Gyászhírek 2014. május 23.

Gyászhírek 2014. május 23.
Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten vesz végső búcsút Kiss Tibor Lászlótól, az egykori mestertől, generációk Tibi bácsijától, aki a szakmai ismeretek oktatásán túl emberségből, szeretetteljes odafigyelésből és helytállásból mutatott példát tanítványainak. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást.

A nagyváradi volt 3-as Számú Középiskola esti tagozatos, 1964-ben végzett XI. C. osztályának tanulói, 50 éves érettségi találkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek tisztelt tanáraikra: CRICAN ELENA, MÁRTON PÉTER JENŐ, HORVÁTH LÁSZLÓ, LŐRINCZ JÓZSEF, HELLER MÁRTA, MÁTÉ LAJOS, RAUSCHER EDIT, WEIS MAGDA, ZUDOR ANTAL és osztálytársainkra: KOKES JÁNOS, PÁL JÓZSEF, KISS SÁNDOR, CSEKE TIBOR, ROLLINGER GYÖRGY, KÖVÉR LÁSZLÓ, PÁTER FERENC, akik már nem lehetnek velünk. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

*

„Telnek a hónapok, múlnak az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek Téged.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, SCHEK JÁNOSRA (Margitta) halálának 3. évfordulóján. Gyászoló felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SUCI SÁNDORNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kollégái a Comau Ramania Kft-től.

*

Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Fájdalommal emlékezem drága testvéreimre, BUGYI ISTVÁNRA, BUGYI PÁLRA, BUGYI JÓZSEFRE. Nyugodjatok békében, legyen békés álmotok! Aki nem feled el benneteket soha, Ilonka.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, IFJ. TÓTH JÓZSEFRE (Hegyközújlak) halálának 3. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása, ha kimegyünk hozzád, ez marad számunkra. Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szerettünk, és hiányzol nagyon. Örökké bánatos családod: feleséged Emike, kislányod Liácska, vejed Luki, unokáid Domika és Jennike.

*

Szeretettel emlékezünk a drága testvérre, KATONA ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük! Erika, Tibi, Zselyke, Kristóf.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, LUKÁCS ILONÁRA és LUKÁCS JÓZSEFRE haláluk 2. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, BUSTYE TIBORRA, akit ma 20 éve kísértünk utolsó útjára. Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Szinte látjuk minden mozdulatod, nem is tudhatod, mennyire fáj a hiányod. De az élet megy tovább, a fájó emléked elkísér egy életen át. Nyugodjál békében, pihenjél csendesen! Örökké bánatos családod.

*

Könnyes szemmel és bánatos szívvel emlékezünk KÓTI ERNŐRE (Élesd), aki 7 éve hagyott itt bennünket, és KÓTI EDITHRE (Élesd), aki 3 éve követte férjét. Emléküket szívünkben megőrizzük. Nyugodjanak békében! Gyermekei és családjai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, KOVÁCS ERZSÉBETRE (szül. LOVAS, Diószeg) aki már 9 éve távozott közülünk. „Ezen a napon, minden más, újra mélyen megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülemben újra megcsendül a hangod, nem is tudhatod mennyire fáj hiányod.” Örök világosságban, békességben nyugodj. Soha el nem feledünk! Szerető férje, fia, lánya, veje és unokája.

*

Hét éve, hogy a gyantai temető sírkertjében alussza örök álmát a szeretett férj, após és nagyapa, BOROS SÁNDOR. Lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rá. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi mi a múltból megmaradt. Emlékét szívünkben hordozzuk! Bánatos családja.

*

„A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk, ide hív a szeretet, nehéz e kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak.” Könnyes szemmel és bánatos szívvel emlékezünk RÉV JUSZTINÁRA, aki 4 éve és RÉV FERENCZRE, aki 2 éve hagyott itt bennünket szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten legyen csendes álmotok, szeretetünk ragyogja be síri világotok. Örökké bánatos családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, MALEK ÁBRAHÁMRA halálának 16. évfordulóján. „Az élet szomorúan megy tovább, A fájó emlék elkísér egy életen át, De szívünkben emléked örökké él.” Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatom, hogy drága, jó édesanyám, KÁRÁNDI ILONA (szül. SZÉKELY, Biharpüspöki), életének 87. évében csendesen elhunyt. Szeretett édesanyám földi maradványait május 23-án, pénteken 12 órakor kísérjük végső útjára, a biharpüspöki temetőbe. Áldott emlékét örökké megőrizzük, vigasztalhatatlan leánya Ilike és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. SÁNDOR KÁROLYRA halálának 8. évfordulóján. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Hol megpihent a te jóságos szíved. Bennünk örökké élsz egy életen át, És odafentről vigyázol reánk. Nyugodj békében te drága lélek!” Örökké bánatos feleséged és családod.

*

Az örök elválás fájdalma 10 éve gyötri megsebzett, összetört szívünket, fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, apára és nagyapára, SZŰCS GYULÁRA (élt 61 évet, Margitta). Ne sírjatok, most elmegyek, fáradt testem nyugodni tér, a halál öleléséből már nem kelek, nem küzdök már az életért, a halál után jön az örök élet, ott majd te vársz reánk és mi átölelünk téged. Felesége Margit, lányai Laura és Dalma, vejei, unokái Karcsika, Blanka és Árminka.

*

Fájó szívvel elékezünk szeretett férjemre, IFJ. GÁLL SÁNDORRA (élt 35 évet, Érbogyoszló), aki 2 éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Isten szólított, neked menni kellett, fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted, hogy szeretetünk visszatart majd téged. Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi, lelkünk sebeit nem gyógyítja senki. Az élet csendben megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Bánatos felesége Anikó, anyósa, apósa.

*

Nincsenek szavak, nem suttog a szád, ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rád. Álmok, emlékek, szép szavak, ennyi az egész mi a múltból megmaradt. Fájdalommal emlékezünk a Fény harcosára, a gyermekre, testvérre, KOVÁCS TÍMEÁRA, akit 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. „Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok.” Örökké bánatos családod.

*

„Annyira fáj, hogy el sem mondhatom! Nem látom többé, nem is hallhatom. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, S mikor elmentél, nem fogtam a kezed.” Holnap lenne 29 éves drága gyermekünk, és a testvér, DOMJÁN TÍMEA, ha a kegyetlen sors el nem ragadta volta tőlünk őket. Nyugodjatok békében, TIMI és ZSOLTI, mindig szeretni fogunk titeket. Anyu, apu, nővéred Reni.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem szeretett fiamra, KATONA ATTILÁRA, kinek jóságos szíve 4 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, Mikor felkeressük végső nyughelyedet. Letesszük sírodra virágaink csokrát, Örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, S, szeretetünk ragyogja be síri világod.” Örökké bánatos édesanyád és keresztmamád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy küzdelmes életútja végére, türelemmel viselt betegség után, 88. életévében elhunyt ÖZV. FERENCZIK JULIÁNNA (szül. MOLNÁR (JÁMBOR), Magyarremetén). Temetése május 24-én 14 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog!

*

Megtört szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, ÖZV. FERENCZIK JULIÁNNÁTÓL (szül. MOLNÁR (JÁMBOR), Biharfélegyháza), aki rövid, de súlyos szenvedés után életének 88. évében elhunyt. Temetése május 24-én 14 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, GIRDAN PÉTERRE, aki ma 6 hónapja adta vissza lelkét a Teremtőnek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Irén, lányai Gyöngyi és Gabi és családjuk.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapám, ID. SUCI ALEXANDRU 77 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése május 23-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenésed legyen csendes. Bánatos fiad Sanyi és menyed Lucsi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, OROS PÉTER életének 65. évében csendesen elhunyt. Temetése szombaton, május 24-én 12 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik felesége Ági, lánya Erika, veje Csabi, unokái Brigi és Kristóf.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a drága nagymama, ÖZV. PAPP ETELKA (Síter) életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2014.05.25-én 13 órakor a síteri kápolnából. „Köszönöm, hogy felneveltél, köszönöm, hogy életedben mindig segítettél, köszönöm, hogy mindig tárt karokkal vártál és értem mindig imádkoztál.” Bánatos unokája Icuka és dédunokája Brigitta.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett unokatestvértől, PAPP ETELKÁTÓL (Síter). Emléked szívünkben örökké élni fog. Nyugodj békében! Vitályos Olga és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára és férjre, SOMOGYI KÁROLYRA halálának tizennegyedik évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek. Egyetlen lánya Mónika, felesége Teri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagytatámtól, ID. SUCI SÁNDORTÓL, aki méltósággal viselt, hosszú betegsége után, életének 77. évében elhunyt. „Pihen a kéz, mely dolgozni imádott, keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét örökké szívünkbe zárjuk.” Nyugodj békében, tata. Unokája Anikó és férje Csabi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett ID. SUCI SÁNDORTÓL. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki nászunknak, SUCI SÁNDORNAK és LUCSIKÁNAK, valamint menyünknek, ANIKÓNAK drága szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Búcsúzik Nagy Sándor és felesége Idu, Bogi és Csaba, valamint Ida mama.

*

„Csak egy könny voltam, aki porba hull / Csak egy sóhaj, aki égbe szabadul / Csak egy csók, aki hideg kőre lel / Csak egy szó, kire visszhang nem felel.” (Juhász Gyula) Kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra a 60 éves osztálytalálkozó alkalmából: HELLER MÁRTA (igazgatóra), DR. TÓTH GYULÁNÉ – BÖSKE néni (Osztályfőnökre). Tanárainkra: ZALÁNYI MAGDA, NASZNYIK LAURA, SZMERCSÁNYI ÉVA, GRÜN BERGER SAROLTA, WILD ERZSÉBET, OROS EUGEN, GORUN EREMIA. Osztálytársainkra: BÁNYAI EMMA, DOMOKOS SÁNDOR, FAZEKAS ZSUSZÁNNA, GRUDECKI TERÉZ, HAVRILCSÁK ANNA, KISS JUDITH, MEGYESI IMRE, ROMÁN MÁRIA, SZENCZI ALIZ, TÓTH MÁRIA, VAJDA ILONA, ZÁDORI ÉVA. Áldott emléküket szívünkbe örökké őrizzük. A Pénzügyi Műszaki Iskola 1954-ben végzett IV. B. osztálya.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára és nagymamára, MURÁNYI (NUTIU) LIVIÁRA halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében. Fia Öcsi, menye Ani és unokája Attila.

*

„Jóságos Mennyei Atyánk, emlékezel törekvő hitére, áldozatos szeretetére, szenvedéseit csatold szent Fiad érdemszerző szenvedéseihez.” KÁRÁNDI ILONA, OROS PÉTER, PAPP ETELKA, SUCI ALEXANDRU, FARCAS CORNELIA, ROB VERONICA, NICOLAU DUMITRU. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett testvérre, keresztapára, TÓTH ISTVÁNRA (Biharpüspöki) halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özvegy nővérei és keresztlánya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama és anyós, KÖTELES IRÉN 74 éves korában elhunyt. Búcsúznak tőle fiai, menyei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KISS TIBOR LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Soós Sándor és családja.

Címkék: