Gyászhírek 2014. november 4.

Gyászhírek 2014. november 4.
Mély megrendüléssel értesültünk volt osztálytársunk, LAKATOS JÁNOS hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. XII. D. (1969).


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, GACSÁDI IRÉN (Nagykágya) hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetés szerdán 14 órakor a nagykágyai halottasháztól lesz. Gyászolja a bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, keresztanyától, SZABÓ KATALINTÓL (Biharpüspöki). Emlékét örökké szívünkben őrizzük! Özvegy Molnár Irén, gyermekei és azok családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett kisfiunkat,
KELEMEN DOMINIK BALÁZST elkísérték utolsó útjára.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, / A csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek. / Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal búcsúzunk KELEMEN DOMINIKTÓL, aki nagyon fiatalon hagyott itt minket.
Keresztanyja Marika és családja, Margit mama és fia Feri.

*

„Lelked, mint egy fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel!” Vérző szívvel tudatjuk, hogy drága kis unokánk, KELEMEN DOMINIK hosszú szenvedés után, 3 és fél éves korában végleg eltávozott közülünk. „Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek!” Gyászolják örökké bánatos nagyszülei Teri mama és Jancsi tata.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága unokaöcsémtől, KELEMEN DOMINIKTÓL. Nagynénéd Móni.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága kis unokánktól, KELEMEN DOMINIKTÓL. Jancsi tata és Teri mama.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága kis unokánktól, KELEMEN DOMINIKTÓL. Laci tata és Kati mama.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a kis DOMINIKTÓL. Őszinte részvétünk a családnak! Cuni, Gyuszi, Zsolti, Szabi.

*

Részvétünket fejezzük ki Kelemen Annamáriának és férjének szeretett kisfiuk elvesztése miatt. Osztozunk mély gyászukban. A volt kollégák: Julika, Bogi, Brigi és Béla.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága unokaöcsénktől, KELEMEN DOMINIKTÓL. Pista bácsi, Marika néni és Piri néni.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokaöcsénktől, KELEMEN DOMINIKTÓL. Borzási Zoli és Erzsike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága keresztfiunktól, az unokatestvértől, KELEMEN DOMINIKTÓL. Bodán Erika, Gabi, Erik és Márk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MARIKÁNAK és JANCSINAK imádott gyermekük, DOMINIK elvesztése miatt.
Szabó András és családja.

*

„Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünkre, GULYÁS IDÁRA
(szül. TÓTH) halálának 2. évfordulóján. Férje, fia, menye, lánya, veje és unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, TODEA ERZSÉBETTŐL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Pataki Elemér, valamint Zoltán családjukkal.

*

Köszönetet mondok mindazoknak, akik jelenlétükkel velem voltak szeretett öcsém, MÉSZÁROS MIKLÓS temetésén. Gyászmise a Szent László-templomban november 9-én délután 5 órakor. Bátyja Mészáros Jóska.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, BOROS ANNAMÁRIA
életének 62. évében elhunyt. Temetése november 4-én 13 órakor lesz a gyantai templomban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik bánatos férje, fia, lánya, menye, veje és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága testvértől és sógornőtől, BOROS ANNAMÁRIÁTÓL (INCI), aki 62 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, szívünkben örökké megmaradsz, nyugodj békében drága lélek! Bánatos nővére Margit és sógora Karcsi.

*

A Lélek vigasztaló erejét kérjük a KOVÁCS család gyászának enyhítésére húguk, BOROS ANNAMÁRIA elhunyta alkalmából. Az olaszi gyülekezet presbitériuma, nőszövetsége és énekkara.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOROS ANNAMÁRIA (INCI) elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, nyugodj békében! A Kovács család nevében Erika, Anna és Gyula.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KARÁCSONYI LÁSZLÓRA (volt suszter), aki 10 éve távozott tőlünk. Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem az, amit a szívünkben hordozunk egy életen át csendben. A sors nagyon kegyetlen volt veled, idő előtt kellett örökre elmenned. Hiányodat minden nap érezzük. Gyászold meg őt te konduló harang.
Felesége Irma, gyermekei Enikő, Mónika, Laci, vejei Jóska, Sándor, unokái Brigi, Norbi, Heni, Pani.

*

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, az olaszi gyülekezet tagjainak, a lelkészi hivatal munkatársainak, akik jelenlétükkel és virágaikkal enyhítették fájdalmunkat, kedves testvérünk és családtagunk, DOBOS ILONA temetése alkalmával. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, keresztanyától, unokahúgtól, SZABÓ KATALINTÓL.
„Jöjjetek énhozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettek, és én megnyugosztalak titeket.” (Máté 11:28). Adj Uram örök nyugodalmat neki! Emléke örökre szívünkben él. Búcsúzik tőle: Bauman László, Éva, Dávid, Dani és nagynénje Kiss Ilona.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a ma 7 éve elhunyt férjre, apára, nagytatára és apósra, HERPÁN JÓZSEFRE. Jóságos szívét megőrizzük örökké. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Felesége Laurenţia, lányai Livia, Laura és fia Octavian családjukkal együtt.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokahúgomtól, SZABÓ KATIKÁTÓL. Nyugodjál békében! Nagynénje Szabó Erzsébet és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gardÓ családnak és borikának az anya és testvér elvesztésekor. Nyugodjon békében. Manci, Terike és családjuk.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, TELEGDI SÁNDOR elhunyta miatt. Nyugodjon békében. A Thurzó család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BOKOR JÓZSEFTŐL (élt 68 évet). Temetése szerdán 3 órakor a városi kápolnából. Párja Kati és családja, gyerekei Aranka, Józsi, Sanyika, unokái, testvére, sógora, a rokonság.

Címkék: