Gyászhírek 2014. november 21.

Akt.:
Gyászhírek 2014. november 21.
Ma két éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, apa, após és nagyapa, LASKOVICS SÁNDOR (Érmihályfalva) itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. Gyászolja felesége, lánya és annak családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki elnöknőnknek, Kiss Máriának és kolléganőnknek, Gál Csillának a szeretett nagybáty elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvai Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapánk, a nagyapa, JUHÁSZ MIKLÓS (élt 50 évet) 2014.11.19-én váratlanul elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából. Gyászolja fia Miklós, lánya Andrea, unokái, veje Csaba és Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, PETŐ JÓZSEFTŐL (KÓKA). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fényes Imre, Magdi, Jutka, Ádám.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy PETŐ JÓZSEF (KÓKA, volt futballista és futball bíró, a Mioriţa nyugdíjas) szíve november 19-én, életének 82. évében megszűnt dobogni. Temetése november 22-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Lánya Edit, veje Otto, unokája Jennifer.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett nagybátyámtól, PETŐ JÓZSEFTŐL. Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretet. Unokahúga Marika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, PETŐ JÓZSEF (KÓKA) hirtelen elhunyt életének 82. évében. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod. Testvére Margit.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút kedves barátunktól, PETŐ JÓSKÁTÓL. Legőszintébb részvétünk Icának. Gabi, Olga, Irénke.

*

Őszinte részvétünk a PETŐ családnak PETŐ JÓSKA (KÓKA) hirtelen halála okozta mély fájdalmában. Zsóka és Kertay István.

*

Szívemben mérhetetlen fájdalommal búcsúzom drága barátomtól, a 82. életévében elhunyt PETŐ JÓZSEFTŐL
(Kóka). „Apám helyett apám voltál, hálával köszönöm ezt Neked. Nyugodj békében”. Búcsúzik tőle Spulnyik Lajos és családja.

*

„Legyen áldott az emléke, szóljon a harang ő érte, legyen békés nyugalma, míg örök álmát alussza.” Fájó szívvel búcsúzunk az egykori játékostárstól, baráttól, PETŐ JÓZSEFTŐL (Kóka). Nyugodjon békében! A Biharpüspöki Öregfiúk labdarúgócsapat tagjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, a magyar és román bajnokságot nyert NAC egykori labdarúgójától, a volt kíváló játékvezetőtől, s mindegyszerre játékostársunktól, PETŐ JÓZSEFTŐL (Kóka). Emléke örökké velünk marad. A Bihari Napló-Ferrogar, a Túrkeve, a Hosszúpályi és a Révkomárom Öregfiú labdarúgó együttesek tagjai.

*

DITA drága, fogadd őszinte részvétünk édesapád, PETŐ JÓZSEF hirtelen eltávozása miatt. Szűcs Sándor és Mária.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nászasszonytól, ÖZV. VARGA ANNÁTÓL.
Itthagytál minket elmentél hirtelen, drága szíved megpihen a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Temetése pénteken 14 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya Klári, veje Sanyi és nászasszonya Eta.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a nagymamától és dédmamától, VARGA ANNÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Unokája Robi, felesége Edit és dédunokája Robika.

*

Őszinte részvétünk kedves szomszédasszonyunknak, PAPP KLÁRÁNAK szeretett édesanyja, VARGA ANNA
elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében. Papp Sándor és Erzsike.

*

Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzik VARGA ANNÁTÓL húga Ilonka és családja. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető mamától, dédmamától, VARGA ANNÁTÓL. Nyugodjon békében! Unokája Attila, felesége Andrea, dédunokái Anna és Abigél.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, PAPP KLÁRÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt.
A Rubinstein cég munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP KLÁRÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt. A Rubinstein család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak akik ID. JÁMBOR KÁROLYT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PAPP és a VARGA családnak a szeretett VARGA mama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Szeretettel a Balogh család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legjobb édesanyára, CSETE BORBÁLÁRA. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, és egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él az arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telnek a hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Őt örökké gyászoló lányai és azok családjai.

*

Szívet tépnek most az emlékek, egy éve még együtt voltunk veled. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, remegve figyeltük megtört tekinteted. Fájó szívvel, végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagytatára,
BÁLINT ISTVÁNRA, (élt 72 évet, Síter). Neked szól ma a templom harangja, érted imádkozunk halkan zokogva. Munka és szeretet volt egész életed, jóság volt szíved, lelked. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világod. Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rá felesége Piri, lányai Pirike, Enikő, vejei Géza, Zoltán, unokái László, Nóra, Anett és Petra.

*

13 éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább édesanya, PAP ANNA jóságos szíve megszűnt dobogni. Míg élünk, el nem felejtünk! Lánya Ildikó, unokái Sanyika, Attila unokamenye Melinda, dédunokája Edina.

*

Szemünkben könnyekkel, sírig tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett fiamra, LOVAS LÁSZLÓRA.
„Könnyek csorognak végig arcunkon, 8 éve elmentél tőlünk, hiányzol nagyon. Az emléked itt van velünk, el nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Csillaggá váltál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is úgy mint réges-régen. Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az érted fájó, fájdalmas szívekre. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Álmaidra vigyázzanak az angyalok, sose felejtünk el, biztosan tudod.
Örökké bánatos édesanyád és nagymamád.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk SZELESI TÜNDE PIROSKÁRA halálának 10. évfordulóján, aki életének 20. évében tragikus körülmények között, a messzi távolban örökre távozott közülünk. „Tied a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Az élet csendben megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” Emléked szívünkben örökké élni fog. Örökké gyászoló édesanyja és a család.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
MIKLÓS ANDRÁS 79 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait november 22-én, szombaton du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentjánosi kápolnából. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel és sírig tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. KAKÓCZ LAJOSRA (Biharszentjános) halálának 2. évfordulóján. Nincsen az a nap, hogy ne jussál az eszünkbe, olyankor mindig könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Letennénk sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Örökké bánatos családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt osztálytársunk, VASS ARTHUR szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Jancsi és Csilla.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett tanárainkra, KOVÁCS LÁSZLÓRA, BÖKÉNYI BÉLÁRA és TORDAI LAJOSRA,
akik ma már nem lehetnek közöttünk. A Mihai Eminescu Líceum 1994-es végzősei.

*

Szívünkben hálás szeretettel emlékezünk a szeretett és szerető férjre és édesapára, SZLAFKAI ISTVÁNRA,
aki 2 éve, 2012. november 22-én visszaadta lelkét Teremtőjének. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, / Nem haltál meg, csak álmodni mentél./ Egy a remény, mely éltet és vezet, / Hogy egyszer még találkozunk veled.”
Tisztelettel és szeretettel emlékezik rá lelki üdvéért imádkozó családja: felesége Melinda és fiai Loránd és Levente.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága kislányunkra, OROS MELINDÁRA. Lelked elszállt, mint egy hópihe a fényben,/ Ragyogsz felettünk, fényes csillagként az égen. / Nélküled már semmi nem olyan mint régen. / Fájó könnycseppé váltál mindannyiunk szemében. Szerettei.

*

Szívünk mély fájdalmával búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztanyától és sógornőtől, ZSOLNAINÉ GÖNDÖR MAGDA-ETÁTÓL (szül. Várad-Szőlős), aki hosszú szenvedés után vissza adta lelkét Teremtőjének. Temetése 2014. november 24-én, hétfőn 12 órakor a Steinberger kápolnából. Szívünkben örökké élni fogsz. Búcsúzik nővére Aliz, öccse Laci, keresztfia Laci és volt sógornője Marika. 4.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút a barától, szomszédtól, PETŐ JÓZSEFTŐL. Isten adjon neki örök nyugodalmat, a családnak megnyugvást. A Sovata utca 52 C6 tömbház lakói.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, BARTA ANNA (MAGDUS)
életének 65. évében hosszan tartó betegség után csendes elhunyt. Temetése szombaton, november 22-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos férje Ferenc, lányai Erika, Tünde és Annamária, vejei Zoltán, Mihály, Zsolti, unokái Erik, Patrick és Zsófia.

*

Keserves búcsút veszek a szeretett PETŐ JÓSKA barátomtól, őszinte részvétem a gyászoló családnak. Soha nem felejtem, emlékét megőrzöm. Dömötör Ilona.

*

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, VARGA ANICA csendesen megpihent. Búcsúzik tőle lánya Klári, veje Sanyi, unokája Attila családjával.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, VARGA ANICA életének 87. éveben csendesen megpihent. Temetése pénteken, 21-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle fia Albert, menye Lenuţa, unokái Robi családjával és Kriszti családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, MIHANCEA AVRAMRA (Szalárd) halálának 25. évfordulóján, MIHANCEA MARGARETÁRA (szül. BIMBÓ) halálának első évfordulóján. Emléküket örökké megőrizzük. „Én vagyok a feltámadás és az élet…” (János 11.21) Gyászolják: fia Endre, menye Éva, unokáik Endre, Éva, András, unokamenye Anikó, unokaveje Zoltán és anyatársa Jolán.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZENTGYÖRGYI JÓZSEFRE, aki öt éve hagyott itt bennünket. Örökké őrizzük emlékét. A bánatos család.

*

Halálának ötödik évfordulóján emlékezünk LUKÁCS JÓZSEFRE (Albis). „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, / Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívünkben őrizzük drága emlékedet. / Egy a reményünk, mely éltet és vezet / Hogy egyszer még találkozunk veled.” Legyen áldott emléke!
Szerettei.

Címkék: