Gyászhírek 2014. október 20.

Gyászhírek 2014. október 20.
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Kovács Gyöngyinek a szeretett édesapa, valamint kollégánknak, Kovács Józsefnek a szeretett após elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvai Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.

Szomorú szívvel emlékezünk Ft. Györfi József, volt érmihályfalvai esperes-plébános úrra, halálának második évfordulóján. A síremlékén található szentírási idézettel mi is valljuk: „Az ember olyan, mint a fű, A dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, S, lehull a virága, De az Úr szava örökre megmarad.” (1 Pt 1, 24) Emlékét szívünkben örökké megőrizve kérjük Jézust, az örök Főpapot, hogy engedje őt égi örök asztalához. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az érmihályfalvai római katolikus egyházközség hívei.
*
Fájó szívvel emlékezünk ID. ZAKARIÁS ANDRÁSRA (Diószeg) halálának 6. évfordulóján. Felesége és unokája.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagynéni, rokon és ismerős, KÓCZE OLGA (pszichológus) életének 67. évében elhunyt. Temetése október 22-én, szerdán lesz a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog.
*
Nyolc éve annak a szomorú napnak, mikor a szeretett férjet, apát, nagyapát, apóst és vőt, SIDEA MIRCEAT (Diószeg) utolsó útjára kísértük. Személye pótolhatatlan, emlékét szívünkben őrizzük. Felesége Ibi, lányai Cami és Ramona, vejei Jenő és Csaba, unokája Márk, anyósa Margit.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre, FODRÉ ROZÁLIÁRA és FODRÉ KÁROLYRA (Biharpüspöki) haláluk 16. illetve 10. évfordulóján. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírotokon Isten áldása. Őrködj álmaik felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendes pihenésük legyen.” Szerető családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, KEREKES SÁNDORNÉRA, (szül. IVÁN ANNA, Nagyszalonta), aki 4 éve olyan hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos férje, lányai, veje és unokája.
*
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, IFJ. DÉZSI JÁNOSRA (Kisszántó), aki tegnap 6 hónapja, hogy itt hagyott minket. „Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik. Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, Hanem az, amit szívünkben hordozunk egy életen át, csendben.” Örökké élni fog szívünkben! Felesége Erzsike, gyermekei Levi és Kriszta.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki HALÁSZ SÁNDORNAK és GERGŐNEK a szeretett feleség és édesanya elhunyta alkalmából. Szűcs István és családja.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, TOLVAJ IRMA (szül. UNGVÁRI) 79 éves korában elhunyt. „Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” Isten nyugtassa békében! Örökké szerető férje Imre.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, TOLVAJ IRMÁTÓL (szül. UNGVÁRI), aki életének 79. évében szenvedés után itthagyott bennünket. „Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled!” Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle: lánya Éva, veje Zoli, unokája Reni.
*
Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett nagymamától, TOLVAJ IRMÁTÓL (nagyszántói lakos), aki itthagyott bennünket. „Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Szerető unokája Timi és barátja Gyuri.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, TOLVAJ IRMA elhunyta miatti fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Negre család.
*
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre és édesapára, DACZ IMRÉRE halálának 10. évfordulóján. Emléke velünk marad örökké. Bánatos családja.
*
„Elment egy lélek megint a földről, / Kit szívünk sohasem feled. / Csendesen figyel odafentről, / Isten őrködjön örök álma felett.”
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett HALÁSZ EDIT (BORSI) tragikus elvesztése miatt. Emlékét örökké megőrizzük. Imi, Kati, Arnold.
*
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, HALÁSZ EDIT (szül. BORSI) hirtelen elhunyt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, ha segíthetett. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető testvére Kati, sógora Imi, unokája Aliz.
*
Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a drága nővértől, sógornőtől és keresztanyától, HALÁSZ EDITTŐL (szül. BORSI, Biharpüspöki). „Nem tudunk már nélküled boldogságban élni, s szívünkből e fájdalmat ki sem tudjuk tépni. Rád gondolunk éjjel, rád gondolunk nappal, itt leszel te velünk mindennapjainkban!” Emlékét őrzi egy életen át bánatos húga Anikó, sógora Gabi, keresztfia Alex.
*
Fájdalommal a szívünkben búcsúzunk drága húgomtól, a nagynénitől, HALÁSZ EDITTŐL (szül. BORSI). „Életünk egén fénylő csillag voltál, / Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, / Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, / Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.” Nyugodj békében. Emlékét őrzi bánatos nővére Inci, unokahúga Viktoria.
*
Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a drága nővértől és sógornőtől, HALÁSZ EDITTŐL (szül. BORSI). „Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Nyugodj békében. Emlékét őrzi bánatos húga Tünde és sógora Marius.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom drága húgomtól, HALÁSZ EDITTŐL. „Szép volt veled, szomorú nélküled, / Amíg csak élek, siratlak Téged.” Emlékét örökké megőrzöm, osztozom sógorom, SANYI és unokaöcsém, GERGŐ mély gyászában. Nyugalma legyen áldott. Bátyja Sándor és családja.
*
Őszinte részvétünket, mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága feleség és édesanya, HALÁSZ EDIT korai elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Andrea és Dinu Bradea.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a HALÁSZ családnak szeretett halottjuk, HALÁSZ EDIT elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Csak az hal meg, kit elfelednek. Örökké él, kit igazán szeretnek.” Nyugodj békében! Imi bácsi, Neli néni, Eni, Kristóf.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága halottjuk, HALÁSZ EDIT (BORSI) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében! Lajos, Erzsike, Szabolcs, Krisztina.
*
Őszinte részvétem az egész gyászoló családnak HALÁSZ EDIT (BORSI) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében, drága lélek. Vig Tivadar.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom azokkal, akik ismerték, akik szerették, akiknek rokona, vagy barátja volt, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva), hosszan tartó betegség után október 18-án csöndesen elhunyt. Temetése ma, október 20-án 14 órakor lesz az érmihályfalvai református ravatolozótól. Drága emlékét egy életen át megőrzöm! Emléke legyen áldott, pihenése csendes, örök álmát ne zavarja meg soha, semmi. Örökké gyászoló felesége Erzsike.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól és nagyapától, KRIZSÁN GÉZÁTÓL (Érmihályfalva), aki 76 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Drága emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága édesapánk! Szerető fia Krizsán Csaba, felesége Magdi, unokái Boglárka és férje Barni, és Imola.
*
Tudtuk, hogy nagy beteg, de bíztunk abban, hogy meggyógyul. A sors azonban máskép akarta. Fájó szívvel értesültünk arról, hogy a szeretett sógor és nagybácsi, KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva) szombaton csendesen örökre megpihent. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Erzsikének, fiának, Csabának és családjának a szeretett férj és apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Dérer Ferenc és Liliana, unokahúga Sobischi Dérer Beatrice, férje Mihai, valamint a kicsi Emmácska.
*
Fájó szívvel veszünk örök búcsút szeretett sógorunktól, a nagybácsitól, KRIZSÁN GÉZÁTÓL, aki hosszan tartó betegség után elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Erzsikének, fiának, Csabinak és családjának a szeretett férj és apa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Dérer Mária és családja, Évike, Mircea, Donáta és Dávidka.
*
Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Simó-Ritter család, Ritter Olga, Kati mama és Gál Julianna.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, KRIZSÁN GÉZÁTÓL, aki hosszan tartó betegség után örökre megpihent. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki feleségének, Erzsikének, fiának, Csabának és családjának mérhetetlen fájdalmukban melyet szerettük elvesztése okozott. Nyugodjon békében! Sógornője Székely Sárika, unokahúga Gréti, férje Attila, gyerekeik Hanni, Dalmi és Csilla.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KRIZSÁN GÉZA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Sógornője Dérer Magdolna, Ardelean János és családja, Dérer Zsolt és családja.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, ID. CSIKI IMRE életének 67. évében tragikus hirtelenséggel, október 17-én elhunyt. Utolsó útjára 2014. október 19-én kísértük a hegyközpályi temetőben. Gyászolja örökké bánatos felesége Irma.
*
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, ID. CSIKI IMRE életének 67. évében tragikus hirtelenséggel október 17-én elhunyt. Gyászolja örökké bánatos fia Imi, menye Nicoleta és unokája Imike.
*
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, ID. CSIKI IMRE tragikus hirtelenséggel, életének 67. évében elhunyt.
Gyászolja leánya Kati, veje Laci, unokái Mark, Bea és barátja Radu.
*
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel enyhíteni próbálták fájdalmunkat drága halottunk, DOBOS EMESE elvesztése miatt. A gyászoló család.
*
„Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.” (Goethe) Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől, keresztanyától, Halász Edittől. Gyászolja Zoli, Kati, Levente és Anna.
*
Mély fájdalommal búcsúzom drága menyemtől, Halász Edittől, akit elragadott tőlünk a kegyetlen halál. Elmentél egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom maradt. Bánatos anyósod özv. Halász Sándorné.
*
Fájó, összetőrt szívvel búcsúzunk Tőled imádott feleség, édesanya, Halász Edit, kit 46 évesen hirtelen kiragadott közülünk a kegyetlen halál. Egy életed volt, a családodért élni, ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni. Temetése kedden 15 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. Férjed Sanyi, fiad Gergő.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, Szűcs Juliannától (szül. Székelyhíd), aki 94 éves korában eltávozott tőlünk. Soha el nem feledünk téged, mindig velünk maradsz emlékeinkben. Búcsúzik unokája Csabi, unokamenye Gyöngyi, dédunokái Noémi és Henrietta.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, Szűcs Juliannától (szül. Székelyhíd), aki 94 éves korában eltávozott tőlünk. Soha el nem feledünk téged, mindig velünk maradsz emlékeinkben. Búcsúzik unokája Mónika, unokaveje Gyuri és dédunokái Gergő, Kriszti és Claudia.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, Szűcs Julianna (szül. Székelyhíd), életének 94. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, 20-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Sárika, veje Sanyi és unokái Attila és Csongi, húga Irénke.

Címkék: