Gyászhírek 2015. április 1.

Gyászhírek 2015. április 1.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Mados Attila polgármesternek és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihardiószegi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Mados Attilának és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SIMON IMRE (élt 81 évet) elhunyt. Temetése április 2-án, du. 2 órakor a városi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik fia Jancsi, menye Ibolya, unokája Tímea.

*

Búcsúzunk szeretettünktől, SIMON IMRÉTŐL. Isten nyugtassa békében! A Szabó család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após, MECSÉRI FERENCZ rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2015. április 2-án 13 órakor a Steinberger kápolnától lesz. Búcsúzik tőled lányod Edith, unokád Edith-Hajnalka és vejed Józsi.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. ILLÉS ETELKÁRA
(Fegyvernek), aki hat hete távozott. „Drága édesanyám, nélküled üres a házunk,/ Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk./
Elfelejteni téged nem lehet,/ Sajnos, meg kell tanulnunk élni nélküled./ Míg élek, nem halványul szívemben áldott emléke,/
Nem enyhül lelkem gyásza érte./ Nyugodjon békében!” Örökké szerető leányod Piroska, vejed Zoltán, unokáid Tímea és Zolika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett húgomtól, DUDÁS TERÉZTŐL. Nyugodjon békében! Bátyja Zoltán és felesége Olga.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, DUDÁS TERÉZTŐL. Nyugodjon békében! Ifj. Dudás Zoltán és családja Budapestről.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, NOSZEK IMRÉTŐL, aki életének 87. évében hirtelen távozott közülünk. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át ás a szeretet, a néma csendben halljuk hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt időd, mert lassan, csendben elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedben, néhány perc alatt a szíved is megpihent. Temetése április 1-jén, szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják lánya Éva, veje Sanyi, unokája Mónika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, FÁBIÁN ZSIGMONDRA, aki 6 hete hagyott itt bennünket. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, a nagymamára, VIDA RÓZÁRA (szül. SZABÓ)
halálának első évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Lánya Kati és unokái Józsika és Katika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, apára, apósra, nagyapára, MÉSZÁROS JÁNOSRA halálának 12. évfordulóján.Nyugodj békében! Felesége és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk NAGY GYULÁRA (Székelyhíd) halálának 20. évfordulóján. Felesége Irénke, fia Gyula, menye Margitka, unokái Kristóf és Ábel, lánya Andrea, veje Gyuri, unokái Bogika, Bianka és Csenge.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 20 éve elhunyt apára, TAPASZI JÓZSEFRE, az anyára, TAPASZI IRÉNRE, és a 15 éve elhunyt testvérre, TAPASZI JÓZSEFRE. Bánatos lányuk és unokáik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, MURVAI KATALINRA (szül. RAPERT) halálának 2. évfordulóján. Két éve van, hogy nem vagy már velünk,/ Fentről nézed, hogy idelent mit művelünk./ Az idő múlik, de rád mindig emlékezünk,/ Emléked nélkül mi már nem létezhetünk./ Szívünkben örökké élni fogsz. Márk, Chris és Codi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, HORVÁTH DEZSŐ életének 71. évében hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése április 1-jén 15 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké őrzi bánatos felesége Juli.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BORBÉLY ZSUZSÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Jancsi és Csilla.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, ID. MEZEI KÁROLYRA, aki ma hat hónapja búcsú nélkül távozott az élők sorából. Örökké bánatos felesége Erika, fia és lánya, veje, menye és két unokája.

*

Őszinte részvétünk a legjobb barátnőnek, ANNINAK, GITTÁNAK, valamint az egész DUDÁS családnak a szeretett testvér,
DUDÁS TERÉZ elhunyta felett érzett fájdalmukban. Isten adjon neki csendes nyugodalmat! Éva és Marţian Pirtea.

*

Megrendülve búcsúzunk szeretett barátnőnktől, DUDÁS TERÉZKÉTŐL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ANNINAK és a családnak mély gyászukban. Ági, Klári, Irénke.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és barátnőnknek, DUDÁS ANINAK a szeretett testvér, DUDÁS TERI
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében! Ági, Zsuzsi, Manyo, Juli.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, ID. PAPP SÁNDORTÓL (Cleveland- USA), aki türelemmel viselt betegség után elhunyt. Lánya Joli, veje Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, HALÁSZ ERZSÉBETRE (szül. MOLNÁR) halálának első évfordulóján és drága édesapánkra, HALÁSZ JÁNOSRA halálának 11. évfordulóján. Emlékük szívünkben élni fog örökké. Lányuk Viola, fiaik Imre és Jani, menyeik, unokáik és dédunokáik.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Kegyelettel emlékezünk POPOVICS LAJOSRA (volt tímármester), aki 40 éve távozott az élők sorából, valamint feleségére, POPOVICS JULIÁNNÁRA halálának közelgő 30. évfordulóján. Nyugodjanak békében. Lányuk Popovics Juci, unokáik Popovics József és Oanţo Julia és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, DÓCZI ROZÁLIÁRA (Mezőtelegd) halálának 7. évfordulóján. „Pihenj békében, legyen szép az álmod, soha nem feled szerető családod.”

*

Lelkünkben örök fájdalommal, szemünkben könnyekkel teli egy év telt el, hogy elveszítettük szerettünket,
VARGA ANDRÁST. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké gyászoló családja.

*

„Elhull a virág/ Eliramlik az élet.” JANCSÓ SÁNDOR az Alex. Mogyorósi 1975-ben végzett a XII. F osztály végzős diákja, életének 59. évében békésen örök nyugalomra tért Németországban. Szerető Zsuzsikája és a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki JOLÁNKA néninek és Irénkének szeretett fia és a testvér elvesztése miatt. A Tóth család Nagyváradról.

Címkék: