Gyászhírek 2014. október 8.

Gyászhírek 2014. október 8.
Őszinte részvétünket fejezzük ki GÁL ÁGNESNEK a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. A szalárdi Althea patika munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, GÁL ÁGNESNEK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A szalárdi és bihari szövetkezet munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, feleségre, nagymamára, anyósra, NEMES IRMÁRA (szül. BALOG),
akit 3 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

*

Örök fájdalommal emlékezünk szeretett édesapánkra és apósra, KATONA ISTVÁNRA (Érkeserű) halálának harmadik évfordulóján. Soha el nem múló fájdalommal lányai, veje, unokái, dédunokái, unokavejei és unokamenye.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, keresztanyára, NYÉKI ANNÁRA (Érkeserű) halálának első évfordulóján. Örökké gyászoló férje Jóska és keresztlánya Annamária.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, KOVÁCS ERZSÉBET ÉVÁRA, aki 6 hónapja búcsú nélkül 58 évesen itthagyott bennünket. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Szerető férje Feri, lánya Tünde.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, ÖZV. ID. KOVÁCS SÁNDOR (volt bádogos, Érmihályfalva)
életének 74. évében hirtelen eltávozott. Gyászolják gyermeki és azok családjai.

*

Isten akaratában megnyugodva, őszinte együttérzésünket fejezzük ki a MÁTYÁSI családnak MÁTYÁSI ÁGNES
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Testvére Király Péter, sógornője Erzsébet és gyermekeik Gyöngyi, Erzsébet, Ferenc, Annamária és azoknak családjai.

*

Megrendülve értesültünk a számunkra kedves és szeretett plébános úr, RÁCZ LÁSZLÓ haláláról. Nyugodjon békében!
Özv. Révész Sándorné és gyermekei Sanyika, Beátrix és Évike családjával Amerikából.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága édesanyánkat, ÖZV. BIHARI BÉLÁNÉT utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, koszorúikkal gyászunkban mellettünk voltak. ERZSÉBET ikertestvérének családjainak is hálás köszönet. A gyászoló család.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik ÖZV. KOVÁCS SÁNDORT (volt bádogos, Érmihályfalva) utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. BELÉNYESI SÁNDORRA (Biharfélegyháza), aki ma 6 hónapja távozott közülünk.
„Nem integet többé elfáradt kezed,/Nem dobog már értünk jóságos szíved./ Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/
De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Bánatos lánya, veje és unokája.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk MÁTYÁSI ÁGITÓL. Emlékét szívünkben őrizzük.
Id. Borbély Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 12 éve elhunyt drága, jó édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, SZELLŐ SÁNDORRA
(Érsemjén). „Sok szép, tarka virág díszíti sírodat, a jó Isten áldja meg porladó hamvadat.” Örökké bánatos családja.

Címkék: