Gyászhírek 2014. május 29.

Gyászhírek 2014. május 29.
Egy szomorú év telt el, amióta hirtelen távozott az élők sorából, a drága testvér, sógor, nagybácsi és rokon, ADORJÁN KÁROLY (Érmihályfalva). „Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod míg élünk, fájó emlék marad”. Áldott legyen a hely ahol pihen! Akik rá emlékeznek: testvére Irén, sógora István, unokahúga Aranka, ennek lánya Erika, unokaöccse Lóránt, sógornője Ilu, unokaöccsei Sándor és Zsolt és ezek családtagjai, valamint egykori munkatársai Vajdahunyadról.

Egy év telt el, amióta fiatal korom legjobb, legszeretetebb barátja, a mindig vidám ember, az Érmihályfalvai Unirea egykori kitűnő labdarúgója, ADORJÁN KÁROLY elhunyt. Drága emlékét egy életen át megőrizzük, nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor ma 14 éve egyetlen, imádott fiam, HARSÁNYI LÁSZLÓ JÁNOS szerető szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos édesanyja, Böbe.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. VILLÁNYI JULIÁNNA temetésén részt vettek és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FODOR MIKLÓSNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Sárközi család.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút TARSOLY ILONÁTÓL (szül. CSER, Szentjános), aki 54 évesen az örök szeretet hazájába költözött. Temetése május 29-én 15 órakor lesz. Gyászolják férje és annak hozzátartozói.

*

Mély fájdalommal emlékezem fiamra, KUPE JÁNOSRA, aki 6 hónapja, hogy eltávozott. A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad. Emlékét őrzöm, míg élek! Édesanyja.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, keresztapára, KUPE JÁNOSRA, aki 6 hónapja hunyt el. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Emlékét őrizve, Pete család.

*

A várasfenesi temető sírkertjében egy éve alussza örök álmát a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, LŐRINCZ PÉTER. Ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rá. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi mi a múltból megmaradt. Emlékét szívünkben hordozzuk! Bánatos családja.

*

„S majd amaz órán, ítélet napján/ Ki most eljegyzett, ad új életet./ Akkor fényben és dicsőségben/ Egymásra találunk, kik most elválunk.” Fájdalommal emlékezünk a 6 hónapja elhunyt drága édesapára, nagytatára, apósra, ÖZV. KISS GÁBORRA (nyug. alezredes). Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása, őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, SZÉLES ERZSÉBETTŐL, aki életének 80. évében, hosszú szenvedés után örök nyugalomra tért. Temetése csütörtökön, május 29-én 15 órakor a székelyhídi református kápolnából lesz. Nyugodj békében! Gyászolja őt fia Zoltán, menye Mária, unokái Anikó és Hajnalka, unokavejei Attila és Cosmin, dédunokája Olívia.

*

Mély fájdalommal, könnyes szemmel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor egy éve, hogy a kedves férj, apuka, após, nagytata, apatárs, ID. ZIMA IMRE (élt 71 évet) sok megpróbáltatás után önként távozott e „csodálatos világból”. Nyugodjon békében! Kegyelettel emlékezik felesége Julianna, nagyon szeretett fia Imi, menye Éva, unokái Noémi, Anna, Attila Kanadából, és anyatársa Zsuzsa.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, sógornő, nagynéni, TARSOLY ILONA (szül. CSER, élt 54 évet, Biharszentjános) elhunyt. „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké.” Búcsúzik tőle édesanyja, testvére Zoli, sógornője Ilike, unokaöccse Zolika.

*

Kegyelettel emlékezünk drága szüleinkre, CSUKA SÁNDORRA halálának 18. és CSUKA ROZÁLIÁRA halálának 3.évfordulóján. Nagyon hiányoztok. Emléketek legyen áldott. Szerető családotok.

*

„Bíztunk abban, hogy hívő lelke a szentségekben megtisztulva örök életre szóló hívásodat halhatta meg ítélőszéked előtt.” FEKETE VERONICA, BUTUC GHEORGHE, BUDA PETRU, BOGDAN FLOARE, SERAC VASILE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik drága halottunkat ID. SZŰCS JÓZSEF (élt 83 évet – Érmihályfalva) elkísérték utolsó útjára és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.

Címkék: