Gyászhírek 2015. április 10.

Gyászhírek 2015. április 10.
„Itt vagy velem, álmaimban mindig téged látlak./ Nem hagytad a szívem mélyén kiégni a vágyat./ A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához./ Arra kérlek, hogy odafenn lelkemért imádkozz!/ Imádkozz, hogy találkozzunk, ha eljön az óra./ Mikor lelkem Istenhez száll a nagy találkozóra./A boldogság reánk ragyog újra fenn az égben./ Pihenj csendesen, legyen békés álmod, találd meg/Odafenn az örök boldogságot./ Fejfádra borulok zokogva, fájó szívvel hagylak ott magadra./ Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is megpihenni/Emlékeiddel szívemben maradtál, számomra te soha meg nem haltál.” Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy szeretett férjem, VARGA LÁSZLÓ (oncsai lakos, Nagyvárad) életének 78. évében elhunyt. Végső búcsút 2015. április 10-én, a péntek 14 órakor kezdődő gyászmise után veszünk a püspöki temetőben. Köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászomban osztoznak. Gyászolja örökké bánatos felesége Piroska.


,,Ha meghalok, ne sírjatok, Isten hívott és rám hajolt. Ha emlegettek, én ott leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istenhez közel vagyok.” Fájó szívvel fogadjuk el, hogy szeretett családi barátunk, VARGA LÁSZLÓ csendesen, méltósággal eltávozott az Atyai Istenhez. Emlékezünk a legnemesebb emberi értékeire és minden támogatásunkat felajánljuk szeretett özvegyének. Őszinte részvétünk kedves Piroska! Özv. Szabó Margit, gyermekei Éva, Csilla, Marika, Imi és azok családjai.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, TANASZI ERZSÉBET (élt 88 évet) rövid szenvedés után elhunyt. Gyászolja szerető fia Racz Jancsi, menye Lici, unokája Mirco és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki bátyámnak és családjának a szeretett édesanya, TANASZI ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Húga Racz Gyöngyi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, ID. TÓTH MIKLÓSRA (Biharszentjános) halálának 4. évfordulóján. „Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,/ Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni./ Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,/ Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, KARDOS ROZÁLIÁRA (volt semjéni lakos) halálának 2. évfordulóján. Szívünkben szeretettel őrizzük drága emlékét! Három fia, két menye, öt unokája és hat dédunokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BARTALIS családnak a szeretett édesanya, BARTALIS ANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A C7 tömbház C7 lépcsőháza.

*

22 évvel ezelőtt, április 12-én született drága, imádott gyermekünk, GÁBOR JEREMIÁS ÁDÁM, aki tragikus körülmények között távozott szerettei köréből. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő,/ Nem hoz enyhülést a múló idő./
Sírodra hiába visszük a virágot,/ Veled együtt temettük el az egész világot.” Bánatos szülei.

*

A hegyközszáldobágyi temető néma sírkertjében 6 éve alussza örök álmát a szeretett férj, apa, nagyapa, após,
GAJDÓ ISTVÁN. „Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és el ne feledd./ Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll,/ vár a túlsó parton, hol nincs több határ.” Pihenése legyen csendes és emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvéremre, GÖNCZI LAJOSRA (Szentjános) halálának 12., és szeretett édesanyámra, GÖNCZI MARGITRA (Szentjános) halálának 11. évfordulóján. Emlékük örökké velünk marad. Gönczi Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legjobb anyára, nagymamára, anyósra, testvérre és keresztmamára, DROBNYÁK ANNAMÁRIÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. „Múlnak a napok, s az évek,/ Szívünkben örökké él az emléked./
Borulhat rád a temető csendje,/ Mi szeretni fogunk mindörökre.” Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, testvére Ildikó, keresztfia Attila.

*

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt,/Mindenki tudta és hirdette: ő volt…/Nem élt belőle több és most sem él,/
S mint fán se nő egyforma két levél,/ A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi) Az elmúlás örökké tartó fájdalmával emlékezünk rád, drága gyermekünk, halálodnak 10 éves évfordulóján, április 9-én, teérted szól a harang
IFJ. PAPP ALBERT ATTILA (élt 35 évet). Hogy milyen voltál te nekünk, azt csak én tudom? Különb mint más, százszor is, ezerszer is, és ha élnél, mennyi jót tudtál volna tenni, az ég is az ilyet szereti. Az ablakon át ha a csillagokat nézem, tudom, hogy ott vagy köztük drága gyermekem. A betegágyadon könyörögtünk az életedért, de az idő megállt, nem mi győztünk, hanem az ostoba „Halál”. Letettek téged a hideg sírba, onnan te soha nem jöhettél vissza. Hiába nem látlak, szívemben őrizlek drága Attilám, örökké szeretlek! Múlhatnak a szomorú évek, de az emlékek élnek, ameddig élünk, őrizzük őket. 10 év telt el, de ma sem értjük, hogy miért? Mindent újra elszenvedünk, lelkünk szenved ameddig élünk. Hiába jön el a tavasz, de ha a szívet ilyen bánat érte, a fájdalomnak soha nem lesz vége. Rokonok, jó barátok, ismerősök áldozzatok egy percet drága gyermekünk emlékére. Örökké sirató szüleid Anyu és Apu és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. ANTAL ATTILÁRA a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára halálának 3. évfordulóján. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. A bajban megfogja a kezed. Milyen fontos is volt nekünk, akkor érezzük, ha már nincs velünk. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.
Örökké bánatos családja, felesége, fia Attila, lánya Anikó családjaikkal.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre és testvérre, OZSVÁTH JUTKÁRA halálának 30. évfordulóján.
Bánatos szülei és testvéred Józsi.

*

„Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Fájdalmas 11 év télt el, azóta, hogy elvesztettük az imádott kislányt, testvért és sógornőt, MICULA RAMÓNA LIVIÁT, valamint a drága férjet, édesapát és apóst, MICULA LIVIU EUGENT, aki 8 éve és tíz hónapja hagyott itt bennünket. Akik ismerték és szerették őket, áldozzanak egy néma percet emléküknek. Áldott legyen a föld melyben örök álmukat alusszák! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk BODÓ MAGDOLNÁRA, aki 12 éve hunyt el. Feledhetetlenül szerettél, a jóra neveltél. Te voltál csak kit nem feledek soha, akiből egyetlenegy van: édesanya! Örökké bánatos családod.

Címkék: