Gyászhírek 2014. november 12.

Gyászhírek 2014. november 12.
Fájó szívvel búcsúzunk Jámbor Katalin ügyvédnőtől. „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké!” (Zsolt. 73,26). Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.


Mélyen együtt érzek DEMIAN MANCIKA óvónővel szeretett férje elhunyta miatti gyászában. Nyugodj békében,
LIVIU! Őszinte részvéttel: Pető Csilla tanfelügyelő.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel tudatom, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, PAPP PIROSKA-GYÖNGYVÉR (Hegyközcsatár) életének 56. évében megpihent. Temetése szerdán, november 12-én 15 órakor a hegyközcsatári református kápolnából lesz. „Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos rét nélküled sivár és száraz, megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél, csillagok közt a legfényesebb lettél. Angyali mosolyod nem ragyog rám többé, de te a szívemben élsz mindörökké.” Nyugodj békében! Bánatos férje Sándor, fia Zsolt, menye Emese és kis unokája Kincső.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától, PAPP PIROSKA-GYÖNGYVÉRTŐL (Hegyközcsatár). „Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Elhagytad a házad, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Nyugodj békében, legyen békés álmod, találj az Úrnál örök boldogságot!”
Bánatos lánya Noémi, veje Józsi, unokái Krisztián és Roland.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. BODÓ ILONA (szül. KEREZSI, Biharszentjános) életének 85. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése november 13-án, csütörtökön 15 órakor a biharszentjánosi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apósra és nagyapára, MEZEI KÁROLYRA, aki hat hete távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztanyámtól, BAKÓ RÓZÁLIÁTÓL. Szívemben őrzöm örök emlékedet. Keresztlányod, Kovács Katalin.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BAKÓ család részére szeretett családtagjuk, BAKÓ ROZÁLIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az Albert, a Kovács és a Ginanni család.

*

Fájó szívvel nyugodtam bele, hogy szeretett édesapám, VASZI MIKLÓS életének 80. évében elhunyt. Nyugodjék békében. Lánya Diana.

*

Mikor már nem bírta, mert nagyon fájt minden, akkor szép csendesen átölelte az Isten. Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, VASZI MIKLÓS életének 80. évében elhunyt. Temetése november 13-án 13 órától a Steinberger kápolnából. Felesége Magdi.

*

Szeretett nagytatájától, VASZI MIKLÓSTÓL vesz utolsó búcsút unokája, Adél.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik a szeretett NAGY KÁROLYT utolsó útján elkísérték, a virágokat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy KÁLMÁN GYULA életének 86. évében elhunyt. Temetése november 13-án 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Gyászoló fiai, menyei, unokája és a rokonok.

*

Őszinte részvétemet és mély együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak, JÁMBOR KATALIN (ügyvéd, KATÓ néni) elhunyta alkalmából. Emléke örök. Topán Éva.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre és nagynénire, SZULCSIK MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Soha nem feledünk el. Szerető testvére Béla, sógornője Ani és fiai Robi, Sanyi és felesége Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre és sógornőre, SZULCSIK MÁRIÁRA halálának első évfordulóján.
Örökké bánatos testvére Erzsébet és sógora Imi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett nagynénénkre, SZULCSIK MÁRIÁRA, aki ma 1 éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Béla, felesége Éva és gyerekeik Bebe és Nati.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága leányunktól, PAPP PIROSKA GYÖNGYVÉRTŐL (szül. BRAUN, Hegyközcsatár).
Emléke, kedves szavai és a hiány marad szívünkben. Nyugodjon békében! Édesanyja és testvére János.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legjobb férjre, apára, nagyapára, rokonra és jó barátra, DR. POP MIRCEARA (a margittai kórház névadó igazgatójára) halálának 24. évfordulóján. „Csak az hal meg, kit elfelejtenek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Az Őt örökké gyászoló családja.

Címkék: