Gyászhírek 2015. április 17.

Gyászhírek 2015. április 17.
Ma hat hónapja, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, TOLVAJ IRMA (szül. Ungvári, Nagyszántó) szó nélkül itthagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Az ajtó, hol vártál, örökre nyitva áll, sajnos te nem jössz, és reánk csak a bánat vár. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, de szívünkben megmarad drága emléked.” Emlékezik rád férjed Imre, lányod Éva, vejed Zoli, unokáid Reni, Timi és unokavejed Gyuri.


Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, VADAS KATALIN életének 76. évében elhunyt. Temetése 2015. április 18-án, szombaton Éradonyban. Búcsúznak fiai Tibi (Öcsi), Endre és felesége Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, SZABÓ TERÉZRE (Fugyi), aki ma 5 éve távozott közülünk. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt mint a virágillat, de emléked ragyog, mint fényes csillag.” Lánya Erzsike és családja.

*

Őszinte részvétem DR. LÁSZLÓFFY ZSOLTNAK és családjának a nagyszerű apa és kitűnő író, LÁSZLÓFFY CSABA
elvesztése okozta fájdalmukban. Jakabovits Márta.

*

Szomorú szívvel emlékezünk BÁLINT SÁNDORRA, aki egy éve váratlanul eltávozott az élők sorából. Emlékezik rá családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára és testvérre, ELEKES CSABÁRA,
aki 9 éve távozott el közülünk. Emléke legyen áldott! Örökké bánatos édesanyja, felesége, gyermekei és testvére.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, anyósra, testvérre, MÁTÉ ANNÁRA (szül. KISS), aki ma 6 hónapja örökre itthagyott. Emléke szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család.

*

Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, ERDEI BALÁZSRA halálának 8. évfordulóján. Aki ismerte, áldozzon egy percet emlékének. A gyászoló család.

*

Egy éve, hogy elveszítettük a drága férjet, apát, nagyapát, BEDE KÁLMÁNT. „Egy szál gyertya, mely lassan végig ég,/
Egy élet, mely percek alatt véget ért,/Itthagytad azokat kik szerettek Téged,/De emléked örökre szívünkbe égett.”
Emléked őrzik: bánatos feleséged, gyermekeid, édesanyád, vejeid, unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett gyermekemre, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Biharszentjános, élt 50 évet) halálának első évfordulóján. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába veszem a virágot, veled együtt temetem el az egész világot.” Örökké bánatos édesanyja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Biharszentjános, élt 50 évet) halálának első évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Bánatos testvére András és családja.

*

Mély fájdalommal és megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, rokon,
ÖZV. VARGA GYULÁNÉ (szül. SIMÁNDI ZSUZSÁNNA, Nagyszalonta) életének 93. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése április 18-án 13 órakor a temető ravatalozojából. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és hála! A bánatos, gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, KOVÁCS GHEDEON BÉLÁRA halálának 7. évfordulóján. Mióta elmentél, szívünkben a szeretet, a fájdalom, sírás nem szűnt meg. Felejteni téged nem lehet, mert te voltál a jóság, szeretet, mely elkísér egy életen át. Nyugodj békében! Sírig sirató feleséged Olgi, fiad Bélu és családja.

*

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit várunk, aki nem jön többé, de szeretni fogjuk mindörökké! Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, vőre, IFJ. DÉZSI JÁNOSRA (Kisszántó), aki vasárnap lesz 1 éve, hogy itthagyott minket. „Még mindig fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd mi a bajunk, mi azt felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon. Elmentél tőlünk egy tavaszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Hiába borul rád a temető csendje, lelkünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emléked elkísér egy életen át.” Nyugodjon békében! Szerető felesége Erzsike, gyermekei Levi és Kriszta, anyósa és apósa.

*

„Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet!” Fájdalommal emlékezünk KATONA ZSIGMONDRA, a szeretett édesapára, nagyapára, aki 21 éve eltávozott közülünk és a szeretett testvérre, KATONA ATTILÁRA halálának közelgő 6. évfordulóján. Emléküket szívünkben őrizzük! Erika, Tibi, Zselyke és Kristóf.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GERGELY JÁNOSNAK és családjának a szeretett feleség,
GERGELY IRÉN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A lépcsőház lakói.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. FEKETE MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Özv. Sorbán Ilona (Örvénd) és családja.

*

A legszebb emlék a szeretet ami utánunk marad. Így érezzük mi is így 3 év eltelte után, amikor a szeretett férj és apa,
FŰREDI SÁNDOR eltávozott családja köréből. Az idő múlik, de mi soha nem feledünk, örökké szívünkben élsz.
Mély fájdalommal felesége és gyermekei.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybáty, SZABÓ JÓZSEF hosszú betegség után 59 éves korában elhunyt. Temetése április 17-én 12 órakor a városi kápolnából. Emlékét örökké őrzi szerető húga és egész családja.

*

Szomorúan emlékezünk szeretteinkre: KOVÁCS SANYIKÁRA és ID. KOVÁCS SÁNDORRA (Érmihályfalva).
„Hiányuk lelkünket szaggatja és tépi, / Miért kellett így legyen, az ész nem érti. / De szívünk rejtekén mint fájó emlékek / Mindörökké itt lesznek, mert lelkünkbe költöztek.” Bánatos családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, CSOKMAI GÉZÁRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Szomorú egy év telt el azóta, hogy drága szerettünk, KÉRI EMMA ERIKA (szül. MOLNÁR) eltávozott az örök hazába.
Nélküled, és mégis Veled,/ Kérdések, mire nincs felelet,/ Űr, mit nem pótol senki sem,/ Könnyek, mit letörlünk csendesen. Fájó szívvel emlékezik szerető családja.

*

Kimondhatatlan fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, ÖZV. ANTAL ANDRÁSNÉRA (ERZSIKÉRE, Élesd), aki 6 hete hosszú szenvedés után itthagyott bennünket. Fájó emléke szívünkben örökké megmarad. Gyászoló lánya Joli és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZŰCS LÁSZLÓRA (Éradony, élt 31 évet) halálának 2. évfordulóján. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos emléked itt marad közöttünk. Téged elfelejteni nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünk DR. FARAGÓ GYÖRGYNEK és kedves családjának, szeretett édesanyja, FARAGÓ ANNA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Ida és Margit.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagyama és dédnagymama, FARAGÓ ANNA, (szül. Liszka, könyvelő IEILIF) folyó év április 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése folyó év április 17-én 15 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájától. Búcsúznak tőle szerettei, Miska, Gyuri, Monica, Paul, Claudia, Eric.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KISS ZOLTÁN (élt 43 évet) temetésén részt vettek. „Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet.” Bánatos felesége Klára, lánya Tamara, fia Kristóf.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztapánktól, nagybátyánktól, sógorunktól, DOBROVOLSZKY ISTVÁNTÓL.
Keresztfia Gézu, unokaöcsse Robi és családja, és sogórnője Lola.

Címkék: