Gyászhírek 2014. október 7.

Gyászhírek 2014. október 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Iakab Ilonának és az egész családnak a szeretett anyós, édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Russmedia Press Kft. könyvelőségi részlege.


Szomorúan értesültünk egykori kollégánk, Joó Sándor haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Szigligeti Színház közössége.

*

Fájdalommal búcsúzunk volt osztálytársunktól, ZSUGÁN (GEDEON) ILONÁTÓL és őszinte részvétünk a gyászoló családnak. XII. D- 1969.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki TÓTH OLGI tanítónőnek és családjának szeretett édesanyjuk elvesztése miatt.
Vajna család (Hegyközpályi).

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOCSIS BARNÁRA halálának első évfordulóján. Szerető felesége, leánya, fia és családjuk.

*

Sajnos megkésve kaptuk a hírt, hogy tisztelt kollégánk ERDEI SÁNDOR, szeretett édesanyja elhunyt. Ez úton kívánunk neki és gyászoló családjának őszinte részvétünket nyilvánítani. A Tehnoprint és a Tehnochim munkaközössége.

*

Drága ZSÓKA, MARK és MIRELA! Együtt érzünk veletek mélységes fájdalmatokban, most amikor végső búcsút vesztek szeretett férjtől, édesapától, CIARNAU GHEORGHE. Nyugodjon békében! Irénke, Margitka, Klárika.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédmamától, ÖZV. MÁTYÁSI JÁNOSNÉTÓL (szül. KIRÁLY ÁGNES) életének 79. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2014. október 8-án, 14 órakor a szalárdi református kápolnából. A gyászoló család.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Megtört szíved pihen a föld alatt. Az idő nem gyógyítja sebeinket, a fájdalomtól most is könnyes a szemünk, mert te gondolatban mindig itt vagy velünk. Fájó szívvel emlékezünk IAKOB GYÖRGYRE, halálának 2. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége Juci. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

*

Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, mert drága férjet, édesapát vesztettünk el. Egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni.
Fájó szívvel emlékezünk IAKOB GYÖRGYRE halálának 2. évfordulóján. Leánya Rita, veje Norbert és kis unokája Amelie.

*

Búcsúzom szeretett keresztanyámtól SZABÓ GIZELLÁTÓL (szül. KALMÁR). Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nyugodalma legyen békés. Mierlut Gyöngyi férje Valentin, lánya Alexandra és veje Filip.

*

Mély megrendüléssel és könnyes szemmel búcsúzom szeretett testvéremtől SZABÓ GIZELLÁTÓL (szül. KALMÁR, Hegyközújlak). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos testvére Kalmár János, felesége Irma és fia János.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezem drága jó édesanyámra ÖZV. PRIBÉK JÁNOSNÉ (HIGYED JULIÁNNÁRA) aki ma 19 éve örökre megpihent. Bánatos leánya Zsuzsa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak IAKAB ERNŐNÉK és családjának szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközcsatári Polgármesteri hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak TÓTH GYULÁNAK és családjának szeretett anyósa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközcsatári polgármesteri hivatal munkaközössége.

*

„Ha van, veled van. Ha nincs már, – akkor is.” Fájó szívvel gondolunk szerettünkre
SZILÁGYI ÁRPÁD – ÁKOSRA
(Sziszi), aki 1 éve, sajnos, már csak emlékünkben él. Az őt soha el nem felejtő családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HEGEDÜS PALINAK, ATTINAK és családjuknak, szeretett édesapjuk elvesztése miatt érzet mély fájdalmukban. Huszár család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki HEGEDÜS PÁL kollégánknak és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isoplus Románia munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ GIZELLA (szül. KALMÁR, Hegyközújlak lakos) 77 éves korában elhunyt. Temetése 2014 okt. 7-én 14 órakor lesz, a hegyközújlaki ravatalozóból. „Nem vársz már minket, ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel / De egy könnycsepp a szemünkben érted él / Egy gyertya az asztalon érted ég, / S bennünk és egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem felejtünk Téged” Gyászolja egyetlen lánya Emike, veje Jóska, unokája Bea és annak férje Csongor.

*

Úgy mentél el drága férjem CIARNAU GHEORGHE (GHITA), mint az őszi szélben sárguló, lehulló falevél, nagy űrt és könnyet hagyva magad után. Temetése október 8-án 14 órakor lesz a Hasas kápolnából. Nyugodj békében, drága lélek. Szerető feleséged Zsóka.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk PAISZ KATALIN
elhunyt. Temetése 2014 október 8-án d.u. 3 órakor lesz, a hajói temetőből. A Paisz család, az unokatestvérek és azok családjai.

*

Isten akaratában megnyugodva, mély fájdalommal tudatjuk, hogy HEGEDÜS PÁL életének 73. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunktól 2014. október 7-én, kedden 14 órakor veszünk végső búcsút a félegyházi temetőben a református egyház szertartása szerint. A gyászoló család.
*

Fájdalomtól megtörve búcsúzunk szeretett testvérünktől, HEGEDÜS PÁLTÓL (PALKÓ, Biharfélegyháza). Mély együttérzésünket fejezzük ki unokaöcséinknek és családjuknak. Emléke szívünkben él. Pihenjen békében! Gyászolja bánatos öccse Józsi és családja, húga Aliz és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, ID. TÁRNOK LAJOSRA (Foci, Biharpüspöki),
akit 2 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Letesszük sírodra virágaink csokrát, és halkan elmondunk egy imát. A bánatot elmondani nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. Nyugodjon békében! Felesége özv. Tárnok Emma, fiad Lajos és szeretett lánya családjával.

Címkék: