Gyászhírek 2014. október 15.

Gyászhírek 2014. október 15.
Drága ILI MAMÁNK hat hónapja hagyott itt minket. Soha nem feledjük kedves mosolyát, simogató szavait. Nagyon hiányzol nekünk! Szerető unokáid Szabolcs és Dórika.

Ma hat hónapja, hogy szeretett édesanyánk, FARKAS ILONA örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia János és családja, lánya Angéla és családja.
*
Mély együttérzésünket fejezzük ki HALÁSZ SANYINAK és fiának GERGŐNEK a szeretett feleség és édesanya, HALÁSZ EDIT elvesztése miatt. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Ifj. Faragó István és családja.
*
Megrendülten értesültünk szeretett kolléganőnk, HALÁSZ EDIT korai haláláról. Fájó szívvel osztozunk a család mély fájdalmában. Drága emlékét egy életen át szívünkben megőrizzük. Kollégai Tolvaj Gyöngyi, Várdai Irénke és Szentmiklósi Zoltán.
*
Örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett férjre, a drága, jó apára és nagyapára, ERDEI IMRÉRE (Asszonyvására), aki 30 éve örök álomra szenderült. Egyszer minden út lezárul, egyszer minden kín elcsitul, nem marad utána csak szeretet és emlékezés. A sors nagyon kegyetlen volt veled, idő előtt kellett örökre elmenned. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Pihenésed legyen békés!Kegyelettel: feleséged, lányod és három unokád.
*
BUCUR LILI GABRIELÁT életének 50. évében, 4 éve hívta magához az Úr. LILIKÉM, édesanya nem hagy el téged sohasem, várom a napot amikor a drága, jó Atyánk örökre odavisz hozzád, nem válunk el többet sohasem. Nyugodj békességben. Édesanyád Bucur Martin Maria Magdolna és nagynénéd Mártin Erzsébet.
*
„Közel van az Úr a megtört szívekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Zsolt, 34.19 Őszinte részvétünket fejezzük ki PETREA RODICÁNAK a szeretett férj, PETREA IOAN elvesztése miatt ért mély fájdalmában. Weinberger Iván és Emmi.
*
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága gyermek és szerető édesanya, DOBOS EMESE (szül. FAZEKAS, Berettyószéplak) 42 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után október 14-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása október 15-én, szerdán 15 órakor a Steinberger kápolnából. Temetése október 16-án, csütörtökön a berettyószéplaki temetőben lesz. Örökké bánatos szülei és fia Áron.
*
Fájó szívvel gyászol a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság munkaközössége DOBOS EMESE kolléganőnk elhunyta miatt. Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodj békében, EMESE!
*
Fájdalomtól megtőrt szívvel búcsúzunk drága keresztlányomtól, DOBOS EMESÉTŐL (szül. Fazekas, Berettyószéplak). Keresztanyu és keresztapu.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága unokatestvérünktől, DOBOS EMESÉTŐL (szül. FAZEKAS, Berettyószéplak). Manu, Zolti és Yvett.

Címkék: