Gyászhírek 2014. november 28.

Gyászhírek 2014. november 28.
Kegyelettel emlékezünk a 20 éve elhunyt szeretett Édesanyánkra, SZŰCSNÉ TÓTH MAGDOLNÁRA. Emléke legyen áldott. Fiai, Lóránd és Attila, valamint unokái.

Hat hónapja távozott el körünkből csendesen a drága férj, édesapa, após, nagyapa és rokon, RUTTKAI RUDOLF (Mezőtelegd). Szeretettel és fájdalommal gondolunk rá. Megemlékező gyászmisét szombaton 17 órakor tartunk a mezőtelegdi római-katolikus templomban. Szerető családja.
*
Együtt érző szívvel veszünk búcsút szomszédunktól, TODA MIRCEAtÓl, aki szerető férj, apa, nagyapa és jó szomszéd volt. A szomszédok.
*
Szomorú három év telt el amióta a szeretett édesanya, anyós, nagymama, PETŐ ERZSÉBET örökre elment közülünk, de emléke szívünkben mindig megmarad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!Szerető családja.
*
„Utolsó arcod az örök jelenlét.” Végtelen szeretettel emlékezem drága férjemre, SCHNEIDER NÉMETH ANTALRA halálának első évfordulóján. „Ölelje át az Úr a lelkedet.” Katicád.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagybátyánkra, SCHNEIDER N. ANTALRA, akit egy éve utolsó útjára kísértünk. ,,Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él, s örökre ottmarad.” Nyugodj békében bácsikánk! Bánatos szívvel emlékeznek rá unokahúgai Mónika és Erika.
*
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a feleségre, édesanyára és nagymamára, FÖLDI ILONÁRA (szül. MIHÁLY, Szentjános), aki ma 4 éve itthagyott bennünket. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Szívünkbe zárva emlékedet, megőrizzük örökre. Bánatos férje Lajos, két fia Lajos és Zoli, barátnője Éva, menye Ica és unokája Csilla.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagyapára, déditatára, DÉZSI ISTVÁNRA (Szentimre) halálának 20. évfordulóján, illetve a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédmamára, DÉZSI IRÉNRE halálának 17. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,
legyen sírotokon Isten áldása. Őrködj álmaik felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendes pihenésük legyen. Bánatos családjuk.
*
Szomorú 5 év telt el azóta, hogy drága, jó férjem, ILLÉS GYULA jóságos szíve megszűnt dobogni. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a sors mindent összetépett. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.” A jó Isten őrizze álmát a temető csendjében! Bánatos felesége Erzsike.
*
Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Szívünk minden szeretetével emlékezünk a legjobb édesapára, tatára, ILLÉS GYULÁRA halálának 5. évfordulóján. „Valaki végleg elment, őrizd meg emlékét és el ne feledd. Legyen áldott emléke, pihenése csendes.” Hálás szívvel emlékeznek fiai Gyuszi és Csabi, valamint kis unokája Ricsike.
*
Nagybátyámra emlékezem, TONCZ ANDRÁSRA (volt cukrász) elhunytának 28. évfordulóján. Jóságát soha nem feledem. Nyugodjon békében! Kiss József.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, CZÉGÉNYI ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké megmarad! Engesztelő szentmise november 30-án 10.30 kor az Orsolya-templomban lesz. Kegyelettel a gyászoló család.
*
Lelked reméljük békére talált, Te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédire, BORSI IRMÁRA (Ottomány), aki ma két éve hagyott itt bennünket. Gyászolják lányai, vejei, unokái és dédunokája.
*
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, csak felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Pihenj hát békében, legyen szép az álmod, találj odafenn örök boldogságot. Mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, NYÉKI IMRÉRE (Érkeserű). Legyen áldott az emléke, szóljon a harang őérte, legyen békés nyugalma, míg örök álmát alussza. Bánatos családja.
*
Emlékezünk a szeretett LENGYEL JÓZSEFNÉRA (szül. KOSZTELNIK MÁRIA) halálának 21. évfordulóján és OTTENBERGER JÓZSEFRE halálának 19. évfordulóján. Megemlékező szentmise 2014. november 29-én, délután 17 órakor lesz a Szent László-templomban. Megemlékezők: Ottenberger, Halász és Sallay családok.
*
Az Úr szólított, és engem itthagytál, azóta lelkem nyugalmat nem talál, de bárhogy is múlnak az évek, a lelkem nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Te voltál életem biztos menedéke, hozzád szólva tekintek az égre. Csak lélekben vagy velem azóta, várj reám, megyek, ha ütött az óra. Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, ID. MOLNÁR GÁBORRA (Jákóhodos). A gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Bánatos felesége, fia és családja.
*
November 30-án lesz öt éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya és nagymama, KISS JOLÁN (szül. NAGY, Szalárd)
itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben megőrizzük. Gyászolják: fia családjával és lánya családjával.
*
DOBROVLSZKY VALERIA-ANNA halálának 1 évfordulójára. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. A gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Férje István, gyermekei, unokái, menyei és vejei.
*
A Spedimi vezetősége és alkalmazottai őszinte részvétüket fejezik ki TÓTH RÓBERTNEK édesapja elvesztése miatt.
*
Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett barátom, ERDŐHÁTI TIBOR a váradi Bábszínház egykori művésze Magyarországon elhunyt. Akik ismerték és szerették őrizzék meg emlékezetükben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető barátod Lajos.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a legjobb anyára és feleségre, MOLNÁR ERZSÉBETRE (szül. ANDOR) halálának 8. évfordulóján. „Múlnak a napok, telnek az évek, de a szívünkben örökre megmarad emléked.” Örök álmod felett őrködjön a hála és a szeretet. Őt soha el nem feledő férje Jóska és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, ing. SZABÓ ŞTEFAN (PISTA) életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése szombaton, november 29-én 13 órakor a Haşaş kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik lánya Adriana, veje Marius, unokája Cinthia.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, NAGY JÓZSEFRE (Érkeserű) halálának 10. évfordulóján. Lánya, fiai, veje menyei, unokái és dédunokái.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZABÓ ISTVÁN elvesztése miatti fájdalmában. A nagyváradi Louis Pasteur 42/D számú tömbház lakói.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, HUNDERMER ZOLTÁNRA, aki öt éve hagyott itt bennünket. Örökké őrizzük emlékét! A bánatos család.
*
Szemünkben könnyekkel és sírig tartó fájdalommal emlékezünk a ma hat hete elhunyt feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, TOLVAJ IRMÁRA (Nagyszántó). Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttel, mert Isten buzdított. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. Letennénk sírodra virágaink csokrát, örökös almodért elmondunk egy imát. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos férjed Imre, lányod Éva, vejed Zoli, unokáid Reni, Timi és unokavejed Gyuri.
*
Mély fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, ÖZV. SZABÓ ILONÁRA (szül. KOMSA ILONA) halálának 1. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkben érted él. Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Kisebbik lányod Hajni és vejed Laci.

*
Ma három éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZILÁGYI ERZSÉBET (Székelyhíd) itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. Lányai Gizi és Éva, unokái Tímea és Attila, vejei Lajos és Tibor, valamint dédunokája Sofi.
*
Szeretteim én mindig veletek maradok, bár lelkemet Istenhez vitték az angyalok. Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 1 éve a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, BORDÁS KÁROLY (Érmihályfalva) eltávozott közülünk. Könnyes szemmel állunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál! Szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Bánatos felesége, gyermekei, menyei, vejei, unokái, unokamenyei és dédunokája.
*
Gyászoljuk a szeretet elmúlását. Nyugodj békében tata, ID. SZABÓ ISTVÁN. Szerető unokád Dóri és Zsuzsa.
*
Búcsúzunk apatársunktól ID. SZABÓ ISTVÁNTÓL. A Becsky család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ ÉVA-MÁRIÁTÓL. „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten mindörökké!” (Zsolt 73,26). Temetése pénteken 2014.11.28-án 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége, igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, SZABÓ ÉVÁTÓL. Emmi és Marika.
*
Szomorú szívvel tudatjuk az ismerősökkel, hogy a szeretett nagymama, SZABÓ ÉVA hosszú betegség után elhunyt. Temetése november 28-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Anikó és családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. SZÉLES ZOLTÁNRA, aki ma egy éve, november 28-án hirtelen eltávozott. Emléke szívünkben örökké megmarad. Pihenése legyen áldott, nyugodjon békében. A bánatos család.
*
Az élet bármilyen nehéz és mostoha, Szeretni megtanít, de feledni, soha. Örök hálával emlékezünk szeretett szüleinkre, önfeláldozó édesanyánkra, BORZ ILONÁRA (szül. BAGI) halálának 1., és drága, jó édesapánkra, BORZ TIBERIURA, halálának 2. évfordulóján. Isten nyugtassa mindkettőjüket! A bánatos család.
*
„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel.” Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, apósra, ÖZV. KISS GÁBORRA (ny. alezredes) halálának első évfordulóján (2013. nov. 29.). Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, apára, BAGI SÁNDORRA (CSICSA) halálának 5. évfordulóján. Családja.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk KESZEG ILONÁRA (szül. BACSI) halálának 5. évfordulóján. „Elmennek mind-mind az emberek, de csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Emlékező szentmise december 1-jén 17 órakor a Barátok-templomában. Emlékét őrzi férje Ferenc, leányai Katalin és Ildikó, vejei Tihi és Laci, unokái Rudi, Brigi, Kinga, Annácska és Ilona-Rita.