Gyászhírek 2014. november 3.

Gyászhírek 2014. november 3.
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, GARDÓ MARGIT (CSÜPITŐL), aki olyan hirtelen távozott közülünk. Emlékét megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A Menumorut utca PC117 lépcsőház lakói.


Fájó szívvel emlékezünk 6 hónapja elhunyt OBREJA SÁNDORRA. Nyugodjon békében! Bánatos felesége, fia, lánya, veje, unokája.

*

Szeretettel búcsúzom volt feleségemtől, KOVÁCS IRÉNTŐL, iker fiaim Bandi és Sanyi édesanyjától. Pihenése legyen áldott! Papp András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, FRANDES LIVIUNAK a szeretett édesanya IAKAB MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Markó Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünk FRANDES LIVIUNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Benke Andrea és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesanyámra, NÉMETI EMILIÁRA (Hegyközszáldobágy) halálának 8. évfordulóján. Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, hulló könnyekkel öntözzük sírodat, áldja meg az Isten porladó hamvadat. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, kit nagyon szeretnek. Örökké bánatos leánya Ildikó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, a 11 éve elhunyt BOROS (RÁCHEL) ERZSÉBETRE, és az egy éve elhunyt ID. BOROS ISTVÁNRA, akik a várasfenesi temetőbe alusszák örök álmukat. Emléküket áldjuk, őrizzük! A gyászoló család.

.*

Könnyekkel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk az imádott édesanyára, feleségre SZÜCS ÉVÁRA (szül. KIS, Érmihályfalva), aki ma hat hónapja 46 évesen búcsú nélkül örökre itt hagyott bennünket. Pihenj te drága szív megszűntél dobogni, kedves arcod nem tudjuk feledni. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, simogató kéz, szív, mely minket szeretett, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Áldja meg az Isten emlékedet. Szerető gyermekeid Sanyika, Szabolcs, férjed Sanyi és szeretteid.

*

Fájó szívvel emlékezünk ISPÁN VIOLA (szül. KOVÁCSIK), aki 1 éve hagyott itt bennünket. Üres és hideg nélküled aj otthonunk, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Küzdöttel végig, míg erődből tellett, egy múló perc alatt elment az életed. Gyászolja lánya Edit és unokája Janika.

*

„Boldogok, akik az Úrban halnak meg.” (Jel. 14:13) Ezzel a reménységgel osztozunk MÉSZÁROS IBOLYA kórustagunk és családja fájdalmában, a szeretett testvér elvesztése miatt gyászában. A Székelyhídi Református Egyházközség Halleluja kórusa.

*

Álmodj csendesen a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de szívünkben itt leszel, míg élünk a világon. Szívünkben mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy drága gyermekünk, KELEMEN DOMINIK BALÁZS
csupán 3 éves korában visszaadta pici lelkét Teremtőjének. Utolsó földi útjára hétfőn, november 3-án 14 órakor kísérjük a biharpüspöki temető kápolnájából. „Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted,/ Hittük, hogy erőnk visszatart majd TÉGED.” Örökké gyászoló szülei.

*

,,Drága nagymama, nagyon szeretlek, míg élek, szívemben őrizlek, örök emlékként megmaradsz.” Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagymamámtól, NAGY ILONÁTÓL, akit elvesztettünk október 31-én. Unokád Robi és barátnője Claudia.

*

,,Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre.” Mély fájdalommal búcsúzunk a nagymamától és dédnagymamától, NAGY ILONÁTÓL. Szerető családod Zsolti, Bea, Dorothy és Berenice.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, NAGY ILONA (a ruhagyár volt dolgozója) 82 évesen elhunyt. Temetése hétfőn, november 3-án 14 órától a nagyváradi városi kápolnából. „Munka, küzdelem, aggódás és szenvedés volt egész életed, most elérkezett örök pihenésed. Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Bennünk élni fog egy bájos arc, meleg tekintet, simogató kéz, önző és végtelen anyai szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Mindig célod volt a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányozni fogsz, soha el nem feledünk.” Örökké szerető lányod Gyöngyi és vejed Gyuszi.

*

„Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.” Fájó szívvel búcsúzunk NAGY ILONÁTÓL. Húgod Magdus és családja, Éva, Feri, Norbi és Zsolti.

*

„Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a mindennapunk, nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.” Fájó szívvel búcsúzunk NAGY ILONÁTÓL. Húga Bibi és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzok drága nászasszonyomtól, NAGY ILONÁTÓL. ,,Nyugodj békében, legyen békés álmod, találd meg odafenn az örök boldogságod.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja Szilágyi Jolán.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a drága, jó férj, apa, após és nagyapa, DELI GHEORGHE 72 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése ma, november 3-án 14 órakor a Haşaş kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle: felesége Livia, lányai Adriana és Lenuţa családjaikkal.

*

Fájdalomtól megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, SZABÓ KATALIN GYÖNGYI
életének 58. évében hirtelen elhunyt. Temetése november 4-én 12 órakor a biharpüspöki ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle testvére Sándor és családja.

*

Mély kegyelettel emlékezünk szeretett halottainkra, FODOR ANNÁRA (szül. Czirják), FODOR LÁSZLÓRA,
ifj. FODOR LÁSZLÓRA, FODOR ARANKÁRA (szül. Száva), valamint a Czirják és Meggyesi családok elhunyt kedves hozzátartozóira. Nyugodjanak békében. Levente, Miki, Gábor és családjaik.

Címkék: