Gyászhírek 2014. november 11.

Gyászhírek 2014. november 11.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra nagyapára, id. NÉMETH GYULÁRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.


Szívünkben fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, PATAKI ERZSÉBETRE (volt szalárdi lakos) halálának harmadik évfordulója alkalmából. Emléke bennünk örökké él. Lánya, unokái családjaikkal, dédunokái.

*

Fájdalmas búcsút vettünk Damian Liviu kollégánktól, akit vasárnap utolsó útjára kísértünk el. Családjának együttérzésünket fejezzük ki. Emlékét mi is megőrizzük. A Szacsvay Imre (volt 9-es) Általános Iskola munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, déditata, KOZMA JÓZSEF (Biharfélegyháza)
87 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése kedden 14 órakor a biharfélegyházai kápolnából lesz.
Búcsúzik bánatos lánya, veje, két unokája, két unokamenye és két dédunokája.

*

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad.” Örök hálával emlékezem szeretett szüleimre: önfeláldozó édesanyámra, CSIPKÉS FERENCNÉRE halálának 26., és drága jó édesapámra,
CSIPKÉS FERENCRE halálának 55. évfordulóján. Isten nyugtassa mindkettőjüket! Szerető lányuk Klárika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KLESZKEN ISTVÁNRA (Biharcsanálos) halálának 2. évfordulóján. „Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az életed. Elfeledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.” Bánatos felesége Margit, lányai Éva és Enikő, veje Botod, unokája Botika.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, ID. VARGA ISTVÁNTÓL, aki hirtelen, életének 68. évében, búcsú nélkül hagyott itt. Búcsúzik tőle testvére Ica, két lánya és családjaik.

*

Szomorú 1 év telt el, mióta utolsó útjára kísértük a szeretett édesanyát, BÁN MAGDÁT (Biharpüspöki). Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Legyen áldott emléke! Örökké bánatos lánya Magda, veje Andris, unokái Cecília és Bety, unokavejei Tibi és Ervin, dédunokái Fani és Kevin.

*

Mély megrendüléssel vettük tudomásul szeretett kolléganőnk, CSOMAKÖZI IRÉNKE korai eltávozását. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dr. Kecskeméti István, Jakab Anikó, Lemák Erzsébet.

*

„A holtam után ne keressetek, / Leszek sehol és mindenütt leszek.” (Reményik). Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, SZABÓ KLÁRÁRA, akinek jóságos szíve 12 éve szűnt meg dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető gyermekei Klári és Stefi.

*

Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk SZABÓ KÁLMÁNRA halálának 3. évfordulóján. „Szememből a bánat könnyei hullanak, / Szívem sebei nem gyógyulnak. / Az élet megérti, de a szív soha, / Mind elmegyünk majd egy szép napon ha a küldetés véget ér, / el sem búcsúzunk az élet ennyit ér.” Őt soha el nem felejtő, szerető felesége Juci, lánya Ibolya és családja, fia István és családja.

*

Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, Óh Uram, hűséges Istenem. Hozzád kiáltok Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök. (Zsoltárok 30,9) A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a ma 6 hónapja eltávozott drága szerettünkre, BIRÓ ÁRPÁDNÉRA (szül. BÁNHÁZI, Érmihályfalva). Gyászoló, szerető férje, gyermekei, annak családja és a Varsóczi család Nagyváradról.

*

„Nyugodj békében, legyen békés álmod, találd meg odafenn az örök boldogságot.” Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzom a szerető apától, NAGY KÁROLYTÓL. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre.” Búcsúzik szerető fia Zolika és Melinda.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk keresztfiamtól és egyben kifejezzük őszinte részvétünket a gyászoló családnak a szeretett férj és apa, NAGY KÁROLY (KARCSI) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Örökké bánatos keresztanyád, valamint Jancsi és Marika.

*

Őszinte részvétem PIRIKÉNEK és ZOLINAK a szeretett férj, apa, NAGY KÁROLY (Biharpüspöki) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Özv. Simon Erzsébet.

*

Ezúton fejezem ki őszinte részvétemet PIRIKÉNEK és ZOLIKÁNAK a férj, apa, NAGY KÁROLY elvesztése miatti gyászukban. Özv. Csáki Gyuláné, Bözsi néni és családja.

*

Fájdalommal a szívemben búcsúzom NAGY KÁROLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében.
Gyászolja Nemes Sándor Magyarországról.

*

Fájdalommal a szívemben búcsúzom vejemtől, NAGY KÁROLYTÓL. „Életünk egén fénylő csillag voltál. Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, pótolhatatlan lesz a te drága lényed. Nyugodj békében. Bánatos anyósa.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, a nagybácsitól, NAGY KÁROLYTÓL. „Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Gyászolja Renáta és Alexa.

*

Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a drága testvértől, NAGY KÁROLYTÓL. „Nem tudunk már nélküled boldogságban élni, a szívünkből e fájdalmat ki sem tudjuk tépni. Rád gondolunk éjjel, nappal, itt leszel te velünk mindennapjainkban. Nyugodj békében. Búcsúzik Sanyika, Móni és Alexa Magyarországról.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága sógortól, nagybácsitól, NAGY KÁROLYTÓL. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emléked.” Nyugodj békében. Gyászolja Jenő, Kati, Iza és Viki.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a drága sógortól, nagybácsitól, NAGY KÁROLYTÓL. „Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked. / S egy út, mely elvitte életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Gyászolja Imre, Kármen, Brigitta és Szamuel.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a legjobb baráttól, NAGY KÁROLYTÓL. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, / Isten áldja meg drága emlékedet. Nyugodj békében. Gyászolja barátja Attila.

*

Szomorú szívvel, tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy drága szerettünk, JÁMBOR KATALIN
(szül. PÁPAI, ügyvédnő) 87 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, november 13-án 14 órakor a nagyszalontai temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle Mogyoros Mihály és családja.

*

„A harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem…” Fájó szívvel búcsúzik JÁMBOR KATÓ nénitől gondozója Erzsike és Barány Katika.

*

Szomorú szívvel búcsúzom barátnőmtől, DR. COSTA BUDĂU ANCITÓL, aki hosszan tartó betegség után Németországban elhunyt. Őszinte részvétem családjának, fiainak ŞERBANNAK és DINUNAK. Nyugodjon békében!
Jobbágy Ica és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. „Nyugodj békében, legyen csendes álmod, találd meg odafenn az örök boldogságod!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei, testvére és annak családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad.” Bánatos fia, menye és unokája.

*

Örökké tartó szeretettel és hálával emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára,
SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. JEGES, Szalárd) halálának 15. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Még nagyon fáj, s örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető családja.

Címkék: