Gyászhírek 2014. október 30.

Gyászhírek 2014. október 30.
„Az ő szíve pihen, a mienk pedig vérzik,/ a fájdalmat csak az élők érzik./ Nem az a fájdalom amitől könnyes lesz a szem,/ hanem az, amit szívünkben hordozunk/ egy életen át csendben. Örökké élni fog szívünkben.” Őszinte részvétünket fejezzük ki Varga Cintianak szeretett vőlegénye, KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Ana Iulia, Sanyi és a Lukács család.


Fájó szívvel búcsúzunk drága öcsénktől, KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL. Emléke örökké megmarad szívünkben és gondolatainkban. Nyugodj békében. Rest in PEACE! YOU WILL ALWAYS BE LOVED. Örökké szerető nővére Margó, sógora Gábor és családja.

*

Fájdalomtól megőrt szívvel búcsúzunk KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Szerető testvére Tünde, sógora Lali, unokahúgai Orsi és Bogi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL. Emlékét szívünben örökké őrizzük. Varga Gábor és családja.

*

Sajgó szívvel búcsúzik KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL mennyaszonya Cintia. Olyan volt mint a mesében, te voltál az én hercegem. Köszönöm a szép éveket, hogy szerettél engemet. Szívemben élsz tovább örökre, mindig szeretni foglak, soha el nem felejtelek. Velem leszel minden percben, tudom, várni fogsz odafent. Nyugodj békében szerelmem.
Cintia.

*

„Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzedt lelkeket” (Zsoltár 34, 19)” Kegyelettel őrizzük emlékét gyülekezetünk volt könyvelőnőjének, DOBOS ILONÁNAK. A várad-velencei református egyházközség vezetősége és tagjai.

*

Őszinte részvétünk a MÉSZÁROS családnak MIKI elhunyta miatti mély fájdalmában. Erzsike és Kertay István.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút szomszédunktól, BENDE ALEXANDRUTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Sovata utca C9-es tömbház lakói.

*

Nyugodj békében MÉSZÁROS MIKI. Részvétünk hozzátartozóinak. A Bekő család.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógoromtól, MÉSZÁROS MIKLÓSTÓL. Sógornője özv. Mészáros Ibolya.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben / Nem veszíted el.” Nyugodj békében, drága MIKI. Unokatestvéred Pákozdy Edith Amerikából.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk szeretett öcsémtől, MÉSZÁROS MIKLÓSTÓL. Az örök világosság fényeskedjék neki. Bátyja Jóska és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak MÉSZÁROS MIKLÓS elhunyta miatti fájdalmában. Kovács Tibor és családja.

*

Hittel várjuk, hogy boldog az Úrnál DOBOS ILONA presbiterünk, porsátorát csütörtök délben 12 órakor a Steinberger kápolnától kísérjük utolsó útjára. Áldott legyen emléke! Az olaszi gyülekezet.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DOBOS ILONA drága testvérünktől, családtagunktól csütörtökön délben 12 órakor a Steinberger kápolnában. Testvérei Ibolya és Laci, valamint n. lánya Tünde.

*

Drága PIRIKÉM, teljes szívvel osztozom férjed, MÉSZÁROS MIKI elhunyta miatt érzett mély fájdalmadban.
„Óh! Sors, te- egyszeri s visszahozhatatlan.” (Kosztolányi) Gizi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, MIREA MARCEL színművész életének 70. évében eltávozott szerettei köréből. Temetése október 31-én, pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz.
Búcsúzik tőle családja: Terike, Loreley, Emanuel, Attila és Oana.

*

Hogy egy édesanya mely drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, SZABÓ MÁRIÁTÓL (szül. KÓSA), aki életének 80. évében elhunyt. Temetése ma, október 30-án 14 órakor a paptamási kápolnából. Emléke örökké szívünkben marad. Búcsúzik tőle fia Zoltán, menye Gabriella, unokái és dédunokája.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága unokaöccstől, unokatestvértől, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked mindörökké. Nagynénéd Erzsike és unokatestvéreid: Erzsike, Mónika, Erika, Anikó és Géza.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel veszünk búcsút a szeretett unokaöcstől, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL.
„Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az élet ennyit ér.” Nagybátyád Zsiga és Ica nénéd.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszünk búcsút a szeretett unokatestvértől, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL.
„Mindenhol csend van, béke és nyugalom. Csak a szívünkben van igazi fájdalom. Csak állunk némán a sírnál, s arra gondolunk, hogy valamikor, egyszer ismét találkozunk.” Búcsúzik tőle: Erzsike, Pisti és Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett unokatestvértől, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL. „Napsugár és csillagok világa,/ Jó szívednek örök álmát őrzik./ Tiszta lelked fönt a magas égben,/ A síron túl is felettünk őrködik.” Mónika, Leó és Eduárd.

*

Kimondhatatlan fájdalommal veszem tudomásul, hogy túl korán mentél el, drága unokatestvérem, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁS. „Én nem haltam meg, az ami nektek voltam még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek.” Erika, Zoli és Kristóf.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel veszünk búcsút a szeretett unokatestvértől, IFJ. KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSTÓL.
„Csillag volt, mert szívből szeretett./ S, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ de szívünkben él, és örökre ott marad.” Anikó és Robi.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki KONDOR EMESÉNEK és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett fájdalmában. A 16-os iskola I. E osztálya és a tanító néni.

*

Őszinte részvétünk MAGDINAK és családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. Tóth Ági és családja.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, MÉSZÁROS MIKLÓS
súlyos betegségben elhunyt. Utolsó útjára kísérjük október 31-én 11 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, gyermekei, menye, veje és unokái.

*

Részvétünket fejezzük ki kollégánknak, TOLVAJ BOTONDNAK szeretett após,a MÉSZÁROS MIKLÓS hirtelen elvesztése miatt. Nyugodj békében. A Nagyváradi Vízminőségi Labor munkatársai.

Címkék: