Gyászhírek 2014. május 27.

Gyászhírek 2014. május 27.
Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, TIKOS JÁNOSTÓL, aki folyó hó 25-én elhunyt. Temetése a városi ravatalozóból lesz május 27-én 13 órakor.

Lelkünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagytatánktól, BALÁZS S.-től (Diószeg). Kedves emléked szívünkben örökre megmarad! Unokái Claudia és Cristi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a NOVÁK családnak a szeretett édesanya, nagymama, TIMARUL ERZSÉBET elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Csilcser család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagytatára, KULPINSZKI TIBORRA halálának 11. és a drága keresztanyára és sógornőre, KULPINSZKI BORBÁLÁRA halálának 1. évfordulóján. Arcunkat a könny mossa, mert nem vagytok már többé, szívünkben emléketek élni fog örökké. A bánatos család.

*

Szép emlékkel, de fájó szívvel emlékezünk szeretett keresztfiunkra, ID. TÓTH ATTILÁRA (Biharszentjános), aki 4 éve itthagyott bennünket. Arany volt a szíved, munka az életed, Isten hívott, mert nagyon szeretett. Hiába omlik rád a föld nehéz göröngye, emléked szívünkben élni fog mindörökre. Bánatos keresztszüleid.

*

„Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik, tiszta lelked fönt a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.” Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és vőre, ID. TÓTH ATTILÁRA (élt 47 évet, Biharszentjános), kinek jóságos szíve 4 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt mint hópihe a fényben, ragyogsz ránk fényesen csillagként az égen. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled.” Emlékezik rá bánatos felesége, fia és anyósa.

*

Fájó szívvel, könnyes szemekkel emlékezünk ID. TÓTH ATTILÁRA (élt 47 évet, Biharszentjános) halálának 4. évfordulóján. Május 27-én örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet. Ajándék helyett virágot veszünk, otthonod helyett a temetőbe megyünk. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék maradt. Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. Édesanyád, húgod Ildikó és keresztfia Lali.

*

Bánatos szívvel emlékezünk TÓTH MIHÁLYRA (élt 72 évet, Biharszentjános) halálának 8. évfordulóján. Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, s szeretetünk ragyogja be síri világod. Feleséged, lányod és unokáid.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagytatára, dédnagytatára, KELEMEN JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Gyászolják: felesége Irma, fiai Balkó és Öcsi, menyei Rózsika és Éva, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel értesültünk kedves ismerősünk, KÁSA LÁSZLÓ elhunytáról. Együttérzésünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. A Guler család.

*

Nőnek az árnyak, s ahogy fogynak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. ILYÉS FERENCRE halálának 10. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled”. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló fia Jancsi, menye és unokája Alice.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ILLÉS JÓZSEFRE (Fegyvernek), akit ma 15 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sose leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, s szeretetünk ragyogja be síri világod.” Örökké bánatos felesége Etelka, leánya Benke Piroska és családja, Zoli, Timi és Zolika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédimama, SZŐNYI MÁRIA életének 83. évében hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, 28-án 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ALBIRT IRÉNKE visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése május 28-án 2 órakor a síteri ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle fia László, menye Éva, unokái Évike és Lacika.

*

El nem múló fájdalommal gondolunk ma is arra a május 24-ére, amikor két éve a kegyetlen halál elragadta szerettei közül a drága édesanyát, nagymamát, ÖZV. SZALAVETZ GIZELLÁT. Mindig velünk vagy, szeretünk, szeretünk és mindig nagyon szeretni fogunk. Emléke legyen áldott, nyugodalma bekés. Emlékeznek gyermekei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kollégáinknak, NOVÁK IBOLYÁNAK és JUHÁSZ VALÉRIÁNAK a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ID. POPI SÁNDOR elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, valamint azoknak, akik a temetésén részt vettek, igyekezve fájdalmunkon enyhíteni. A gyászoló Popi család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, nagymama és dédnagymama, VILLÁNYI JULIÁNNA (szül. FINTA JULIÁNNA) életének 94. évében elhunyt. Temetése ma, május 27-én 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, ID. NAGY JÓZSEF (volt püspöki kántor) életének 89. évében elhunyt. Hirtelen elmentél egy hét alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. Temetése május 27-én, kedden 16 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják Józsi, Imi, Ella, Inci és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁSA LÁSZLÓ margittai lakos, 2014. május 25-én, életének 93. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása Margittán, 27-én, kedden 12 órakor a református ravatalozóban, temetése Szilágyborzáson, kedden 14 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy drága, egyetlen nővérem, ÖZV. MUCC LAJOSNÉ (szül. BORDÁS MÁRIA, 1928–2014) volt várodszöllősi lakos, ez év május 25-én, 86 évesen csendesen örökre megpihent. A tanítónőképzőt Nagyváradon, a volt Orsolya-zárdában végezte 1947-ben. Tanított a biharpüspöki Római Katolikus Elemi Iskolában és Tarján község elemi iskolájában. Nevelőnő volt a nagyváradi volt Bőripari Szakiskolában, míg végül, egészen nyugdíjazásáig a volt Sörgyár könyvelőjeként dolgozott. Aki ismerte, áldozzon egy percet kedves emlékének. Nyugodj békében drága lélek. Egyetlen testvére László.

*

Egy hosszú szenvedés után elhunyt az, aki szerető anya és nagymama volt SZEMES EMÍLIA (élt 78 évet). Búcsúzik fia Öcsi, menye Szilvi, unokája Norbi, Szegedről menye Kati és unokája Tímea.

*

Fájdalommal búcsúzom szeretett szomszédasszonyomtól, volt kolléganőmtől, SZEMES EMÍLIÁTÓL (a Ruhagyár dolgozója). Őszinte részvétemet fejezem ki és osztozom férje JÓSKA, fia ISTVÁN mély fájdalmában. EMIKÉM, nyugodjál békében. Onódi Ida.

*

Szememben könnyekkel, szívemben mély fájdalommal emlékezem. Ma 8 éve itthagytál magamra a nagyvilágban, sosem felejtlek NAGY JÁNOS. Szememből a bánat könnyei hullanak, fájó sebem nem gyógyul meg soha. Feledni téged nem lehet, mert az életem üres lett nélküled. Hiába várlak, nem jössz. Ha életem napjai elfogynak, hozzád megyek megpihenni. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat. Örökké bánatos feleséged Rózsika, unokád Öcsi és családja.

*

Jóságos mennyei Atyánk! Lelkünkben az ismert ének visszhangzik: „Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok.” ID. NAGY JÓZSEF, SZÖNYI MÁRIA, FODOR LÁSZLÓ, SZEMES EMÍLIA, ZAHARIA FLORIN LAVINIU, PETROI IOAN, NEGRUŢ ILEANA, TĂUTU MIRON. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó Az Út Végén, La Capătul Drumului Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága anya, anyós, nagymama, dédnagymama, MUŢ MÁRIA (a Sörgyár volt dolgozója) május 25-én, 86 éves korában csendesen elhunyt. A gyászszertartásról a hamvasztás után mindenkit értesítünk. Gyászoló családja és szerettei.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló DR. VILLÁNYI családnak a drága édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elhunyta miatti gyászukban. A Ritli, ifj. Ritli és Pallag család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, TÓTH GIZELLÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, pihenésed legyen csendes! Fia és családja.

Címkék: