Gyászhírek 2014. augusztus 7.

Akt.:
Gyászhírek 2014. augusztus 7.
Fájó szívvel búcsúzunk tőled FEKETE JÓZSEF. Emléked örökké élni fog. Sógórnőd Júlia és a távolból Gyuri.


Szomorú szívvel búcsúzunk Rácz Maritól és mély együttérzéssel osztozunk mérhetetlen fájdalmadban Peti szeretett mamid távozása miatt. Emléke maradjon meg az őt szerető szívekben. A Mendli család.

*

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy BOKOR PAP ZSUZSANNA életének 69. évében eltávozott közülünk. Temetése a Rulikowski temető városi kápolnájából, pénteken 11 órától kezdődik. Nyugodjon békében!

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk gyermekünkre, IFJ. CSORDÁS LAJOSRA (LALI) halálának 16. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Örökké bánatos szüleid, anyu, apu és Sipos mama, valamint testvéred Gabriella, férje Gyula és fiuk Róbert.

*

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZABÓ LAJOSNÉRA (szül. FABIÁN ERZSÉBET, Nagyszalonta) halálának 9. évfordulóján. Szeretetét, gondoskodását szívében őrzi megemlékező családja.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek.” (Job 16:22) Főhajtással búcsúzunk egykori igazgatónktól, tanárunktól, EGRI VILMOSTÓL. Részvétünket fejezzük ki a családnak. A köröstarjáni közösség.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesapa, após és nagyapa, ID. LUCSKAI VINCZE (a Cootex és a Prestarea Szövetkezet volt dolgozója) életének 81. évében elhunyt. Temetése 2014. augusztus 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében. Gyermekei: ifj. Lucskai Vincze és családja Magyarországról, Tünde Wermer és családja Németországból és Lucskai Cinca István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, LUCSKAI VINCZÉTŐL és őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kiss József és Botos Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, LUCSKAI VINCZÉTŐL. A Wermer család Németországból.

*

Megtört szívvel búcsúzom apatársomtól, LUCSKAI VINCZÉTŐL. Nyugodj békében. Termei Buba Magyarországról.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a kedves, jószívű mindig segítőkész JUJITÓL BOKOR PAP SUSANA nyugodj békében.
Florina és gyermekei.

*

Fájdalommal búcsúzik TORJAI MAGDOLNÁTÓL testvére Csáki István és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, BAGICS LARRY (ÖCSI) hosszú szenvedés után Amerikába elhunyt. Temetése pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk TORJAI MAGDOLNÁTÓL. Keresztlánya Dodu Eszter és családja.

*

Fájdalommal búcsúzik TORJAI MAGDOLNÁTÓL. Sógornője Ungvai Veron és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, TORJAI MAGDOLNA életének 74. évében, 2014. augusztus 6-án eltávozott az élők sorából. Temetése 2014. augusztus 8-án, pénteken lesz a biharpüspöki kápolnából. „Értünk többé nem aggódsz, nem fáradsz, és nem dolgozol. Pihensz csendesen csillagok között, hol nincs már fájdalom”. Búcsúznak lányai Duci és Csilla, vejei Mihai és Alin, unokái Ingrid és Kinga.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak volt kollégám, EGRI VILMOS elhunyta alkalmából. Serdült Sándor ny. tanító.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, FEKETE JÓZSEFTŐL. Ottó és családja.

*

Szomorúan búcsúzunk FEKETE JÓZSEFTŐL, a szeretett nagybácsitól, keresztapától. Kati, Gabi és Bea.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZOTÁK BARNA kollégánknak szeretett édesapja, SZOTÁK PÁL
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Megyei Főműépítészeti Osztály munkaközössége.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk drága, egyetlen gyermekünkre,
BALÁZSI ISTVÁN ZSOLTRA (élt 24 évet, Fugyi), aki most 9 éve hagyott itt örökre bennünket. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Egy reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Rövid volt életed, de hosszú legyen álmod, zokogva őrizzük csendes megnyugvásod. Őrködj sírja felett, drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt pihenjen! Bánatos édesanyja, nevelőapja és nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk VASS JÁNOSRA (Érsemjén), aki 6 hónapja hunyt el és VASS JULIANNÁRA halálának 2. évfordulója alkalmából. „Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/ Legyen sírotokon Isten áldása./ Őrködj álmaik felett édes Istenem,/ Hogy oltalmad alatt csendes pihenésük legyen!” Soha nem feledünk, szívből szeretünk, s reátok örökké emlékezünk! Szerető, gyászoló családjuk.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy hosszantartó, súlyos betegségben, életének 72. évében elhunyt
SLEIDER ISTVÁN (a Plastor nyugdíjasa). Temetése 2014. augusztus 7-én 15 órakor a palotai ravatalozóból.
A gyászoló család.

*

Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen velünk voltak és elkísérték utolsó útjára szeretett édesapánkat,
SZATMÁRI JÓZSEFET. Virágaitok és vigasztaló szavatok balzsam volt a lelkünknek! Isten fizesse nektek és nyugtassa aput! Imádkozzunk együtt az ő lelki üdvéjért vasárnap 18 órától a Székesegyházban és augusztus 16-án 18 órától a Szent László-templomban tartandó gyászmiséken. Örökké szerető fia Feri, menye Terike, unokái Bernadett és Loretta.

Címkék: