Gyászhírek 2015. április 13.

Gyászhírek 2015. április 13.
Eltelt 10 év amióta VARGA SÁNDOR (Gyarak) elhagyta azt a házat, amit úgy szeretett, ami mai napig siratja. A fájdalmat leírni nem lehet csak letörölni a hulló könnyeket. Nyugodj békében! Szerető lánya és családja.


Könnyes szemmel emlékezünk SZOLGA SÁNDORRA (Gyanta) halálának 1. évfordulóján. „Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,/ Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,/ Úgy búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, P. KOVÁCS LAJOSRA (Érmihályfalva),
aki április 13-án lesz 10 éve, hogy örökre megpihent. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét, és el ne feledd. Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincs már több határ.” Emlékezik rá felesége, lánya, fia, menye, veje és három unokája és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és apára, IFJ. ZAKARIÁS ANDRÁSRA (ÖCSI) halálának 5. évfordulóján.
„A múltba visszanézve, valami fáj, valakit várunk, aki nem jön többé, de szeretni fogjuk mindörökké.” Bánatos édesanyja és fia Norbi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. FÁTYOL SÁNDOR (Marl Németország, Bors Románia, 1961–1976 a Nagyváradi Filharmónia koncertmestere, 1981–2001 a Philharmonia Ungarica tagja) életének 79. évében elhunyt. Szerettünk földi maradványait április 29-én 15 órakor Marlban helyezzük örök nyugalomra. Ő nagyon szerette a borsi szomszédokat, barátokat és a váradi barátokat, ismerősöket és volt kollégákat. Őrizzétek emlékét szeretettel. A gyászoló család.

*

„Telnek a hónapok, múlnak az évek… De mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed. Megváltozott minden, a világ, az élet, de van, ami soha nem változik: amíg élünk, szeretünk, én nem feledünk téged.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. FARKAS JÓZSEFRE. Szerető családja.

*

Közel van az Úr a megtört szívekhez és a megsebzett lelküket megsegíti. (Zsoltárok 34–19) Már eltelt egy szomorú év, amióta az Úr magához szólította drága szerettünket, FAZEKAS JÓZSEFNÉT, (szül. BÍRÓ TERÉZIA, volt érmihályfalvai lakost).
Adjon neked a jó Isten örök nyugodalmat. „A szeretet soha el nem fogy.” (1-es Kor. 13-8) Szerető testvéreid, azok családjai és az egész gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, SELYEM JANKÁRA (élesdi lakos)
halálának második évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, KOMSA IBOLYÁRA (Székelyhíd) halálának második évfordulóján. Emléke örökké szívünkben él. Férje Barna és fia Attila.

*

Fájó szívvel emlékezem kedves húgomra, SZILÁGYI ROZIKÁRA (szül. LÉVAI) halálának 9. évfordulóján. Szívemben szeretettel őrzöm emlékét. Bátyja Feri.

Címkék: