Gyászhírek 2014. október 3.

Gyászhírek 2014. október 3.
A Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Főtisztelendő RÁCZ KÁROLY LÁSZLÓ (nyugalmazott plébános) 2014. szeptember 26-án, életének 67., papságának 43. évében hirtelen elhunyt. Paptestvérünk 1948. augusztus 21-én született Kolozsváron. Felsőfokú tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte, és 1972. április 9-én Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári megyés püspök szentelte pappá. Állomáshelyei: Szilágysomlyó, Mezőbikács, Micske, Újpalota. Temetési szentmiséje 2014. október 10-én, pénteken 12 órakor lesz a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébániatemplomban, majd a Rulikowski temetőben helyezzük örök nyugalomra. Jézusom, ha jön a végnap. Ismerj engem magadénak! Homlokomon piros véred: Tied vagyok, úgy ítélj meg! (H70) Nyugodjon békében!

Kegyelettel emlékezem RIDI ILONÁRA, aki 50 éve fiatalon vesztette életét egy tragikus üzemi balesetben. Emléke legyen áldott! Lóránd Gyula.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj,NAGY SÁNDOR (a Lemnul volt dolgozója) 80 éves korában elhunyt. Temetése 2014. október 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Élete végéig gyászoló, szerető felesége Magdi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a legimádottabb apától, apóstól és nagytatától, NAGY SÁNDORTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető fia Sanyi, menye Márti és imádott unokája Erika.
*
Fájó szívvel búcsúzom legszeretettebb tatámtól, NAGY SÁNDORTÓL, aki felnevelt, és a legjobban szeretett. Örökké szeretni foglak. Erika és párja Claudiu.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk apatársunktól, NAGY SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki anyatársunknak, vejünknek, lányunknak és unokánknak. Erzsike és András.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki sógorunknak, NAGY SÁNDORNAK és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Dutcas család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki ifj. NAGY SÁNDORNAK szeretett édesapja, Id. Nagy Sándor elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Sógora Andris és párja Annamária.
*
Fájó szívvel búcsúzunk volt férjemtől, az apától, JOÓ MARTIN ALEXANDRUTól (élt 59 évet). Temetése október 6-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Volt felesége Carmen, lánya Mónika és fia Sebastian.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a nagymamára és dédmamára, ÖZV. LUKÁCS RÓZÁra (szül. PETRIKÓ), aki ma 6 hete eltávozott tőlünk. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető unokája Jucika, Marika, férjeik Pista és Laci, dédunokái Robi, Denisa, Zsolti, Barbi, Reni, Romi és Norbi.
*
Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szeretett férj voltál, édesapa, nagyapa, após, bánatos családodnak most az őrangyala. Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk drága szerettünkre, NYAKÓ MÁRTONRA, akinek 8 éve a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. Soha nem feledünk! Szerető családja.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, CSUZI IRÉNKÉRE,
akinek jóságos szíve egy éve szűnt meg dobogni. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Őrködj sírja felett Istenem, hogy a te oltalmad alatt pihenjen. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján a szerető férjre és édesapára, MIKÓ GYULÁRA (Nagyvárad). Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Örökké bánatos családja.
*
Szeretettel és mély bánattal emlékezünk drága szüleinkre, DEME FERENCRE, aki már 32 éve tért örök nyugalomra a belényesújlaki temetőben és DEME ERZSÉBETRE, aki november 16-án lesz 10 éve, hogy itthagyta szeretteit. Szívünkben örökké élni fogtok és nagyon hiányoztok. Szerető családotok.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. GERE JÁNOSRA halálának 20. évfordulóján. „Úgy elmegyünk, hogy nyomunk se marad. – Hulló levél az őszi fák alatt. Mind elmegyünk. És mindent itthagyunk, Mert por és hamu és vándorok vagyunk. És mind továbbmegyünk, Mert élet, fény és szent csodák leszünk Ha itt már az Istené vagyunk.” (Csiha Kálmán) Emlékét őrzi felesége, gyermekei, unokái, dédunokái és mindazok, akik szerették.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki GULYÁS JANCSINAK és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Edi és a Bărui család.
*
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, SZABÓ ISTVÁNRA (Bihardiószeg) halálának 25. évfordulóján. Lánya Ildikó és családja, fia Szabolcs és családja.
*
Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk TÓTH LÁSZLÓRA, aki 3 éve hagyott itt bennünket. Emléke örökké él felesége Margit, lányai Manci, Gyöngyi, Klári, vejei és unokái szívében.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak és szomszédoknak, akik szerettünk, MEZEI KÁROLY temetésén részt vettek és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett öcsénk, JOÓ SÁNDOR elhunyt. Nyugodj békében! Búcsúznak tőle testvérei Lajos, Mária, Erzsébet és Gyula családjaikkal.
*
„Holnap lesz 6 hónapja, hogy fájdalom költözött szívünkbe, Nem múlik el soha, itt marad örökre, Néked szól ma a templom harangja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Munka és szeretet volt az egész életed, Jóság volt szíved, lelked.” Hat hónapja temettük el a drága, jó férjet, édesapát, aki nagyon-nagyon szeretett bennünket. Szívünk dobbanása, mint harangok zúgása, így emlékezünk most a szerető férjre és édesapára, HORVÁTH SÁNDOR-ANDRÁSRA (Szalacs, élt 53 évet). Szívet tépnek most az emlékek, 6 hónapja még együtt voltunk veled, kórházi ágyadon fogtuk a kezed. Remegve figyeltük fájdalomtól megtört tekinteted. Nincsen az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, s olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Ha bánatom van, és ölelésre vágyom, itt a hideg sírköre borulva zokogom el, hogy mennyire fáj a hiányod. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Örökké bánatos felesége Inci, egyetlen fia Sanyika és barátnője Andika.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk, BALOG ERZSÉBET 61 éves korában súlyos szenvedés után, szeptember 25-én elhunyt. Hamvait október 5-én a váradhegyaljai ref. templomban 11 órai szertartás után helyezzük örök nyugalomra. Gyászoló családja.
*
Könnyes szemmel, sajgó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapám, NAGY SÁNDOR 71 évesen, hosszú betegség után hirtelen megpihent. Drága Édesapa, az égbe írom neked, még sírva ejtem ki a neved. Elmentél, és máig sem értem, egy élet, hogy érhet ily hamar véget. Nyugodj békében! Búcsúzik tőled lányod Katika, vejed Sándor, unokáid Csongor és Tünde.
*
Megtört szívvel és nagy fájdalommal búcsúzunk édesapámtól, NAGY SÁNDORTÓL. Utolsó útjára október 4-én 13 órakor kísérjük a Rulikowski temetőben a városi ravatalozóból. Szerető gyermeke Gabika, menye Tímea és unokái Kevin és Dominik.
*
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, NAGY SÁNDOR 71 éves korában haza költözött Teremtőjéhez. Október 4-én 13 órakor a városi ravatalozóból helyezzük örök nyugalomra. Gyászoló felesége Jolánka.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó apára, apósra és nagyapára, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma négy éve itthagyott bennünket. Emléke örökre szívünkben marad. Szerető fia Pisti, menye Zseni és unokája Stefi.
*
Örökké tartó fájdalommal szívemben emlékezem drága, jó férjemre, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma négy éve örökre itthagyott engem. Minden másképp lenne, ha mellettem lennél, az élet viharától engem megvédenél. De már nem vagy velem, hosszú útra mentél, s ahol most vagy, ott te nyugalomra leltél. De én itt maradtam és a szívem vérzik, ez így is marad egészen a sírig. Örökké bánatos felesége Nelly.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, PÉNZES IMRÉRE, aki tíz éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Erzsike, leányai Anikó és Erika és családjaik.
*
Immár 25 éve annak a szomorú napnak, hogy eltávozott tőlünk SOLOMI JENŐ (a volt Mioriţa mestere) és örök nyugalomra tért. Emlékét örökre megőrzi szeretett felesége, leánya, unokája és családja.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett nagybácsira és keresztapára, SOLOMI JENŐRE halálának 25. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Keresztlánya és családja.
*
Fájó szívvel, végtelen szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, TUCSEK GITTÁRA (nyug. gyógyszerész)
halálának 10. évfordulóján. „A te szereteted olyan volt, mint a fénylő gyertyaláng, mely önmagát emésztette azért, hogy másoknak világítson.” Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világod. A gyászoló család.
*
Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, CSÚZI KÁLMÁNRA, aki október 4-én 6 hónapja örökre itthagyott minket. Nyugodjon békében. Örökké szerető élettársa Rózsika, lányai Edit és Éva, unokája Viki, anyósa, sógorai, sógornői, vejei Sergiu és Fádi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY SÁNDOR és NAGY MÁRTA kollégánknak a szeretett édesapa, após, volt kolléga, ID. NAGY SÁNDOR (az I-es számú részleg volt vezetője) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama és üknagymama, AUNER OLGA 2014. október 2-án átadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton 13 órától a margittai református kápolnából. Pihenése legyen áldott! Soha el nem múló szeretettel gyászolják gyermekei, menyei, unokái, dédunokái, ükunokái.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész AUNER családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, déd- és üknagymama, AUNER OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! Emlékeinkben örökké élni fog. Szelíd, kedves arcát, jó szavait soha nem feledjük. Balogh Pali és Irén, Erzsike, Palika és családja, Levente és családja.

Címkék: