Gyászhírek 2014. október 22.

Gyászhírek 2014. október 22.
Őszinte részvétünket fejezzük ki ERZSIKE néninek és CSABÁNAK a szeretett férj és édesapa KRIZSÁN GÉZA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Unokaöccse Székely Zoltán és felesége Orsika.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a BUDER családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Laci Vekerdy és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat,
ID. HERMAN ZOLTÁNT (Szentjobb) elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család.

*

„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Én örök életet adok nekik, és soha, örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János 10:27–28) Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk ID. CSIKI IMRE presbiter (volt gondnok) testvérünktől, aki gondos munkájával a gyülekezetért tevékenykedett. Katona János lelkész és a gyülekezet presbitériuma.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nővéremtől, és sógornőmtől, ANNÁTÓL. Nyugodjon békében! Öccse Pista és sógornője Margitka.

*

Szeretettel emlékezünk 5 éve elhunyt édesapánkra, MURÁNYI JÁNOSRA (Fugyivásárhely). Áldott legyen emléke, pihenése csendes. Hét gyermeke és azok családja.

*

Szívem mély fájdalmával tudatom, hogy szeretett férjem, PÁPA ENDRE (volt dernai lakos), hosszú betegség után 79 éves korában elhunyt. Temetése október 24-én, pénteken 13 órakor a városi ravatalozóból. Búcsúzik tőle felesége Erzsike és fia Attila.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel drága halottunk, HALÁSZ EDIT (szül. BORSI) temetésén megpróbáltak enyhíteni mély gyászunkban és mellettünk álltak a nehéz órákban. Az örökké gyászoló család.

*

„Ma van 6 hete, hogy fájdalom költözött szívünkbe, / Nem múlik el soha, itt marad örökre, / Néked szól ma a templom harangja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / Munka és szeretet volt az egész életed, / Jóság volt szíved, lelked.” Hat hete temettük el a drága, jó férjet, édesapát, nagytatát, aki nagyon-nagyon szeretett bennünket. Szívünk dobbanása, mint harangok zúgása, így emlékezünk most a szerető férjre és édesapára, KUDAR PÉTERRE (élt 63 évet).
Szívet tépnek most az emlékek, hat hete még együtt voltunk veled, kórházi ágyadban fogtuk a kezed. Remegve figyeltük fájdalomtól megtört tekinteted. Nincsen az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, s olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Ha bánatom van, és ölelésre vágyom, itt a hideg sírköre borulva zokogom el, hogy mennyire fáj a hiányod. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Örökké bánatos felesége Margit, lánya Márta, veje István, unokái Noémi és Bálint.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, PÁPA ENDRÉTŐL. Nyugodjon békében. Keresztlánya Zsike és családja.

*

Mély megrendüléssel és megtört szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, PÁPA ENDRÉTŐL. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Nyugodjon békében. Sógora Gabi, sógornője Erzsike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEKŐ ILONA barátnőknek és a gyászoló családnak a szeretett édesapa, BEKŐ ISTVÁN
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét szívünkben öröké megőrizzük. A Rácz család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, ERDEI ÉVA KATALIN életének 58. évében, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön, 23-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle férje Gábor, fiai Gergő és László, menye Anett és anyatársa Aneta.

*

Mély fájdalommal közöljük, hogy szeretett apukánk, MISKOLCZI COSTIN 90 évesen eltávozott közülünk. Temetése csütörtökön 13 órakor a városi kápolnától. Búcsúznak tőle gyermekei Kálmán, Tibi, Marika és azok családja.

*

Megrendülten vettük tudomásul, hogy szeretett évfolyamtársunk, később munkatársunk, HALÁSZ BORSI EDIT
(Biharpüspöki) hirtelen elhunyt. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Az 1982-ben Biharpüspökiben végzett VIII. B. osztály közössége, valamint a Biharpüspöki CFR Marfa volt munkatársai.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ LÁSZLÓRA (szül. Diószegen, volt szalontai lakos) halálának 6. évfordulóján. Búcsú nélkül mentem el tőletek,/ nem búcsúzom, ma is élek köztetek./ Szíveteket ne eméssze fájdalom,/ vigasz legyen, hogy örökké álmodom. Szerető felesége, 3 lánya, 3 veje, 4 unokája, 1 unokaveje és 2 dédunokája, Danika és Erik.

Címkék: