Gyászhírek 2014. október 17.

Gyászhírek 2014. október 17.
„Mert nincs itt maradandó városunk, a jövendőt keressük.” (Zsid. 13,14) Mély megrendüléssel értesültünk szeretett osztálytársnőnk, BORSI EDIT hirtelen haláláról. Isten vigasztaló szeretetében bízva fejezzük ki részvétünket a gyászoló családnak. A világban szétszóródott, 1987-ben, az 5-ös Számú Ipari Líceumban végzett XIII. E. osztály közössége.

Megrendülten vettük tudomásul szeretett osztálytársnőnk, BORSI EDIT hirtelen halálát. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Az 1982-ben, Biharpüspökiben végzett VIII. A. osztály közössége.
*
Megrendülve értesültünk szeretett barátunk, GERGŐ drága édesanyja, HALÁSZ EDIT hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki barátunknak és édesapjának, valamint a HALÁSZ és BORSI családoknak. Barátaid Lajos Zoltán (Öcsi), Papp Tamás, Kanalas Norbert, Kardos Öcsi és családjuk.
*
Döbbenettel értesültünk HALÁSZ EDIT (szül. BORSI) halálhíréről. Mélyen együtt érzünk szeretett családjával. Tisztelettel búcsúzunk és emlékét szívünkben örökké őrizzük. A biharpüspöki Bocskai Közösségi Ház tornászlányai.
*
A veszteség örök fájdalmával emlékezem pótolhatatlan férjemre, HAJBÓK EMIL LAJOS faipari mérnökre halálának 8. évfordulóján. „Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag.” Isten nyugosztalja! Szerető felesége Klárika.
*
Fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen édesapára és nagyapára, HAJBÓK EMIL LAJOS faipari mérnökre halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében! Fia Emil és unokái Róbert és Dani.
*
El nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, NAGY ANTALRA (modellezőoktató), aki ma egy éve hagyott el bennünket. Az emléke örökre élve marad szívünkben! A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, LÁZÁR ILONÁRA (Biharpüspöki), akinek jóságos szíve 6 hete szűnt meg dobogni. „Pihenj sírodban örökre, csendben, elfeledni téged nem fogunk sohasem. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Őt el nem felejtő lányai Ica és Viki és családjaik.
*
„A jó szülőt feledni nem lehet, míg élünk, hív a szeretet, nehéz e kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk TOMA FERENCZRE, aki 22 éve és TOMA ERZSÉBETRE, aki 6 hete hagyott itt bennünket. Letesszük sírjukra virágaink csokrát, örökös álmukért elmondunk egy imát, szívünkbe zárva drága emléküket. Örökké bánatos leányuk és vejük családjukkal.
*
Megtört szívvel tudatjuk, hogy TELEGDI SÁNDOR (ügyvéd) október 13-án Budapesten elhunyt. Temetéséről későbbi időpontban gondoskodunk. A gyászoló család.
*
Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol, soha nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk ID. SIMON FERENCZRE (Bihar), aki 3 éve hagyott itt bennünket. Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Szerető családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, KÓCS PIROSKÁRA (Síter). Drága anyukám hiába várunk, hiába minden, már 30 éve olyan helyre vittek téged, amelyről visszatérés nincsen. Amíg éltél, nagyon szerettünk, amíg élünk, el nem felejtünk. Telnek az évek, repülnek az évtizedek, az idő múlásával nem lesz soha könnyebb. Bolyongok az úton, fölnézek az égre, mondogatom, ott vagy onnan te látsz engem. Nyugodt legyen pihenésed! Szerető lányod Piri és családja.
*
Halálának 5. évfordulóján emlékezünk GYULAI LAJOSRA. Egy szép, őszi napon véget ért az életed, bánatot ránk hagyva, elmentél. Mi már hozzád csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk, de soha el nem felejtünk. Nyugodj békében! Felesége Manyi, lányai Tünde és családja, Melinda és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk elhunyt szeretteinkre, CSÁKI GYULÁRA és CSÁKI GYÖNGYIRE (Biharpüspöki), akik már 11., illetve 8. éve nincsenek közöttünk. Emlékük legyen áldott, melyet örökké szívünkben őrzünk. Özv. Csáki Gyuláné és családja Biharpüspökiből.
*
Szívünkben örök bánattal emlékezünk férjemre, ISPÁNY IMRÉRE (Szentimre) halálának 8. évfordulóján. Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, mióta elmentél, nem vagy itt velem. Hulló könnyekkel állok sírod felett, mert a koporsó lezárta szemed. Minden másképp lenne, ha mellettem lennél, az élet viharától engem megvédnél, de már nem vagy velem, hosszú útra mentél, ahol most vagy, ott te nyugalomra leltél. Nagyon érzem hiányodat. Bánatos felesége Magdus és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség és keresztanya, DEÁK IRÉN (Biharfélegyháza) életének 81. évében elhunyt. Temetése pénteken, október 17-én 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Drága emlékét szívünkben megőrizzük! Bánatos férje Lajos és keresztgyermekei családjukkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, SZÁNTÓ ÁRPÁDRA (Bihar), aki 1 éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben megőrizünk! Bánatos családja.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, sógorra, MOLNÁR FERENCZRE (Nagyvárad, élt 61 évet), aki ma egy éve búcsú nélkül távozott. Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra csak a fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, de szívünkben emléke élni fog örökké. Emlékezik rá bánatos felesége Irénke, fia Tibi és sógornője Edici.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, élettárs és nagynéni, ERDEI ILONA (Székelyhíd) életének 71. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Emlékét örökké őrizzük! A gyászoló család.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk kedves lakótársnőnktől, ERDEI ILONÁTÓL (Székelyhíd). Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. A lépcsőház lakóközössége.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága anyától, nagymamától, és rokontól, SZATMÁRI SÁNDORNÉTÓL (szül. KARÁCSONY KLÁRA), akinek szerető szíve megszűnt dobogni. Temetése Trierben lesz. Drága lélek, nyugodjál békében! Gyászoló család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy már 4 év telt el, amióta a drága gyermek, testvér, anya és feleség, SZAKÁCS EDIT nélkül maradtunk, aki csak 40 évesen itthagyott bennünket. Gyászolják szülei, testvérei, férje és fia.
*
Őszinte részvétünk ZAHA KATALINNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta alkalmából. Béke poraira. Gug Laci és édesanyja.
*
Már hat hónapja hogy szeretett barátunk, VASS ANDRÁS építészmérnők örökre megpihent. Nyugodj békében. A Wächter és Czége családok.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem drága férjemre, ID. ARANY LÁSZLÓRA, aki 25 éve hagyott itt. Emlékeznek: felesége, 3 unokája, dédunokái Anikó és Szilárd.
*
Fájó szívvel emlékezünk ZSUPUN FERENCRE, aki ma 6 hete távozott közülünk. „Bús temető csendes susogása, oda megyek hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszünk néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatunk vissza. Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.” Felesége Marika, lánya Éva, veje Józsi, unokája Gréti, vőlegénye Saci.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. BEDE KÁLMÁNRA (Szentjános, 50 éves), aki 6 hónapja az örökkévalóság útjára lépett. „Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, szívünkben emléked örökre megmarad. Jóság, hűség, szeretet volt életed, áldott legyen drága emléked.!” Bánatos édesanyja, testvére András és annak családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, keresztanya, UZONI ETELKA (LULU) életének 68. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, 2014.10.18-án délután 15 órakor a városi ravatalozóból. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, ID. PATAKI ISTVÁNRA, aki szeptember 4-én, 6 hete, búcsú nélkül örökre itthagyott bennünket. Míg élt, szerettük, míg élünk, örökké siratjuk és emlékezünk rá. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Felesége, gyermekei, veje, menye, unokái, unokamenye, dédunokája.

Címkék: