Gyászhírek 2014. november 25.

Gyászhírek 2014. november 25.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédmama, KISS ESZTER szül. IVÁN hosszú betegség után 87 éves korában meghalt. Temetése november 25-én, 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a barátoknak, jó ismerősöknek, volt sporttársaknak és egykori kollégáknak a Szeretlek Nagyvárad csoportnak, szomszédoknak akik szerettünket, PETŐ JÓZSEFET (KÓKA) utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmukban velünk osztoztak. Leánya Edit és családja.
*
Köszönet mindazoknak, akik a drága barátot, PETŐ JÓZSEFET elkísérték utolsó útjára. Emléke legyen áldott! Ica.
*
KOVÁCS TIMEA emlékére. Eltelt egy év mióta szeretett barátnőnk már nincs közöttünk. Soha nem feledünk, a szívünkben örökké élsz! Barátnőid Andi és Babi.
*
5. Őszinte részvétünk a gyászoló VURA családnak, a szeretett férj, édesapa és nagyapa hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes!
Őszinte részvéttel Berei Annamária és családja.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló VURA családnak, a szeretett férj, édesapa és nagyapa hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes! Őszinte részvéttel a Rikk család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága jó édesanyám, VARGA ANNA búcsúztatásán mellettünk álltak. Külön megköszönöm Altal atyának a szívhez szóló kegyeletteljes gyászszertartást. Szerető lánya és fia.
*
„Némelyek előremennek és várják azokat, akiknek dolguk van még a földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő. De a teremtő úgy osztotta, hogy aki a csillagok fölé kerül, legyen aki várja őt ottan.” Gárdonyi Géza Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerető édesanyánk, GÁBOR PIROSKA (szül. KISS PIROSKA, Éradony) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2014. november 26-án, 13.00 órától lesz az éradonyi kápolnából. Gyászolják gyermekei Erzsike és Barnabás.
*
„Kívánhat-é ember többet: derékaljnak szülőföldet s két cserefa tömött árnyát szemfedőnek.” Kányádi S. Fájó szívvel tudatom, hogy egy időre búcsút kell vegyünk drága nagymamámtól, GÁBOR IMRÉNÉ szül. KISS PIROSKA Éradony életének 93. évében Nagyváradon elhunyt. Temetése folyó év november 26-án, 13.00 órától az éradonyi kápolnából lesz.
Búcsúzik tőle: unokája Tünde, férje Sanyi és imádott két dédunokája Anett és Danika.
*
Őszinte részvétemet fejezem ki a PETŐ és FÉNYES családnak szeretett apa, testvér és nagybácsi elvesztése miatt érzett fájdalmukban. P. Laci.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, SANYÓ ILONA született DIENES, vasárnap hirtelen elhunyt. Temetése kedden 15.00 órától a szentjánosi kápolnánál kezdődik. Gyászolják lányai, 2 veje, unokái.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PÁLFI ZSOLT kollégánknak szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély gyászában és fájdalmában. A MOL Románia telegdi telepének munkaközössége.
*
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára öcsénket, ID. DUDÁS ANTALT (élt 57 évet, Érszalacs) és próbáltak fájdalmunkon enyhíteni részvétükkel. Bátyjai: János és András, nővére Irén.