Gyászhírek 2014. október 21.

Gyászhírek 2014. október 21.
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva), temetésén megpróbálták enyhíteni mély gyászunkat, és mellettünk álltak a nehéz órákban. Az örökké gyászoló család.

Együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, KRIZSÁN CSABÁNAK szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Kollégái a „Santa” sofőriskolától.
*
Fájó szível tudatjuk, hogy SZONDI ROZÁLIA, 81 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 21-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Lánya Rózsika, veje Gyuri.
*
Mély együttérzéssel búcsúzunk SZONDI ROZÁLIÁTÓL. Részvétünk a gyászoló családnak. Laczi József és családja.
*
Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, SZONDI ROZÁLIA életének 81. évében elhuyt. Gyászolja Enikő, Dani Krisztián és Béby Fagetről.
*
Őszinte részvétünket, mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak HALÁSZ EDIT hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A biharpüspöki RMDSZ-körzet.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a HALÁSZ és a BORSI családnak a szeretett feleség, testvér elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Chelaru család.
*
Mély fájdalommal búcsúzom keresztlányomtól, HALÁSZ EDITTŐL. „Mind elmegyünk egy szép napon, a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér.” Özv. Halász Sándorné.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a BUDER családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Lali Vekerdy és családja.
*
Köszönetet mondunk a családnak, rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik részvétükkel enyhítették fájdalmunkat drága halottunk, KALMÁR SÁNDOR temetésén, aki életének 39. évében, 2014.10.15-én munkabalesetben elhunyt, emberi hanyagságból, nem megfelelő munkakörülmény biztosítása miatt. Isten nyugtassa békében és a felelősök kapják meg méltó büntetésüket. Az örökké gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, anyósra, testvérre, SZAKÁCS GIZELLÁRA, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott. Emléke szívünkben örökké élni fog! A gyászoló család.
*
Szeretettel emlékezünk kedves szerettünkre, SZABÓ GÉZÁRA (Szalárd) halálának 5. évfordulóján. Emlékezik rá szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk TATAI SÁNDORRA (ÖCSI, Székelyhíd) halálának 1 éves évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S, bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Mi szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Letesszük sírodra virágaink csokrát, És halkan elmondunk egy imát. A bánatot elmondani nem lehet, Csak eltörölni a hulló könnyeket. Őrködj felette édes Istenem, Hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Nyugodj békében! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. NAGY ERZSÉBET MAGDOLNÁRA (Szalárd) halálának 3. évfordulóján. Emléke örökké itt él a szívünkben! A bánatos család.
*
Mély megrendüléssel búcsúzunk a mindig segítőkész szomszédasszonyunktól, AMBRUS KATALINTÓL. Őszinte részvétünk ÉVÁNAK és családjának. Nyugodj békében! A Costin család.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték, akik szerették, vagy, akinek barátja volt, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, TARSOLY PÁL október 20-án, 70 éves korában csöndesen elhunyt. Temetése október 21-én 16 órakor lesz a mezőfényi (Foieni, Szatmár megye) ravatalozóból. Drága emlékét egy életen át megőrzöm. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, örök álmát ne zavarja meg soha, semmi. Örökké bánatos felesége Gizi!
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, VERES KATALINRA, (szül. Tóti), aki ma egy éve az örökkévalóság útjára lépett. Emlékét örökké megőrizzük! Jóság, hűség, szeretet volt életed, áldott legyen drága emléked! Bánatos férjed, lányod, fiaid, vejed, unokád.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagynéni, rokon és ismerős, KÓCZE OLGA (pszichológus) életének 67. évében elhunyt. Temetése október 22-én, szerdán lesz a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog!
*
Szomorú szívvel búcsúzom keresztfiamtól, SZABÓ LAJOSTÓL, akit az Úr magához szólított. Özvegy Béles Eszter Biharpüspökiből és Böszörményi Irénke családjával Ausztriából.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, KOVÁCS ESZTERRE (Síter), aki egy éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel tudatom, hogy drága nővérem, MÁTÉ ANNA 90 éves korában elhunyt. Búcsúzik tőle húga Juci.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, MÁTÉ ANNA (szül. KISS) 90 éves korában rövid szenvedés után örökre megpihent. Temetése október 22-én 13 órakor a püspöki temetőben lesz. Búcsúzik tőle fia István, menye Viola, unokája Rita, testvérei Juci, Pista és sógornője Margit.
*
Ma 6 hónapja, hogy szeretett édesapám, BALASKÓ FERENC, eltávozott tőlünk. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled.” Míg élünk, örökké szeretünk és soha el nem feledünk. Lányod Merci és vejed Csabi.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyszülő, ENTERSZ FERENCZ (volt borbély) hosszán tartó betegség után 92 éves korában elhunyt. Szerettünk temetéséről a későbbiekben intézkedünk. A gyászoló család.
*
Megtört szívvel és fájdalommal tudatom, hogy AMBRUS KATALIN a Gyermekkorház asszisztensnője, október 19-én rövid szenvedés után elhunyt. Drága emlékét szívünkben megőrizzük. Temetése 2014. október 21-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos unokahúga Éva és fia Tamás.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nevelőanya, GRÓSZ ESZTER (LŐRINCZ)
életének 84. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2014.10.23-án, csütörtökön 12 órakor helyezzük örök nyugalomra. Búcsúztatására a Rulikowski temető városi ravatalozójában kerül sor baptista szertartás szerint. Emléke legyen áldott. Gyászolják lánya Erős Éva és családja, fia Lőrincz László és családja, nevelt fia Grász Ferenc és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, SZABÓ LAJOSTÓL (Biharpüspöki), aki 62 éves korában megpihent. Temetése kedden 13 órakor a biharpüspöki temetőben. Gyászoló öccse Jóska és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokaöcsémtől, SZABÓ LAJOSTÓL. Emlékét megőrizzük. Özv. Böszörményi Irénke és családja Ausztriából.
*
Könnyes szemmel búcsúzom Tőled, drága LALA. Örökké őrzöm emléked. Szerető unokahúgod Csilla és férje Aurel.
*
Szememben könnyekkel búcsúzom Tőled szeretett nagybátyám, SZABÓ LAJOS (Lajika). Emléked megőrizzük. Tünde, Jocó, Bianka és Mirjám.
*
Megrendülten és mély fájdalommal búcsúzunk a legjobb barátnőtől, AMBRUS KATALINTÓL. Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Örök szeretettel emlékezünk rád. Klárika és Gyöngyike.

Címkék: