Gyászhírek 2014. október 2.

Gyászhírek 2014. október 2.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, gyermekre, testvérre, NAGY JUDITRA (szül. AMBRUS, Tenke, építészmérnök) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked immár nyugodjék békében.” Szeretettel emlékezünk a 4 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, PAP KÁLMÁNRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, GYŐRFI SÁNDORTÓL (kis KulÁk), aki életének 68. évében hirtelen elhagyott minket. Temetése pénteken, október 3-án 15 órától a püspöki kápolnából. Béke poraira! Gyászolja őt fia Sándor, lánya Katalin, unokái Thomas és Evelin.
*
Szeretettel búcsúzom élettársamtól, GYŐRFI SÁNDORTÓL, aki életének 68. évében elhunyt. Temetése 3-án 15 órakor lesz a püspöki temetőben. Gyászolja élettársa Piroska és családja.
*
Fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, GYŐRFI SANYITÓL (KULÁK), aki életének 68. évében elhunyt. Temetése 3-án 15 órakor a püspöki kápolnából. Emléked szívemben örökké élni fog! Gyászolja testvére Évi sógora Tibi.
*
Búcsúzom szeretett keresztaputól, GYŐRFI SÁNDORTÓL. Keresztlánya Évi, Zsiga és Évike.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága nagybátyámtól, GYŐRFI SÁNDORTÓL (KULÁK). Akik téged soha el nem felejtenek: Tibike, Erika és családja.
*
Ma 10 éve, hogy a szeretett gyermek, testvér, MOLNÁR ÉVA-ANDREA (Szalárd) 18 évesen eltávozott közülünk. „Hol nincsen sírás, elválás, búcsúzás csak fény, s megújulás.” Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi meg. Bánatos édesanyja, nevelőapja és húga Krisztina.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédmamától, ÖZV. BIHARI BÉLÁNÉTÓL, (szül. MAGYARI PIROSKA), akinek jóságos szíve 94 évesen megszűnt dobogni. Utolsó útjára 2014. október 2-án 15 órakor kísérjük a hegyközpályi kápolnától. Bánatos fia Béla, leánya Pirike, unokája Adél és családja, unokamenye és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BÉLÁNAK és PIRIKÉNEK drága édesanyjuk elvesztése miatt. A Kerezsi család.
*
Mély megrendüléssel és könnyes szemmel búcsúzom a szeretett KŐVÁRI ERZSÉBETTŐL. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Bereczki Emma.
*
Fájó szívvel emlékezünk LÖRINCZ FERENCRE (Fugyi), aki ma 6 hónapja örökre itthagyott. Üres és hideg nélküled az otthonunk, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Küzdöttél végig, míg erődből telt, egy múló perc alatt elszállt az életed. Nyugodj békében, soha nem feledünk. Feleséged Rózsika, fiad, menyed és imádott unokád.
*
„Eltelt, mint egy gyertyaláng, egy szellő jött és nincs tovább.” Szívünkben örök bánattal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, NAGY GYULÁRA (Nagyszántó), aki 9 éve távozott az élők sorából. „Ha véget érnek a földi harcok, meglátjuk újra a kedves arcot, mert nem halt meg ő, csak előre ment, mennyei hazát cserélt földi helyett.” Gyászoló családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, GULYÁS JULIANA 75 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése pénteken, október 3-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Gyászolja fia Jancsi és unokái Cyndi és Bubu.
*
Őszinte részvétünk GULYÁS JANCSIKÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Kozák Sándor, Kati, Katika és Misike.
*
Őszinte együttérzésemet és mély részvétemet fejezem ki Nagy Mirela igazgatónőnek és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Pásztor Ilona ny. tanárnő.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki Nagy Mirela igazgatónőnek és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az érsemjéni Kazinczy Ferenc Gimnázium munkaközössége.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor 20 éve eltávozott közülünk HARSÁNYI KÁROLY (Szentjános).
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Szerető családja.
*
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra, BALASKÓ MARGITRA halálának második évfordulóján. Emlékeznek: lánya Zsuzsa, veje Laci, unokái Attila, Tünde és dédunokája Dávid.

Címkék: