Gyászhírek 2014. augusztus 8.

Gyászhírek 2014. augusztus 8.
Könnyes szemmel emlékezünk augusztus 9-ére, a szomorú napra amikor 13 éve itthagyott bennünket BARABÁS ERZSÉBET (Magyarkakucs). Ha majd napjaink le fognak telni,/ Hozzád jövünk mi is megpihenni,/ Jóságoddal szívűnkben maradtál,/ Számunkra Te soha meg nem haltál,/ téged keresünk, majd utánad megyünk,/ és majd akkor együtt leszünk. A szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Az örökké gyászoló és emlékező család.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, TORJAI MAGDOLNA életének 74. évében 2014. augusztus 6-án eltávozott az élők sorából. Temetése 2014. augusztus 8-án, pénteken lesz 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Értünk többé nem aggódsz, nem fáradsz, és nem dolgozol. Pihensz csendesen csillagok között, hol nincs már fájdalom”. Búcsúznak lányai Duci és Csilla, vejei Mihai és Alin, unokái Ingrid és Kinga.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesapa, após és nagyapa, ID. LUCSKAI VINCZE (a Cootex és a Prestarea Szövetkezet volt dolgozója) életének 81. évében elhunyt. Temetése 2014. augusztus 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében. Gyermekei: ifj. Lucskai Vincze és családja Magyarországról, Tünde Werner és családja Németországból és Lucskai Cinca István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, LUCSKAI VINCZÉTŐL. A Werner család Németországból.

*

Megtört szívvel búcsúzom apatársamtól, LUCSKAI VINCZÉTŐL. Nyugodj békében. Ternei Buba Magyarországról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LUCSKAI-CINCA családnak a szeretett apa, após és nagyapa, ID. LUCSKAI VINCZE
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A SAO Team stanceráj részéről.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. LUCSKAI VINCZE elhunyta alkalmából. Isten nyugtassa békében. A Hochhauser család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. LUCSKAI VINCZE elhunyta alkalmából. Isten nyugtassa békében. A SAO Team szabászat mesternője és munkaközössége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. LUCSKAI VINCZE elvesztése alkalmából. Isten nyugtassa békében. A SAO Team Kft. talpalórészlege.

*

Őszinte együttérzésünket és mély részvétünket fejezzük ki a LUCSKAI-CINCA családnak a szeretett ID. LUCSKAI VINCZE elvesztése miatti mély fájdalmában. A SAO-Team Kft. irodai munkaközössége.

*

Őszinte részvétünk drága HAJNI anyukád elvesztése miatt. Juli, Sanyi, Adi, Eva, Gabi és anyu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KEREKES családnak a szeretett apa, após, nagyapa, ÖZV. KEREKES JÓZSEF
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Béli Enikő és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt kolléganőnktől, TARR KLÁRÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Prodchim és Interpack munkaközössége.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és unokabátyra, GUG PÁLRA
halálának második évfordulóján. Nyugodj békében. Szívünkben örökké élni fogsz. Özvegye Mária, fia Laci, unokahúga Zsuzsika és férje Lajos.

*

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk barátnőnkre, BOKOR ZSUZSANNÁRA Búcsúzik Kiss Rozália, Tokos Mária és családja.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett keresztanyától és közeli baráttól,
BOKOR ZSUZSANNÁTÓL. Búcsúzik a Pokornyi és a Kiss család.

*

„Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet óh Uram, hűséges Istenem.” (Zsolt 30,6) A vesztesek örök fájdalmával kísérjük utolsó útjára a drága, jó testvért, rokont, GERGELY ANNÁT (szül. BOROS, Kalotaszentkirály),
aki visszaadta nemes lelkét Teremtőjének, ezzel meggyengítve a testvéri koszorút. A munka volt az élete, most teste-lelke megpihent. Béke poraira. Gyászolja őt legkisebb bátyja Miklós és családja.

*

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről és a halál nem lesz többé.” (János Jel. 21,4). Ezzel az igével búcsúzunk GERGELY ANNA nőtestvérünktől. Emlékét őrizve kérjük a jó Istent, adjon neki békés, örök nyugodalmat. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki szeretett lányának, drága unokájának és testvéreinek, családjukkal együtt az őket ért pótolhatatlan veszteség miatt érzett fájdalmukban. A Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség Nőszövetsége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, férjre, édesapára, testvérre és vőre, IFJ. GÁLL JÓZSEFRE (Podgoria) halálának 3. évfordulóján. „Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik, / Vezetik útját, amíg csak álmodik. / Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, / Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él. / Súgják meg a csillagok üzenetünk, hogy szerettünk, mondják meg azt neki, hogy sohasem feledünk.” Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked mindörökké.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÖKÖLI ANDRÁSRA halálának 7. évfordulóján. Lányai családjaikkal.

*

Egy év telt el, mióta nincs köztünk. Szomorú szívvel emlékezünk CSÁKI JOLIKÁRA. Nyugodj békében! Keresztlánya Ágica és Tibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt nagynéninkre, CSÁKI JOLIKÁRA. Szívünkben fájó emléke megmarad, örökké őrizzük emlékedet. Nyugodj békében! Jancsi, Juci, a kis Jutka, Zoli és Roland.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, TARR CLARA életének 69. évében elhunyt. Temetése augusztus 9-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk szeretett lányunktól, KÉRI TÜNDÉTŐL, és drága kis unokáinktól,
BĂLAN ANTHOINE FRANCESCOTÓL és BĂLAN EDOUARD RAPHAELTŐL. Utolsó útjukra kísérjük őket 2014. augusztus 11-én 15 órakor a biharpüspöki temetőben. Az örökké bánatos szülők és nagyszülők, Kéri Rozália és Kéri Károly.

*

„Örök az arcod, nem száll el a szavad, mosolyod a szívünkben marad.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
KÖTELES JÁNOSRA (Gyanta) halálának első évfordulóján. „Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy mindenkit szerettél. Bármennyi nap, hónap, vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el!” Szerető családod.

*

Ezúton mondok köszönetet a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség Presbitériuma, énekkara, valamint a Bihari Egyházmegye lelkipásztori kara azon tagjainak, akik jelenlétükkel enyhítették édesapám, ID. KEREKES JÓZSEF
elvesztése feletti fájdalmamat, a családunkat, közel és távolvalóinkat ért szomorúságot. Isten áldása legyen a bennünket vigasztalókon. Kerekes József.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hat hónapja elhunyt szerettünkre, SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU).
Szerető édesanyád, fiad Alex, öcséd Miki, sógornőd Erika.

*

Őrök fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára (aug. 10-ére) amikor most egy éve K. SZABÓ JÁNOS
végleg itthagyott bennünket. „Elmondanám, ha engednéd, hogy néma az út és kihalt a táj, kiáltanám, ha kérdeznéd, hogy minden üres és fáj.” Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és mindörökre megmarad. Áldott legyen drága emléke, álma fölött őrködjön a szeretet és béke!” Felesége Irma, fia, lánya, menye, veje, unokái és dédunokája.

*

„Gyertyaláng, egy szál virág mit sírodra rakhatok, de szívemben hordozom a mély bánatot.” Ma 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor rövid szenvedés után itthagyott MEGYERI SÁNDOR. Emlékét örökre szívembe zárom.
Bánatos élettársa Erzsébet.

*

Szomorú 1 év telt el azóta, hogy eltávozott közülünk a szerető férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa,
KŐRÖSI ISTVÁN (Fugyi).
Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt,
Számunkra döbbenet és fájdalom maradt.
Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje,
A jó Isten hívta, el kellett mennie.
Arcunkat a könny mossa, mert ő nincs már többé,
Szívünkben emléke élni fog örökké! A bánatos család.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a legdrágább testvértől, GERÁJ SÁNDORTÓL (Bihardiószeg), aki 59 évesen visszaadta lelkét a Teremtőjének. „Számunkra te sose leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.” Búcsúznak tőled testvéreid Katalin, valamint Julianna és családjaik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk édesapánkra, SZÁLDOBÁGYI JÓZSEF ref. lelkipásztorra halálának egy éves évfordulóján. Fia és lánya családjaikkal.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ID. KEREKES JÓZSEF temetésén részt vettek. Fia Csabi, menye Angela.

*

Megrendülten értesültünk osztálytársnőnk, TARR (SÁNDOR) KLÁRA haláláról. Osztozunk a család fájdalmában. Nyugodj békében, drága Klára! A besztercei osztálytársak.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesapára, apósra és nagytatára, KUCKHARSZKI ISTVÁNRA, aki 2013. augusztus 8-án itthagyott bennünket örökre. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod szívünkben marad. Hiányod fájdalmas, elviselni nehéz. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében! Bánatos lánya Cuni, fia Öcsi, veje Cornel, menye Anikó, unokái Bianca, Erik és Norbi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, GERGELY ANNA életének 71. évében elhunyt. Temetése augusztus 8-án, pénteken 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében, pihenése legyen áldott!
Gyászoló leánya Enikő, Zoli és unokája Ingrid.

*

Könnyekkel szemünkben, fájdalommal szívünkben, keserűséggel lelkünkben tudatjuk, hogy a férj, apa és nagyapa,
ZSUPON BÉLA JÁNOS (a Metalica gyár volt főmérnöke), hosszú betegség után augusztus 4-én eltávozott közülünk. Temetése augusztus 9-én, szombaton 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Szerető felesége, fiai és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, TARR FERENCNEK és családjának a szeretett feleség, édesanya és nagymama elvesztése miatti fájdalmában. A Pék család.

*

Régi, kedves barátomnak TARR FERINEK és gyermekeinek részvétet kívánok nagyon szeretett felesége, az én kedves kolléganőm, KLÁRIKA, eltávozása miatt és a jó Isten adjon erőt a vigasztalódáshoz.
Sütő Ibi.

Címkék: