Gyászhírek 2014. november 19.

Gyászhírek 2014. november 19.
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, szomszédoknak, akik a szeretett SZAPPANOS ZOLTÁN (Kisszántó) temetésén részt vettek és a nehéz pillanatokban mellettünk álltak. A gyászoló család.


A jó édesanyát feledni nem lehet, míg élünk, hív a szeretet, nehéz e kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borul az egész családnak. Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a testvérre, édesanyára, anyósra és nagymamára,
ÖZV. FORRAI ISTVÁNNÉRA, (szül. KOVÁCS TERÉZIA), aki ma 6 hónapja hagyott itt bennünket. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát, szívünkben zárva drága emlékedet. Örökké bánatos lányai Terike és Emike családjukkal és húga Margit.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, KOVÁCS SZILÁRDRA (Margitta)
halálának 19. évfordulóján. Örökké bánatos szülei, nővére Emese és sógora István.

*

Ma 21 éve annak a szomorú napnak, amikor „drága kicsi mamánk”, BEKE LÍDIA (szül. BÁTORI, Érolaszi) szíve utolsót dobbant, dolgos kezei örökre megpihentek. Emléke szívünkben örökké élni fog! Bánatos lányai és családjaik.

*

Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, talán a lelke röppen itt felettünk. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök szeretet. Fájó szívvel emlékezünk GYENGE MIHÁLYRA halálának 11. évfordulóján. Felesége Erzsike, a rokonok és a családi barátok.

*

Őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást ZÁVODSZKY TAMÁS tanár úrnak szeretett testvére elvesztése miatt érzett fájdalmában. A X. C osztály tanulói és szülői közössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, FLORUŢĂU MAGDALENA (szül. VIGH) 102 évesen csendesen megpihent. Temetése november 19-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Nyugodjon békében! Búcsúzik lánya Magdi, veje András, unokája Klaudia és családja.

*

Megrendülve veszünk búcsút szeretett sógornőnktől, DOBAI ELVIRÁTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Dobai Miklós és családja.

*

Szememben könnyekkel, és sírig tartó fájdalommal emlékezem a szeretett testvérre, MESTER JÁNOS DÁNIELRE
(Izrael, Hajfa) halálának 13. évfordulóján. Nincsen az a nap, hogy ne jussál eszembe, olykor mindig könny szökik szemembe. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Letenném sírodra virágaim csokrát, örökös álmodért elmondok egy imát. Örökké bánatos nővéred.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy VASS LADISLAU DESIDERIU pszichológus szíve november 17-én, életének 65. évében megszűnt dobogni. Temetése november 20-án 14 órakor a mezőtelegdi református temetőben lesz. Búcsúzik tőle fájó szívvel családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, VASS LÁSZLÓ DEZSŐTŐL, aki hirtelen, életének 65. évében búcsú nélkül távozott el közülünk. Temetése november 20-án 14 órakor a mezőtelegdi református temetőben lesz. Búcsúzik tőle testvére Juliska.

*

„Ne félj a haláltól, kiszabott végzetedtől, gondolj azokra, akik előtted voltak és utánad következnek. Ez minden élőnek osztályrésze az Úrtól.” (Sir. 41.5) Szomorúan emlékezem, drága gyermekem, PURJE KRISZTINA CSILLA
halálára, aki alig 28 évesen, ma, november 19-én 7 éve, hogy eltávozott az örök hazába. Ne féljünk a haláltól, mert az találkozásaink pillanata is lesz. Nagyon hiányzol, sosem felejtünk el, nyugodj békében. Édesanyád, testvéred Sebi és felesése Codruţa, nagynénéid és unokatestvéreid családjukkal.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, VINCZE MÁRIÁTÓL (MAGDUS néni),
aki 80 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 20-án 13 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Szerető fia Sanyika, menye Lenke és unokája Krisztina.

Címkék: