMIL e nehéz pillanatokban a drága, jó férj és édesapa, após és nagyapa, BRADEA EMIL elvesztése miatti mély fájdalmatokban. Bíró Miklós és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki ILONKÁNAK és EMILKÉNEK és családjának a szeretett férj, BRADEA EMIL, az édesapa, após, nagytata eltávozása miatti mély fájdalmatokban. Bíró Sándor és Erzsike.
*
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, hosszú szenvedés után feladta a harcot az élettel, munkás kezei megpihentek örökre. SZABÓ GYULA folyó év április 15-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 24-én, pénteken, Hajdúszoboszlón lesz. Isten nyugtassa! Búcsúzik tőle lánya Ildi, veje Florin és unokái Sergiu és Alice.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Évának, Lacinak, Évinek és az egész gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama, dédi, LUKÁCS ILONA (Érábrány) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Küzdöttél, de már nem lehetett, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Az Örösi család.
*
Örök szeretettel emlékezünk az odaadó apára, és a szerető testvérre, ID. PÉTER MÁRTONRA és PÉTER JÓZSEFRE e földi létből való elköltözésük 7. illetve 6. évfordulója alkalmából. Emléküket szívünkben őrizzük. Nyugodjanak békében! A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, a déditől, LUKÁCS ILONÁTÓL (Érábrány), aki 77 éves korában elhunyt. Fáj a szívünk, mert itthagytál, búcsú nélkül elaludtál. Halál bölcsője örökre lezárt, nem látunk többé soha már. Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha. Drága emléke szívünkben örökké él. Nyugodj békében! Bánatos unokája Évi, unokaveje Józsi, dédunokái Kriszti és Szebi.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, LUKÁCS ILONÁTÓL (Érábrány), aki csendesen eltávozott az Atyai Istenhez. Téged elfelejteni nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Emléke szívemben örökké megmarad. Gyászoló testvére Erzsi.

Címkék: