Gyászhírek 2014. október 24.

Gyászhírek 2014. október 24.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki édesanyámat, JÁVORSZY ERZSÉBETET elkísérték utolsó útjára. Köszönet a Balogh családnak, volt kollégáknak és szomszédoknak. Megemlékezés vasárnap 10 órakor a réti templomban. Lánya Kati, Grétike, Titi.


Négy éve, hogy itthagyott bennünket a drága, jó, felejthetetlen édesanya és élettárs, SZITTER GITA. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki. Szívünkben örökké megmaradsz! Tisztelettel fia Attila, menye Boglárka, unokái Réka, Miklós és Jóska.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt drága férjre, apára és nagyapára, BORSI IMRÉRE (élt 63 évet). Könnyes szemmel állunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Szerető feleséged Marika, lányod Angéla és egyetlen unokád Anett.

*

Szomorú szívvel értesültünk, hogy volt iskolatársam, PÁPA ENDRE eltávozott az élők sorából. Örökké emlékezni fogunk rá, nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a családnak. Pap Sándor és családja.

*

Fájó szívvel értesítjük a rokonokat, ismerősöket, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama,
KOSZTA JOLÁNKA, (szül. PÁLL, Érbogyoszló) 84 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 24-én 14 órakor Érbogyoszlóban a Főutca 70-es számú háztól. A gyászoló család: két lánya, vejei, unokái és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, HARASZT JÓZSEFRE, aki 3 éve az örökkévalóság útjára lépett. Jóság, hűség, szeretet volt életed, áldott legyen drága emléked! Bánatos édesanyád Anna.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halottunkra, vitéz TOLNAI TIBOR életműdíjas festőművészre, akit 5 éve ragadott el a halál. Nyugodj békében! Feleséged Teri, lányod Éva, fiad Roland, menyed Inci, unokáid Andrea, Noémi, Ádám, Tamás, a kis dédunokád Abigél és sógornőid.

*

Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük, hogy hiába várunk. Fájdalommal emlékezünk MIHALEK IRÉNRE,
akit 3 éve ragadott el a halál. Férjed Pista, lányaid Irénke és Andrea, unokáid Alex és Tímea, valamint vejed Mircea.

*

„Amikor a halálban testünk földi hajléka leomlik, Istentől kapunk lakóházat, örök otthont a mennyben, amit nem emberkéz alkotott.” (2 Kor. 5,1) Öt éve pihen a fugyivásárhelyi temetőben szeretett édesapánk, MURÁNYI JÁNOS.
Fájdalommal emlékezünk rá! Éva és családja.

*

Szívem mély fájdalmával tudatom, hogy szeretett férjem, PÁPA ENDRE (volt dernai lakos), hosszú betegség után 79 éves korában elhunyt. Temetése október 24-én, pénteken 13 órakor a városi ravatalozóból. Búcsúzik tőle felesége Erzsike és fia Attila.

*

Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, BISZTRICSÁNYI LÁSZLÓRA halálának 4. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, TÖMÖ LAJOSRA halálának 43. évfordulóján és TÖMÖ IRÉNRE halálának 8. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hete elhunyt MESTER EDITRE. Nyugodj békében. Bánatos férje és fia, Boldis János.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve, október 26-án elhunyt MILE MIKLÓSRA. Emléke örökre bennünk él. Bánatos felesége, fia, menye és unokái (Fugyivásárhely).

*

Fájó szívvel emlékezünk TELEKI ARPÁDRA (Diószeg), halálának 18. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. A bánatos család.

*

AMBRUS KATALIN hűséges jó barát, kitűnő egészségügyi asszisztens, művelt ember volt. Szerette az irodalmat, sok verset írt. Hiányozni fog. Nyugodjon békében. A lányok és Era néni.

*

Együttérzésünket fejezzük ki főnöknőnknek, BEKŐ ILONÁNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Comora cég munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre és testvérre, KOMSA TÜNDÉRE (Székelyhíd) halálának 9. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Édesapád Barna és testvéred Attila.

*

Mély fájdalommal közöljük, hogy hosszú és nehéz szenvedés után eltávozott közülünk a legjobb feleség, anya, anyós és nagymama, TÉCSI MÁRIA. Örökké szeretni fogunk! Nyugodj békében drága lélek! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára, KÉPÍRÓ LÍDIÁRA
(szül. ZOLTÁNI) halálának első évfordulóján. Egy késő őszi napon, életed véget ért, bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. Emléked itt marad örökre velünk, amíg mi élünk, te is élsz velünk.” Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti és felesége Erika és imádott dédunokái Kristóf és Dávid.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KÉPÍRÓ LÍDIÁRA (szül. ZOLTÁNI) halálának első évfordulóján. Testvére Karcsi és családja.

*

Hét év telt el azóta, hogy a legdrágább férjet, édesapát, apóst, ELLENES MIKLÓST utolsó útjára kísértük. Szeretnénk, ha tudnád, mennyire hiányzol, minden gondolatunk csak feléd irányul. Várunk reggel, várunk délben, várunk minden este, pedig tudjuk, ez csak álom, mert el vagy temetve. Örök szeretettel és sírig tartó fájdalommal emlékezünk rá.
Felesége Klárika, lánya Gyöngyike és veje Doru.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk bátyámtól, CSERVID MENYHÉRTTŐL. Öccse Gábor és családja.

*

Szeretettel emlékezünk a 12 éve elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, BLÁGA MIKLÓSRA és minden elhunyt családtagra. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Bánatos családja.

Címkék: