Gyászhírek 2014. október 31.

Gyászhírek 2014. október 31.
„Az életből végül nem marad meg semmi, csak a szeretetteljes emlékezés!…” Múlhatnak az évek, évtizedek, nem halványul szívünkben drága, jó szüleink emléke, nem enyhül lelkünk fájdalma, gyásza értük. Halottak napján, és mindég kegyeletteljes, tisztelő szeretettel gondolunk édesapánkra, ALBERT SÁNDORRA (Nagyvárad) épület és műbútorasztalos vállalkozóra, aki 35 évesen vesztette életét a II. világháborúban. Édesanyánkra, ALBERT SÁNDORNÉRA (szül. PAPP ERZSÉBET, Csillagváros), akinek lelke 6 éve, 94 évesen emelkedett Istenhez. „Az örök világosság fényeskedjen nekik!” Köszönjük Istennek példaértékű, nemes lelkű szüleinket, akik családjuknak éltek. Gondoskodásuk, szeretetük, jóságuk gyermekeik, Ilú és Sanyi iránt felejthetetlen! Hálás köszönettel érte: lányuk Magyar – Albert Ilona, fiuk Albert Sándor.


„Az igazi szeretet nem fogy el!” Halottak napján és mindég – sok évtized távlatából is szomorúan gondolok és szeretetteljes kegyelettel emlékezem drága, jó szüleimre, MAGYAR ISTVÁNRA és MAGYAR – KISS ERZSÉBETRE
(Tenke – Nagyvárad) és a szeretett MAGYAR MAGDOLNÁRA. Könnyezve fohászkodom sírjuknál, megköszönöm az Istennek, hogy ők az enyémek voltak! Míg élek, nem halványul szívemben emlékük. Jóságuk, szeretetük felejthetetlen. Hálás köszönettel érte. Magyar István – Pityú.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagyapától, dédapától, PFAFF LAJOSTÓL (Érmihályfalva), aki életének 90. évében adta vissza lelkét Teremtőjének. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk elvesztése miatti fájdalmunkat részvétükkel, koszorúikkal enyhíteni igyekezték.
Búcsúzik tőle felesége, lánya, veje, unokái, unokamenye, unokaveje, dédunokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MANCIKÁNAK, ANIKÓNAK, az egész családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, FAFF LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Adj Uram örök nyugodalmat neki!
Faff István, Anikó, Ákos, P. Gabriella, sógornője Faff Malvina.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján BODNÁR JÁNOSRA (élt 66 évet, az OTL volt autófestője). Szeretete és hiánya örökké szívünkben marad! Felesége Erzsike és lánya Gabi.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
JAKAB MÁRIA volt röntgenasszisztens méltósággal és türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtő urának. Hamvainak végső búcsúztatása 2014. november 3-án 16 órakor történik a nagyváradi római katolikus Bazilikában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Liviu.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, testvérre, sógornőre és keresztanyára, SZABÓ ICÁRA halálának első évfordulóján. „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt,/ Számunkra döbbenet és fájdalom maradt./
Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje,/ A jó Isten hívta, el kellett mennie./ Imádta családját, mindenkit szeretett,/
Akkor volt boldog, hogyha segíthetett./ Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé,/ Szívünkben emléke élni fog örökké!” Fia Deni, testvérei Éva és családja, Marika és családja, Laci és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem az egy éve elhunyt drága gyermekemre, SZŰCS SÁNDORRA (élt 45 évet).
„Virágot viszek egy néma sírra,/ De ezzel őt már nem hozhatom vissza./ Kérlek gyermekem, nyújtsd felém a kezed,/ Csak még egyszer halljam a dobogó szíved./ Csendes a temető, nem jön felelet,/ Arcomat mossák a keserű könnyek.”
Örökké bánatos édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett testvérre, sógorra és keresztapára, SZŰCS SÁNDORRA (élt 45 évet). Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána. A halál sem pusztíthatja el mindazt, amit tőled kaptam. Kezdtem megérteni, hogy az életedre kell gondolnom, nem pedig a halálodra, és arra, hogy elmentél közülünk. „Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott azok szívében, kik érte imát mondanak.” Klári, Zoltán és Tamás.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szerető feleségre, drága édesanyára, nagymamára, ID. FODOR JULIANNÁRA (Hegyközújlak) halálának második évfordulóján. „Egy késő őszi napon, életed véget ért,/
bánatot hagytál ránk, örökre elmentél./ Fejfád mellett ég a gyertya, látjuk benne arcod,/ odafenn a messzeségből karod felénk nyújtod./ Köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél,/ Drága emléked míg élünk, velünk él.”
Ki nap mint nap érzi hiányát, férje Jóska, gyermekei Jóska, Juci, Adél, menye, vejei és négy unokája.

*

Négy éve itthagyott testvérünk, IACOB KATALIN (Székelyhíd). Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ Nyugalmad nem zavarja senki./ Szívünkben örökké megmaradsz!/ Nyugodj békében! Testvéred Irénke és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől és keresztanyától, GARDÓ MARGITTÓL (CSÖPI), aki oly hirtelen távozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Bánatos sógornője Icu, férje Jóska, keresztlányai Noémi és Melinda.

*

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt mint virágillat, de emléked ragyog mint fényes csillag. Mély fájdalommal emlékezünk BÉRES GYUSZIKÁRA halálának 12. évfordulóján.
Örökké bánatos szüleid és egyetlen, árva leányod Brigitta.

*

Szomorú szívvel emlékszem szeretett testvéremre, RÁCZ KÁROLYRA (Biharpüspöki) halálának első évfordulóján. Egy őszi napon, életed véget ért, bánatot hagytál rám, örökre elmentél. Emléked itt marad mindig velem, amíg én élek, te is élsz velem. Örök szeretettel és sírig tartó fájdalommal emlékszem rád. Testvéred Irén.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, LACZIKÓ ERZSÉBET (Gyanta) rövid szenvedés után, életének 75. évében elhunyt. Temetése november 1-jén 12 órakor a gyantai református templomból. Gyászoló két fia és családjaik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága keresztanyánktól, LACZIKÓ ERZSÉBETTŐL. A Zeffer, Gherghev és ifj. Csorba család.

*

Őszinte részvétünk és együttérzésünk TITINEK (FRANDESCH LIVIU) a drága édesanya, JAKAB MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Dacia sugárút U14 tömbház lakóközössége és szomszédai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a november 1-jén négy éve elhunyt drága apára, apósra, FAZAKAS FERENCZRE.
„Nem halljuk hangod, nem látjuk arcod, hiába szólítunk, te már nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza. Nagyon fáj, s ez örökké így marad, de te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is múlik el.” Szerető fiad Norbi és menyed Tünde.

*

„Mind elmegyünk majd egy szép napon, ha a küldetés véget ér, mind elmegyünk, el sem búcsúzunk, az élet csak ennyit ér.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apóra, FAZAKAS FERENCZRE halálának 4. évfordulóján. Özv. Deák József és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, KOVÁCS IRÉN (a ruhagyár és a bábszínház volt dolgozója) 87 évesen elhunyt. Temetése november 1-jén, szombaton 11 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott! Gyászolják fiai Bandi és Sanyi, menyei Kati és Matild, unokái Cynthia és András.

*

Könnyes szemmel szívünkben örök fájdalommal emlékezünk szeretteinkre, férjemre, BALOGH PÁLRA (élt 54 évet, a CFR volt dolgozója) halálának 4. éve, testvéremre, KENDERESSY GÁBORRA (élt 42 évet, volt oncsai lakos)
halálának 17. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünkben őrizzük drága emléketeket. Nyugodjatok békében. Feleséged Marika, a 7 gyermekeid, Palika, Marika, György (Öcsi), Erika, Gergő, Tibi és Gyöngyi, vejeid, menyeid és a hat unokáid.

*

Gyertyát gyújtunk és mécseseket, ezek fénye világítson nektek. Emlékezünk édesapánkra, RÁKSI JÓZSEFRE, aki 59 éve, édesanyánkra, ÖZV. RÁKSI JÓZSEFNÉRE (KLÁRI), aki 8 éve, és testvérünkre, RÁKSI GABIRA (volt futballista),
aki 12 éve tért örök nyugalomra. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennétek, ha hozzánk szólnátok, ha ránk nevetnétek. Áldott legyen emléketek. Szeretteik.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér és unokabácsi, SZENTGYÖRGYI SÁNDOR rövid, de súlyos betegségben, életének 68. évében elhunyt. Szerető családja (Érmihályfalva).

*

Fájó szívvel emlékezem hallotak napján szeretteimre, akik a halál öleléséből már soha nem jönnek vissza. „A halál, és az elmúlás mindig szomorú az ember életében. Emlékek, kedves szavak és a hiány marad meg szívünkben.” Emlékezem szerető férjemre, FEHÉR LÁSZLÓRA (3 éve), és édesanyámra, FURKÓ ERZSÉBETRE (12 éve), és édesapámra, FURKÓ JÓZSEFRE (7 éve). Isten hajlékában nyugszanak. Áldott legyen emlékük. Nyugodjanak békében.
Özv. Fehér László és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága, jó feleségemre, SORBÁN AURELIARA (LIA) halálának 2 éves évfordulóján. Nyugodjon békében. Bánatos férje Pista.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS GÁBORRA halálának egy éves évfordulóján. Emléked szívünkben örökké megőrizzük. Feleséged Eta, leányod Andrea, vejed Józsi és unkád Botond.

*

E napon emlékezünk volt kollégáinkra, JOBBÁGY FERENC földrajz szakos, LAJOS SÁNDOR fizika szakos, KOLOZSVÁRI KÁROLY magyar szakos, POP DUMITRU román szakos, JUHÁSZ ERZSÉBET matematika szakos,
TIGANI ŞTEFAN zene szakos tanárokra, valamint BIBART MARIA, BOBIA LACHE, BAKÓ PIROSKA, MÉSZÁROS ERSZÉBET és SZABÓ ERZSÉBET tanítókra. Volt kollégáik.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyámra és nagymamámra, BÁTHORI RÓZÁRA (szül. SZABÓ, Bihar),
aki november 2-án lesz 15 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Lánya Klári, unokája Vali.

*

Halottak napja alkalmából tisztelettel gondolunk a 6 hete elhunyt szeretett MASKARA JÓZSEFRE (Nagyvárad, élt 92 évet) a példaértékű férjre, édesapára, apósra, „Az Úr adjon nyugodalmat neki. / Az örök világosság fényeskedjen neki!”. Részvétünk családjának. Isten adjon vigasztalódást a gyász fájdalmában. Magyar-Albert Ilona ny. matemat-fizika tanár és férje Magyar István.

*

A veszteség örök fájdalmával emlékezünk szerettünkre, VIZI GÉZÁRA (Bors) halálának 8. évfordulóján. „Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.” Emlékezik lánya Éva és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, HAVRILCSÁK MIKLÓSRA, aki ma 6 hete távozott el tőlünk. Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége Éva, fia Miklóska, unokája Kinga.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak MÉSZÁROS MIKLÓS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kovács Pista és felesége Kati.

*

Már 12 éve annak a szomorú napnak, mikor a szeretett férj, fiú, apa, após, nagyapa, KISPÁL ANDRÁS itthagyott bennünket. „A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi, miért kellett így legyen, az ész nem is érti, de szívünk rejtekén, az emlékek között, mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött.” Örökké szerető családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GARDÓ MARGIT (szül. NAGY, CSÖPI) 71 éves korában elhunyt. Temetése október 31-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Gyászolják fia Zoltán, lánya Antónia, veje Tibor és unokái Detti és Alexa.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, GARDÓ MARGITTÓL (CSÖPITŐL), aki életének 71. évében elhunyt.
Bánatos nővéred Bori.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy drága szerettünk, FRANŢIU PETRU-TITUS
73 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, november 1-jén 12 órakor a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, MÉSZÁROS MIKLÓS
súlyos betegségben elhunyt. Utolsó útjára kísérjük október 31-én 11 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, gyermekei, menye, veje és unokái.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, MÉSZÁROS MIKLÓS
súlyos betegségben elhunyt. Utolsó útjára kísérjük október 31-én 11 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle felesége, gyermekei, menye, veje és unokái.

*

Őszintén együtt érzünk POP BORBÁLÁVAL szeretett testvére elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében!
A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, IFJ. NAGY ENDRÉRE (Érkörtvélyes) halálának 15. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Emlékét megőrizzük: nővére családjával.

*

Halálának 3. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk SZEGI ZOLTÁNRA (Erdőgyarak). Felesége Aranka, leánya Kati, veje Öcsi és unokája Enikő.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, BALOGH IMRÉRE halálának 14. évfordulóján. Míg élt, szerettük, míg élünk, nem feledjük. Emlékezik bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra ID. KOVÁCS KÁROLYRA (Szalárd). Rohan az idő kereke, soha meg nem áll./ Fájdalom költözött 4 éve szívünkbe,/ Nem múlik el soha, itt marad örökre./ Nem halljuk a hangod, nem fogjuk kezed,/ Nem lehetünk mi már soha többé veled./ Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,/ Fülünkben újra megcsendül a hangod./ Könnyes szemmel nézünk az égre,/ Szeretünk téged most és mindörökre. Bánatos felesége, lánya, fia, veje és imádott unokája Józsi.

*

„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,/ Míg e földön élünk, nem fogunk feledni.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, FAZAKAS FERENCZRE halálának 4. évfordulóján. „Ne emlékezz rám búsan rokon, barát,/
Add meg a könnyet, de élj, szeress tovább./ Ha emlékem megmarad bennetek,/ Megnyugszik lelkem…tudom szerettetek. Akik téged nem felednek: feleséged Ibolya, lányod Éva, fiaid Gábor és Norbert, valamint menyeid Judit és Tünde.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem drága édesapámra, FAZAKAS FERENCZRE halálának negyedik évfordulóján. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/ Isten áldja meg drága emlékedet./ Nyugodj békében, legyen békés álmod/ Találd meg odafenn örök boldogságod.” Bánatos szívű lányod Éva.

*

Szeretettel emlékezünk a 19 éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagyapára, MÁRKUS SÁNDORRA. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj és szeretet amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Míg élünk, örökké szeretünk, és soha el nem feledünk. Felesége, fiai, menye és unokája Anita.

Címkék: