Gyászhírek 2014. május 28.

Gyászhírek 2014. május 28.
Fájó szívvel búcsúzom húgomtól, ALBIRT IRÉNKÉTŐL, aki 69 éves korában megtért Teremtőjéhez. Bátyja Béla.

Május 31-én tartandó 55. érettségi találkozónk alkalmából tisztelettel és hálával, meghatódva gondolunk nagy tudású és emberségből is példát mutató néhai dr. VÖRÖSVÁRY Béla igazgatónkra, dr. ÁGOSTON András, SCHWARTZ Lajos, dr. TÓTH István osztályfőnökeinkre és ALMÁSSY László, BENDE Vilmos, BENICZKY László, BURIK István, dr. DEUTSCH Márta, CRICAN Ilona, HORNUNG Ferenc, HORVÁTH László, KÁLI Albert, KESZTHELYI Mária, KOVÁCS László, KÚN József, LUKÁCS László, NÉMETH Lajos, RÉTHY Ferenc, SCHRAMKÓ István, SCHWARTZ Anna, SZEGEDY Lászlóné, TÁTRAY Barna, VARGA Éva, ZÁVODSZKY Gusztáv tanárainkra, valamint a közülünk fájdalmasan túl hamar eltávozott osztálytársakra: XI. A: BAKK Éva, DEUTSCH Vera, KATONA Olga, SOMOGYI Sándor, SZABÓ Mária, SZALKAY Ildikó, SZILÁGYI István, SZILÁGYI József, VARGA Annamária. XI. B: BALOGH Lajos, BARTUS Jenő, BOBOVSZKY Tibor, DÁVID Bálint, ERDÉLYI Gyula, ÉLTHES György, GYÖNGYÖSI Sándor, HUTYRA G. István, JÁMBOR János, KRAJCSI János, NAGY János, OLÁH Sándor, VÁRADI Ede. XI. C: BAJUSZ Péter, BALOGH Béla, BERECZKY László, HAVLIK György, KOLOZSVÁRI Gyula, NAGY Imre, ŐZE László, RÉVÉSZ Zoltán, SZABÓ Zsigmond, SZŰCS István, TÓTH Sándor. Pihenésük legyen csendes, emlékük legyen áldott! A nagyváradi 4-es számú Középiskola és Klasszikus Líceum 1959-ben végzett osztályai.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak VILLÁNYI JULIÁNNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Cseke család.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól, BALOGH TIBORTÓL (élt 47 évet), kinek halála csupán döbbenet és mély fájdalom. A szívünkben tovább élsz mindörökre! Temetése a nagyszántói kápolnából 14 órától lesz május 28-án. Testvéred Győző, sógornőd Magdi, keresztfiad Attila és Győzőke.

*

Hat hónapja, hogy drága nagymamám, KOMAREK ILONA az örökkévalóságba költözött. Emlékét szeretettel őrzi unokája Ancsika és barátja Misi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, BARTOS JÁNOSRA, aki ma 6 éve távozott közülünk. Örök szeretettel gondolunk rá! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, ANDRIDAN ELENARA, aki egy éve itthagyott bennünket és felment az angyalok közé. Nyugodj békében! Megemlékező szentmise május 30-án, pénteken a nagyváradi Barátok Templomában 18 órakor. Bánatos férje Liviu és lánya Edina.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó anyósra, nagymamára, dédmamára, SZABÓ ETELKÁRA (szül. PAPP, Biharpüspöki) halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ID. NAGY JÓZSEF temetésén részt vettek és virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

„A jó harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, most készen vár az örök élet koronája.” ALBIRT IRÉN, KAJTOR GIZELLA, COVACIU ELISABETA, HARTMAN MARGIT, ROMAN OTILIA. Részvétünk a gyászoló családodnak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Tizennégy éve, hogy szeretett lányunk, PÉK ERIKA (élt 18 évet) itthagyott minket. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről és lelkükhöz szólsz a végtelenből. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk és nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogy ha hazajönnél visszahoznád a szeretetet és letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Egy remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. Adjon az Isten örök nyugalmat! Örökké bánatos szüleid.

*

Fájdalommal búcsúzunk a drága feleségtől és édesanyától, SZEMES EMILIÁTÓL (szül. TÖRÖK, Apátkeresztúr), aki hosszan tartó betegségben csendesen elhunyt. Temetése ma, május 28-án d.u. 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Férje Jóska, fia István.

*

Fájdalommal és tisztelettel búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, SZEMES EMILIÁTÓL ki hosszú, türelemmel viselt szenvedésben elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Dimitrie Cantemir 86 C2 tömbház lakói.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, SZŰCS ISTVÁNRA (Mezőtelegd), akit ma 20 éve kísértünk utolsó útjára. Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Szinte látjuk minden mozdulatod, nem is tudhatod, mennyire fáj a hiányod. De az élet megy tovább, a fájó emléked elkísér egy életen át. Nyugodjál békében, pihenjél csendesen. Őrökké bánatos felesége Mária, lánya Marika, unokája Ioana, fia Pisti és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, SZABÓ MÁRIA MAGDALÉNÁRA (szül. VASADI) halálának 11. évfordulóján. Pihenj békében, drága mama. Lánya Erdős Mária, veje István, unokája Istvánka családjával.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló DR. VILLÁNYI ANTALNAK és családjának a szeretett édesanyja, anyós, nagymama és dédnagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Máté József és családja.

*

Őszinte részvétünk NAGY IMRE szomszédunk szeretett édesapja elhunyta miatt. A Hegedüs család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel kísértük utolsó útjára május 26-án a szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát ÖZV. SZILÁGYI IRÉNT (Hegyközcsatár) aki 79 évesen elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog hogyha segíthetett. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké! Bánatos családja.

 

Címkék: