Gyászhírek 2014. november 10.

Gyászhírek 2014. november 10.
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett ID. BÉGANYI SÁNDORT utolsó útján elkísérték, a virágokat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.


Mély együttérzésünket fejezzük ki JOLIKÁNAK és ISTVÁNNAK édesanyjuk, NAGY JOLÁN (szül. SIMON) elvesztése miatt. Özv. Felvinczi Ferencné és családja.

*

Könnyes szemmel emlékezünk szeretett nászunkra, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓ-KÁROLYRA halálának első évfordulóján.
„Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek!” Nyugodjon békében! Homonai Sándor és felesége Ilona.

*

„Csillagok közt él már,/ angyalok közt jár/, ott hol csendből épül a vár,/ S igaz lelkésze az Isten vigyáz már reá.”
Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünkre, a férjre, apára, apósra és nagyapára, IFJ. ASZALÓS LÁSZLÓ-KÁROLYRA (a Tricotextil volt műszerésze) halálának 1. évfordulóján. „Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk,/
Bocsásd meg, hogy többet nem segíthettünk.” Bánatos felesége Baby.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, CSIKI MÁRIA életének 62. évében hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, november 10-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, vő, DAMIAN LIVIU testnevelő tanár, nehéz szenvedés után 67 évesen eltávozott szerettei köréből. Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, MANCIKÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, após és nagyapa, DAMIAN LIVIU elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A 47-es óvoda munkaközössége.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, NAGY KÁROLY (a volt Electrometal, Foraqua dolgozója)
jóságos szíve 56 évesen, hosszú és súlyos betegség után megszűnt dobogni. Temetése november 11-én, kedden 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Megállt egy szív, mely élni vágyott,/ Pihenésed, s álmod legyen áldott./ Ott pihensz, hol már nem fáj semmi,/ s nyugalmad nem zavarja senki./ Egy remény mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozom veled. Búcsúzik szerető és örökké gyászoló felesége Pirike és Zoltán.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, ID. BUCSÁS JÓZSEF
(volt kádármester) pusztaújlaki lakos temetésén részt vettek és utolsó útjára elkísérték. Gyászoló családja.

Címkék: