Gyászhírek 2014. november 18.

Gyászhírek 2014. november 18.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, s szerették, hogy ID. JÁMBOR KÁROLY életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése november 19-én 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja fia, menye, unokái és dédunokája.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy VASS LADISLAU DESIDERIU, pszichológus szíve november 17-én, életének 65. évében megszűnt dobogni. Temetése november 20-án 14 órakor a mezőtelegdi református temetőben lesz. Fájó szívvel búcsúzik tőle családja.

*

„Elmúlt egy év és ugyanúgy fáj,/Amit gyógyítani sosem lehet már.” Fájó szívvel emlékezem gyermekemre,
ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd). Egy éve rászállt szívemre a bánat, nincs semmi ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életem, elmentél, elvitted sok örömöm. Kit őriz a szívem, nem hal meg soha. Oly távol vagy tőlem, mégis oly közel, szívemben örökké élni fogsz, sosem feledlek el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké sirató édesanyád.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára és apósra, NAGY JÁNOSRA (Szalárd),
aki egy esztendővel ezelőtt örökre itthagyott bennünket. „Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat./ Boruljatok le halkan, csendesen, s gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem./ Ha majd rátértek ti is erre az útra, megyek elétek, találkozunk újra.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékeznek rá felesége Irénke, fia János és menye Boglárka.

*

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved emléke itt maradt közöttünk.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett öcsémre,ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd) halálának első évfordulóján. Kint a csendes temetőben nem zavar senki téged,/ Csak a mi szívünkben hagytál keserűséget./ A te szíved pihen, a miénk vérzik,/ Mert a fájdalmat csak az élők érzik.” Testvére Béla és felesége Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk keresztapámra, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd) halálának első évfordulóján. Egy késő őszi napon, életed véget ért,/ Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél./ Emléked itt maradt örökre velünk,/ Amíg mi élünk, te is élsz velünk. Annamária és családja Vajdáról.

*

„Legyen áldott az emléke,/ Szóljon a harang ő érte,/ Legyen békés nyugalma,/ Míg örök álmát alussza.”
Fájó szívvel emlékezünk keresztapámra, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd) halálának első évfordulóján.
Telnek a napok és múlnak az évek,/ Szívünkben megmarad emléked./ Pihenj hát békében, legyen szép az álmod,/
Találj odafenn örök boldogságot. Nyugodj békében! Keresztfia Bélu és családja.

*

Szomorú tizenegy év telt el azóta, hogy utolsó útjára elkísértük IFJ. PÁPAY FERENCET. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a sors mindent összetépett.” Bánatos felesége Magdi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető, odaadó férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, SZALAI FERENCTŐL (Székelyhíd) aki 63 éves korában rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Gyászolják őt: bánatos felesége Magdi, fiai Zsolti és Nándi, menyei Móni és Orsi, imádott unokája Timike, Gergő és Dávid.

*

Fájdalmas szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, BALOG LAJOSRA
(ÖCSI) halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében! Őt soha nem felejtő, bánatos családja.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottainkra, MOLNÁR EMMÁRA (Biharvajda) november 18-án, halálának 19. évfordulóján, illetve MOLNÁR GYULÁRA, aki november 24-én lesz 28 éve, hogy eltávozott.
Emlékeznek rájuk: lányuk Emma, unokájuk Erika, unokavejük Attila és dédunokájuk Emese.

*

Fájó szívvel hirdetjük, hogy a szeretett nővérünk MARGIT elhunyt. A jó Isten nyugtassa békében. Joly és családja.

*

A jó édesanyát feledni nem lehet, míg élünk, hív a szeretet, nehéz e kő, de nehezebb az egész családnak. Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a testvérre, édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. FORRAI ISTVÁNNÉRA,
(szül. KOVÁCS TERÉZIA), aki ma 6 hónapja hagyott itt bennünket. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát, szívünkben zárva drága emlékedet. Örökké bánatos lányai Terike és Emike családjukkal és húga Margit.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett barátnőm és élettárs, SABĂU LUCIA (SCUMPA) hirtelen elhunyt. Temetése kedden, november 18-án 11 órakor lesz a Frenţiu kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Bánatos élettársa Bebe és barátnője Éva.

*

Fájó szívvel emlékezem drága halottainkra, férjemre és fiamra, IFJ. PÁPAY FERENCRE aki november 16-án lesz 11 éve, hogy elhunyt, és ID. PÁPAY FERENCRE aki november 25-én lesz 2 éve, hogy elhunyt. Leteszem sírotokra virágaim csokrát és halkan elmondok egy imát. A bánatot elmondani nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Őrködj felettük édes Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem. Nyugodjanak békében. A bánatos feleség és édesanya Marika.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk, unokaöcsénkre, a sógorra, IFJ. PÁPAY FERENCRE, aki 11 éve hunyt el, és
ID. PÁPAY FERENCRE, aki 2 éve hunyt el. Emlékük legyen áldott, pihenésük legyen csendes. Sógornője Tubi – Jóska, unokatestvére Zoli és családja, keresztfia Öcsi és családja.

*

Két éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a drága gyermek, édesanya és testvér,
DÁMICS TÜNDE. „Bús a temető csendes suttogása, ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. Pihenj sírodban csendesen, elfeledni téged nem fogunk sohasem. Szívünkben élsz és ott maradsz örökre. Bánatos édesanyád, kislányod Kittike, testvéreid, Gyöngyi, Gabi, Csilla és sógorod Laci.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, após és nagyapa, TALMÁCS GYÖRGY életének 78. évében rövid, súlyos szenvedés után visszaadta jóságos szívét Teremtőjének. Temetése november 19-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Búcsúzik örökké bánatos felesége Maria, lánya Éva, veje Liviu és unokája Róbert.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, TALMÁCS GYÖRGYTŐL. Emléke örökké velünk marad. Erzsike, Tibi és Norbert.

Címkék: