Gyászhírek 2015. április 15.

Gyászhírek 2015. április 15.
Őszinte részvétünket fejezzük ki STICKEL KIRÁLY ILONÁNAK és családjának a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Özv. Györki Ottóné és családja.

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, ID. KOKOVAY LÁSZLÓRA halálának 5. évfordulóján. Szívünkben örökké őrizzük drága emlékét. Feleséged Julika, és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, GÖDRI Katalinra hat hónappal halála után. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Jutkának, babinak és NÁNdikÁnak a szeretett KISS BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Kiss Zoli és Kati.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a kiss családnak a szeretett KISS BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Andrási család.

*

Őszinte részvétünk Barna Ilonának és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Edit, Atti, Szabi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SimÓ és Gergely családnak a szeretett édesanya, nagymama, anyós és feleség elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Takács család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kománktól, KISS ZOLITÓL kinek sokat szenvedett teste útjának végére ért. Őszinte részvétünk Klárának, Kristófnak, keresztleányunknak Tamarának! Nagy Attila és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KISS ZOLTÁNTÓL, aki hosszú szenvedés után 43 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében!
Gyászolja anyósa, sógora és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, édesanyánkra, SUCIGAN IRÉNRE halálának 9. évfordulóján, valamint édesapánkra, SUCIGÁN JÓZSEFRE halálának 13. évfordulóján. Mindent adhat a jó Isten, csak egyet nem ad kétszer, szerető szülőket. Emléketek szívünkben örökké élni fog. Gyászoló lányai Mária, Erzsébet, valamint veje Péter és azok családjai.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, dédnagymama, GERGELY IRÉN (szül. KOLOZSVÁRI IRÉN) április 13-án hosszú betegség után elhunyt. Nyugodjon békében. Búcsúznak: férje Jani, lányai és azok családjai, fia és családja, valamint unokái és dédunokái.

*

Köszönetet mondunk GERGELY IRÉN (szül. KOLOZSVÁRI IRÉN) betegsége alatt a családnak nyújtott segítségért a legjobb szomszédnak, EMÍLIÁNAK és barátnőjének, ICA néninek. A család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GERGELY IRÉN családjának és Lovas Renattenak nagymamája elvesztése miatt. Melletted vagyunk! A baráti kör.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, FT. KOLOZSVÁRI ISTVÁN ANTALRA, akinek ma 2 éve dobbant utoljára jóságos szíve. Emléke megmarad szívünkben. Megemlékező mise április 15-én 17 órakor. Nővére Edit és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, apára, apósra, nagyapára, BALOG JÁNOSRA (Bors) halálának 12. évfordulóján. Emlékét örökké őrzi szerető családja.

*

Ma egy éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, FARKAS ILONA (a Ruhagyár könyvelője) Budapesten elhunyt. Drága emléke a szívünkben örökké élni fog. Soha nem feledünk drága Ili mama. Fia János, lánya Angéla és családjaik.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, HALÁSZ EDITRE (Biharpüpöki), aki hat hónapja hagyott itt minket. „Telnek a napok, múlnak a hónapok,/ Nélküled annyira magányosak vagyunk./ Az élet már nem nagybetüs nekünk,/ Mert veled mindent elveszítettünk.” Gyászolja bánatos férje és fia.

*

Hat hónapja, hogy elveszítettük a drága testvért, sógornőt, nagynénit és keresztanyát, HALÁSZ EDITET (szül. BORSI).
„Egy szál gyertya, mely lassan végig ég,/ Egy élet, mely percek alatt véget ért,/ Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,/
De emléked örökre szívünkbe égett.” Emlékét őrzik bánatos testvérei és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 2 éve itthagyott bennünket a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, FARKAS ADALBERT (Biharpüspöki). „Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk. Egy célod volt, hosszú útra menni, s az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a dr. SIMON LÁSZLÓ családnak a szeretett édesanya, ÖZV. SIMON IBOLYA (Vajda)
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Szabó Lajos és családja.

*

Halálának harmadik évfordulóján fájó szívvel emlékezünk CSERVID MARGITRA (MANCI). Megemlékező misét tartunk a Barátok-templomában április 17-én délután 6 órától. A gyászoló család.

*

Fájdalom költözött 1 éve szívünkbe, nem hallhatjuk hangod, nem lehetünk már soha többé veled MURVAI SÁNDOR.
Emlékét örökre szívünkben hordjuk. Szerető felesége Ika, fiai: Csabi és Sanyika családjukkal.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki anyatársunknak, BARNA ILONÁNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Márk Lajos és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, PAPP ANDRÁS (nagyváradi Ruhagyár volt dolgozója) 93 évesen elhunyt. Temetése április 16-án, csütörtökön 14 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott!
Gyászolják fiai Bandi és Sanyi, menyei Kati és Matild, unokái Cynthia és András.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre és testvérre, HEGYI LAJOSRA (Szentjános), akinek 3 éve dobbant utolsót jóságos szíve (41 évesen). „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében, drága gyermekem, és szeretett testvérünk.

Címkék: