Gyászhírek 2014. november 5.

Gyászhírek 2014. november 5.
Őszinte részvétünk Szabó Sándornak és családjának szeretett nővére, Szabó Katalin elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Kémenes Sándor és családja, valamint Konkoly Erzsébet és családja.


Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága, jó édesanyám, JAKAB MÁRIA hamvainak búcsúztatásán mellettem álltak. Külön megköszönöm FODOR JÓZSEF vikárius atyának a szívhez szóló, kegyeletteljes gyászszertartást. Szerető fia Liviu.

*

„Egy késő őszi napon életed véget ért, bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, ERDÉLYI BÉLÁRA (agrármérnök) halálának 5. évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk SZÁLDOBÁGYI MISIRE halálának 4. évfordulóján. Négy éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi, ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, elmentél, elvitted sok örömünk. Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Oly távol vagy tőlünk, de mégis oly közel, szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, CSOMAKÖZI GABRIELLÁNAK és családjának a szeretett édesanya és feleség elvesztése miatt érzett fájdalmában. A veszteség bennünket is érint mivel Csomaközi család sok szálon, és sok éven át kapcsolódott intézetünkhöz. Ezúton is búcsúzunk volt kollégánktól, CSOMAKÖZI IRÉNKÉTŐL. Pihenése legyen csendes és emléke áldott! A Nagykágyai Szaklíceum munkaközössége.

*

Halálának ötödik évfordulóján emlékezünk a szerető, rólunk gondoskodó testvérre, nagybácsira, a mi bátyustatinkra,
MIHÁLY JÁNOSRA (Fugyivásárhely). „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, / úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben őrizzük drága emlékedet. / Egy a reményünk, mely éltet és vezet, / Hogy egyszer még találkozunk veled.” Legyen áldott emléke! Szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt ID. SZABÓ JENŐRE. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak SÁLYI ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Kondor Zoltán és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték, hogy SÁLYI ERZSÉBET jóságos szíve november 2-án, életének 86. évében megszűnt dobogni. Temetése november 5-én 12 órakor a nagyváradi városi kápolnából.
Búcsúzik tőle lánya Tünde, veje Árpi, unokája Dora és férje Philip, unokája Julika és dédunokája Emma.

*

„És letöröl minden könnyet a szemünkről és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel. Könyve 21-rész 4 verse.) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS MARGÓNAK szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családtagokat. A Nagyváradi Ref. Olaszi Nőszövetsége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GYAGYOVSZKI (PAP) MÁRTÁNAK szeretett nővérre, LEITNER ERZSÉBET (PAP IBOLYA) Németországban elhunyta miatt ért fájdalmában. A volt „A pénzügyi Technikum” 1954-ben végzett IV-13 osztálytársai.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak és ismerősöknek akik a szeretett DELI GHEORGHET utolsó útján elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, DR. FAZAKAS FERENC szemészfőorvosra halálának 16. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog. Megemlékező szentmise november 5-én d.u. 17 órakor a Szent László-templomban. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a napra amikor egy éve elveszítettük TÓTH ZOLTÁNT, a drága férjet, apát és nagyapát. Soha nem feledjük. Gyöngyike és Zoli.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy ID. SZEMES LAJOS nagyszalontai nyugalmazott agrármérnök életének 85. évében elhunyt. Temetésére folyó év november 5-én d.u. 13 órakor kerül sor a nagyszalontai temető kápolnájától. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapánktól, POKORNY IMRÉTŐL (élt 61 évet). „Jöjjetek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok, és megterheltettek, és én megnyugosztalak titeket.” (Máté 11:28)
Temetése november 6-án 14 órától lesz a püspöki kápolnából. Adj Uram örök nyugodalmat neki!
Búcsúzik tőle: keresztlánya Boros Hajnalka és családja, valamint keresztfia Pokorny Krisztián és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk testvéremtől, POKORNY IMRÉTŐL. „Küzdöttél, de már nem lehet,/ A csend ölel át és a szeretet./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ Örökké él, akit nagyon szeretnek.„ Temetése november 6-án 14 órától a püspöki kápolnából. Búcsúzik tőle testvére Öcsi és sógornője Rózsika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, POKORNY IMRE súlyos betegség után 61 éves korában elhunyt. Temetése november 6-án 14 órától lesz a püspöki kápolnából. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted él/ Egy gyertya az asztalon érted ég./ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/ Szívből szeretünk, s nem feledünk téged!” Búcsúzik tőle édesanyja és nevelőapja.

*

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, tudatom, hogy szeretett férjem, POKORNY IMRE
életének 62. évében, hosszan tartó súlyos betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése 2014. november 6-án délután 14 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Örökké bánatos felesége, Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, POKORNY IMITŐL, aki hosszú szenvedés után elhunyt. Attila és Gyöngyi.

Címkék: