Gyászhírek 2014. október 14.

Gyászhírek 2014. október 14.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, GÖDRI KATALIN temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.

Őszinte részvétünket fejezzük ki PETREA RODICANAK a szeretett férj, IOAN PETREA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és Liliana.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett ANTAL PIROSKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Pálfalvi István és családja, Daczo Ferenc és családja, Albert Attila és családja, Almasan Sándor és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagytatától, SZENTPÉTERI BÉLÁTÓL. Szerető lánya Ildikó, veje Levente, unokái Brigitta, Bernadett és Levente.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, SZENTPÉTERI BÉLA életének 68. évében elhunyt. Temetése ma, október 14-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik bánatos felesége Ildikó.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága, jó apukámtól, SZENTPÉTERI BÉLÁTÓL. Szerető fia a messze távolból, Béci.
*
Fájó szívvel búcsúzik a legjobb édesapától, SZENTPÉTERI BÉLÁTÓL szerető lánya Mónika, veje Árpád, unokája Ingrid és Tibi.
*
Szomorú szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk MESSER LÁSZLÓRA (a Bihari Napló volt újságírója) halálának 5. évfordulóján. Élettársa Ica és családja.
*
„Irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad” (Ésaiás 54,10) Fájós szívvel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezünk drága szerettünkre, FAZEKAS JÓZSEFNÉRE (szül. BIRÓ TERÉZ, volt érmihályfalvai lakos),
akit ma 6 hónapja, hosszú szenvedés után kísértünk utolsó útjára. Adjon neked a jó Isten örök nyugodalmat. A szeretet soha el nem múlik. (1 Kor.) Gyászoló testvéreid, azok családja, a Varsóczi család Nagyváradról és az egész gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, FAZAKAS MÁRTÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Limtex adminisztratív részlege.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, KISS JOLÁN
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Messer Tibor és családja.
*
Mély megrendüléssel és könnyes szemmel búcsúzunk szeretett komaasszonyomtól, KISS JOLÁNTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Fodor Gyula, keresztlánya Mária, Tibi és Dávid.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki unokatestvérünknek és családjának a drága édesanya, feleség, HALÁSZ EDIT tragikus elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Mihuţ és Ladányi család.
*
Szívemben helyedet nem pótolja senki, Míg a földön élek, nem felejtelek el téged.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a szerető férjre, édesapára, nagytatára, TÓTH SÁNDORRA, aki ma 9 hónapja távozott az élők sorából. „Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, a hiányodat nem pótolja semmi sem. Nélküled üres és hideg lett otthonom, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Úgy lennél jó, ahogy voltál, csak még lennél, csak még volnál. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden ami a múltból megmaradt. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Ha életem napjai le fognak telni, és is hozzád megyek megpihenni. Érted hulló könnyeim, soha el nem múlnak, adjon a jó Isten örök nyugodalmat. Gyászol örökké bánatos feleséged Eta.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZATMÁRI JÁNOS (szül. Biharpüspökiben) 2014. október 11-én elhunyt. Temetése Cegléden, szerdán 13 órakor a Szécsényi úti kis temetőben. Búcsúzik tőle lánya Erzsike, unokái Miklós és Andrea, unokaveje Csaba és dédunokái Benedek és Zsoltika.
*
Öt éve annak a szomorú napnak, mikor a szeretett férjet, apát, nagyapát, Szilágyi Józsefet (Diószeg) utolsó útjára kísértük. Személye pótolhatatlan, emlékét szívünkben őrizzük. Gyászoló családja.

Címkék: