Gyászhírek 2014. augusztus 5.

Gyászhírek 2014. augusztus 5.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Demián Sándor kollégánknak és családjának szeretett édesanyja, DEMIÁN MÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.


Mély fájdalommal tudatom, hogy életének 83. esztendejében drága édesanyám, Tóth Julianna áldott szíve örökre megszűnt dobogni. Temetése augusztus 9-én, szombaton 14 órakor lesz a biharpüspöki temető kápolnájából. Gyászolja leánya, Hajnalka.

*

Megrendülten vettük tudomásul, hogy közösségünk nagyra becsült tagja, DÁVID GYÖRGY eltávozott az élők sorából. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bihardiószeg Önkormányzatának nevében, Mados Attila Ferencz polgármester.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a DÁVID családnak a szeretett GYURI bácsi elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Bihardiószegi Zichy Gazdakör és az Európai Borlovagrend Érmelléki Legátusa.

*

Immár 10 éve nem vársz mosolyogva az akácfa alatt, drága Ferike. Hiányod pótolhatatlan. Fájó szívvel emlékezünk rád: unokatestvéred Gyuszi, felesége Jutka, és lányuk Orsi.

*

Ma 4 éve, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, KÁSA ÉVA örökre eltávozott szerettei köréből. Béke veled.
Fájdalommal emlékeznek rá férje Zoli, gyermekei és unokái.

*

Mindenkinek köszönjük a RÁCZ MARI színművész eltávozása miatti részvétnyilvánítást. Búcsúztatása 2014. augusztus 5-én 17 órakor a nagyváradi Szigligeti Színházban, illetve 2014. augusztus 6-án 17 órakor a nagyvárad-olaszi református templomban tartandó gyászistentiszteleten lesz. Gyászoló család.

*

Példamutató voltál, MÁRTA mint közösségi ember, mint gyermek, testvér, anya, nagymama, hitves és barátnő. Köszönjük a mindenkinek válogatás nélkül nyújtott segítségedet. Egy igaz „ember” szempillantás alatt távozott közülünk. Nyugodj békében, soha sem felejtünk el. A családnak megnyugvást kíván osztályfőnököd, Manyi.

*

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Őszinte részvétünket fejezzük ki barátainknak, Ibolya néninek és a gyászoló családnak. A Kovács család.

*

Szomorú szívvel, sok szeretettel emlékezünk BOKOR ISTVÁNRA halálának 25. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Szerető feleséged, fiad, menyed és a rokonság.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZABÓ VERA életének 83. évében csendesen elhunyt. Temetése 2014. augusztus 5, kedden 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Leánya Vera, veje Jóska, unokái Noémi és Zsolti, dédunokája Máté.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KEREZSI-SZABÓ családnak a drága édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
SZABÓ VERA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Ritli László és Klári, ifj. Abb Ritli László és családja, Pallag Csaba és családja.

*

„Halálunk óráján Isten nemcsak a szigorú igazságosság szerint ítéli meg lelkünket, hanem végtelenül nagy az ő irgalma mindazok iránt, akik Jézusban bízva őszinte búbánatot tartanak.” PORUMB OLGA, ARDELEAN ELENA,
FEKETE JÓZSEF, GYORI GHEORGHE, BUTIRI VERONICA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága osztálytársunktól, DOBOŞ VIKTÓRIÁTÓL. „Sohasem felejtünk Viki!” A VII. A. osztály közössége és osztályfőnöknőd.

*

A Bihari Gáspár András Iskola munkaközössége, diákjai és a szülők fájó szívvel búcsúznak DOBOŞ VIKTÓRIA diákunktól, és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. „Nyugodj békében Viki!”

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a DOBOS családnak szeretett kislányuk, VIKTÓRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Mosolygós arcát örökre szívünkben őrizzük. Oláh Katalin és a Tini Dance Center Táncstúdió minden táncosa.

*

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél. Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Egy éve már, hogy a temetőt járjuk, megnyugvást lelkünkben ma sem találunk. Sírod előtt állunk – talán te is látod. Körülötted van szerető családod. Eljöttünk újra tisztelni téged, szívünkben hordjuk örökké emléked. Örök fájdalommal emlékezünk a szerető férjre,
ID. KUPÁS FERENCRE (Diószeg). Bánatos felesége Marika és fia Ferike.

*

Emlékezük édesapánkra, tatánkra, ID. KUPÁS FERENCRE, aki tudásával, jókedvével és bölcsességével útravalót tudott adni nekünk! „Apám hitte az otthon melegét,/ Apám hitte az ünnep örömét,/ Apám hitte a jó tetteket,/ Apám hitte a bölcsességeket,/S úgy hiszem, ez így volt jó!” (Zorán) Örök hálával: Baba, Lili és családjaik.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, dédapa, DÁVID GYÖRGY (Bihardiószeg) életének 79. évében elhunyt. Temetése augusztus 5-én, kedden 14 órakor a diószeghegyaljai kápolnából. Nyugodjon békében, pihenése legyen áldott! Gyászoló felesége Kati, lánya Katika, unokái Tünde, Anikó és dédunokái Zsoltika, Viktória.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a legdrágább édesapától, apóstól és nagyapától, DÁVID GYÖRGYTŐL (Bihardiószeg), aki 79 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. „Számunkra te sose leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.” Fia Gyurika, menye Babi, unokája Bernadett.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak BÓDIS ERZSÉBET halála miatt. Nyugodjon békében! A Bulzán család Örvéndről.

*

„A sors adhat bármit, pénzt, ékszert, márvány palotát, csak egyet nem adhat kétszer: Édesanyát.” A felejthetetlen édesanyára, nagymamára emlékezünk, SZILÁGYI CORNÉLIÁRA halálának 4. évfordulóján. Gyászmise augusztus 7-én 6 órától a Barátok-templomában. Bánatos családja: Pali, Éva, Gabi, Jázmin.

*

A feltámadás hitével és a vigasztaló Szentlélek erejében bízva fejezzük ki őszinte részvétünket KEREKES JÓZSEF lelkésztársunknak és családjának, édesapja, ID. KEREKES JÓZSEF elhunyta fölött érzett fájdalmukban. A nagyváradi Lelkészek Kollégiumának tagjai.

*

„Boldogok a szomorkodók, mert ők megvigasztaltatnak.” (MT. 5,4) Őszinte részvétünket fejezzük ki Kerekes József lelkipásztornak és családjának szeretett édesapja elvesztése miatti mély fájdalmukban. A Nagyvárad-rogériuszi Egyházközség gondnokai, Presbitériuma, Nőszövetsége, énekkara és a gyülekezet.

*

„…legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.” (Ef.6,10b) Őszinte részvétünket fejezzük ki Kerekes József tiszteletes úrnak és családjának szeretett édesapja elvesztése miatti mély fájdalmában.
Munkatársai.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától és nászunktól,
ID. KEREKES JÓZSEFTŐL (a volt Alimentar üzletvezetője), aki életének 72. évében itthagyott bennünket. Temetése augusztus 6-án 13 órakor lesz a városi kápolnából. Emlékedet örökké megőrizzük. Búcsúzik tőled bánatos fiad Csabi, menye Angéla, unokája Réka Németországból, valamint Papdán János, Tárnok Gyöngyi és Antal Sándor családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a JÁMBOR családnak a szeretett testvér, RÁCZ MARI elvesztése miatt. A Tolnay család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, SZATMÁRI JÓZSEFTŐL, aki életének 76. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése augusztus 5-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Ibolya.

*

Búcsúzom sógoromtól, SZATMÁRI JÓZSEFTŐL (SZATYITÓL), akinek gondoskodó odaadása hiányozni fog nekem és családomnak. Emlékét örökké megőrzöm, Zója.

*

Búcsúzunk SZATMÁRI JÓZSEFTŐL (SZATYITÓL). Emlékét örökké megőrizzük! Sógora Sanyi, sógornője Bojó, és unokaöccse Attila. A Fellner család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a SZATMÁRI és LUNGU családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa,
SZATMÁRI JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Fellner Zoltán és családja.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a drága nagytatától és dédtatától, SZATMÁRI JÓZSEFTŐL. Soha el nem felejtünk!
Krisztina, András és Ingrid.

*

Megtört szívvel búcsúzom a legdrágább apától, SZATMÁRI JÓZSEFTŐL, akit soha el nem felejtek. Nyugodj békében!
Tündi és Dorin.

*

Szívünkben megrendüléssel fejezzük ki őszinte részvétünket a SZATMÁRI családnak a szeretett férj, apa, nagyapa,
SZATMÁRI JÓZSEF elhunyta felett érzett mély fájdalmukban. Haitéhi Ilona (Ilike), valamint az Oláh család: Zoltán, Kati és Gergő.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett nagytatánktól, SZATMÁRI JÓZSEFTŐL. Unokája Katika és férje Dávid.

*

Megrendülten búcsúzom és őszinte együttérzésemet fejezem ki IBOLYÁNAK és a gyászoló családnak mély fájdalmukban. Isten veled, SZATYI! Apatársa: Madácsi Gyula.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SZATMÁRI JÓZSEF 2014. augusztus 1-jén hirtelen elhunyt.
Gyászoljuk és Isten irgalmába ajánljuk: Bernadett és Loretta.

*

Ma van 1 éve, hogy a szeretett MIKLOVICIU ELENA elhunyt. Isten nyugosztalja békében! Fia Tiberiu és menye Lenuţa.

Címkék: