Gyászhírek 2014. augusztus 4.

Akt.:
Gyászhírek 2014. augusztus 4.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Szekrényes Istvánnak, kollégánknak szeretett édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában. Kollégái a zsidó kantinból: Ancika, Gabi, Ida, Karcsi, Juli, Ida.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Jámbor Évának és szeretteinek Rácz Mari színművész halála miatt érzett fájdalmukban. Barátai a Darvas, Hámos, Pásztor Gy., Pásztor S., Szilágyi, Tóth, Tőke, Zalder és Váradi család.
*
Őszinte részvétünk ÉVÁNAK és PETINEK a szeretett RÁCZ MARI színművésznő elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Váradi család.
*
RÁCZ MARI színművésznő elhunyta miatt osztozom ÉVA és PETI fájdalmában. Heléna.
*
Megtört szívvel tudatjuk, hogy GYULAI ILONA, a szeretett édesanya, nagymama és anyós július 30-án elhunyt, egyúttal köszönetet mondunk mindenkinek, akik részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
*
Szomorú 3 év telt el, amióta megszűnt minden fájdalom és itthagyott bennünket a szeretett férj, apa, nagytata, FURDEA JÁNOS. Jóságoddal szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Felesége Erzsike, fiai Szebi és Öcsi, menyei Annamária és Tímea, unokái Bianka és Máté.
*
Már 24 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a drága férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, SÍPOS BÉLA (Szalárd). Elfeledni téged nem tudunk soha. Elmentél mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Szerető feleséged és családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk PÁL JÓZSEFRE, aki már 4 éve, hogy itthagyott bennünket. Hiányát senki nem tudja pótolni. Bízunk benne, hogy egyszer majd viszontlátjuk egymást. Örökké bánatos családja.
*
Bánatos tizenegy év telt el, amióta a szerető feleség, PETRI MANCI itthagyott bennünket. Emlékét őrzi férje és szomszédja Magda.
*
Bánatos tizenhárom év telt el, amióta a szerető férj és édesapa, DERECSKEI FERENC itthagyott bennünket. Emlékét őrzi felesége és szomszédja Zsiga.
*
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátnak, szomszédnak, a rogériuszi piaci kollégáknak és mindazoknak, akik drága halottunk, BIRÓ IMRE temetésén részt vettek és jelenlétükkel, virágaikkal vigasztaló szavaikkal enyhíteni igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkon. A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel, részvétükkel gyászunkban osztoztak és szerettünk, BODIS ERZSÉBET temetésén részt vettek. Emlékedet örökké megőrizzük! Nyugodj békében! Bánatos fia Róbert és élettársa Olimpia.
*
„7 év egy röpke pillanat / Elszaladt mind hold felhők alatt, / Csak emléked és fényképed maradt. / Szívünkben gyötrelem és fájdalom szakad. / Nélküled házunkban leszállt a csend, / A viszontlátás reményében odafent.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BALOG EMMÁRA halálának 7. évfordulóján. Bánatos férje Misi és lánya Móni.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott. Üres és hideg lett nélküled az otthonom, nincs kivel megosszam örömöm, bánatom. Úgy lennél jó ahogy voltál, csak lennél, csak volnál. Küzdöttél végig, amíg erődből tellett, egy múló perc alatt elszállt az életed. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a drága kéz, mely dolgozni imádott. Nyugodj békében, soha nem feledünk. Feleséged Margit, 2 lánya, 2 veje, 4 unokája és 2 dédunokája.
*
Mély fájdalommal emlékezünk szeretett lányunkra, KÖLLŐ GYÖNGYIRE (szül. PAPP) halálának 3. évfordulóján. Lám ennyi az élet, gondoltátok-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Bánatos édesanyád, 3 öcséd, sógornőd és unokaöcséid.
*
Megrendülten értesültünk egykori kolléganőnk RÁCZ MÁRIA színművésznő elhunytáról. Jellegzetes színpadi karaktereit, emberi alakját emlékezetünkben megőrizzük. Őszinte részvétünk családjának. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tóth Hajnalnak drága édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.
*
Szomorú szívvel veszünk búcsút a legdrágább édesanyától, anyóstól, nagymamától, SZEKRÉNYES EMMÁTÓL (szül. Kémer), aki 76 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke örökké szívünkben él! Gyászolja lánya, veje és családja.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, SZEKRÉNYES EMMA (szül. KELEMEN, Kémer) életének 76. évében elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. Bánatos húga Olga és családja.
*
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, SZEKRÉNYES EMMÁTÓL (szül. Kémer), aki 76 éves korában csendesen megpihent. Temetése ma 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló fia István és gondozója Anikó.
*
Fájdalommal és megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, apatárs, sógor, KEREKES JÓZSEF hirtelen elhunyt. Temetésére augusztus 6-án 13 órakor kerül sor a városi ravatalozóból. Szerető családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, özv. DEMIAN ERZSÉBET
életének 71. évében hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn, augusztus 4-én 12 órától a városi kápolnából. Nyugodjon békében. Gyászolják gyermekei veje, menye, unokái és a pici dédunokája.
*
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett édesanyámtól, FILIMON ILEANATÓL most, amikor a jó Isten magához hívta. Utamat állandóan igazgatta, és tudom, ezután is örökké mellettem lesz és figyeli lépteimet.
Isten nyugosztalja. Lánya Galea Rodica családjával.
*
„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal, És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal. Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata: Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.” (Victor Hugo) Kedves Hajni, osztozunk édesanyád elvesztése miatti mély fájdalmadban. Kívánunk neki békés nyugalmat, a számodra pedig erőt és vigasztalódást. Barátaid.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Tóth Hajnalnak szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Bihari Napló szerkesztősége.

Címkék: