Gyászhírek 2014. augusztus 6.

Gyászhírek 2014. augusztus 6.
Szívűnkben örök fájdalommal emlékezünk egyetlen, szeretett gyermekünkre, Boruzs Attila Norbertre (1980–2001), aki augusztus 6-án lesz 13 éve, hogy az örökkévalóságba távozott. „És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Ímé, én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj, és ne jajjgass, se könnyed ne hulljon. Fohászkodjál csöndesen.” (Ezekiel 24,15) Őt örökké szerető szülei Anikó és Gyuszi.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagymama, EGRI VILMOS (tanár) augusztus 4-én, 75 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 7-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik szerető családja.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett nagyapától, apóstól, testvértől és nagybácsitól,
FEKETE JÓZSEFTŐL, aki életének 91. évében itthagyott bennünket. Temetése augusztus 7-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléked örökre velünk marad. Búcsúzik tőled szeretett unokád Babuci, édesanyja Éva, testvéred Tibi, valamint unokaöcséid és unokahúgaid családjaikkal.

*

Ma 20 éve annak a szomorú napnak, hogy drága édesapám, TÖRÖK IMRE (Biharfélegyháza) örökre itthagyott.
Drága apám! Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/ Nem haltál meg, csak álmodni mentél./ Szívünkben itt él emléked örökre,/ Ha látni akarunk, felnézünk az égre./Csillagok között utazol tovább,/ Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Emlékedet megőrizzük szívünkben. Bánatos feleséged, lányod, vejed, egyetlen unokád.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, SÁRAI IRÉNKÉRE, akit 6 éve ragadott el a kegyetlen halál. Ha élnél, ma lennél 83 éves. Küzdöttél végig, míg erődből tellett. Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, csak a hangod még egyszer hallanám. Csak az idő múlik, feledni nem foglak, mi nemsokára együtt leszünk ott fenn az égben, úgy ahogy voltunk 40 éven át. Örökké bánatos férjed Karcsi.

*

„Virágot viszünk egy néma sírra,/ De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./ Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./ Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/ Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. FARKAS JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KEREKES JÓZSEF lelkipásztornak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az Észak-rogériuszi RMDSZ-körzet választmánya.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút unokabátyámtól, KEREKES JÓZSEFTŐL (JOCÓ), aki oly hirtelen távozott el tőlünk. Mély részvétünket fejezzük ki gyászoló fiainak, JÓZSINAK, CSABINAK és családjaiknak. Szeretett emlékét örökre őrizzük szívünkben. Nánássy Szilárd és Erzsike.

*

Búcsúzom sógoromtól, ID. LUCSKAI VINCZÉTŐL és őszinte részvétem gyerekeinek és unokáinak. Edith és Ernő.

Címkék: