Gyászhírek 2014. augusztus 29.

Gyászhírek 2014. augusztus 29.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett BÍRÓ MAGDOLNA (szül. LUKÁCS MAGDOLNA) temetésén. A gyászoló család.


Megrendülten értesültem a tisztelt BIGUS JÁNOS elhunytáról. Őszinte részvétem a gyászoló családnak a szeretett férj és apa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Juhász Györgyi.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk PÉNZES FERENCZRE, aki 5 éve nincs közöttünk. „Bús a temető csendes suttogása,/ Ma is kimegyünk hozzád, ez marad számunkra./ Pihensz sírodban örökre, csendesen,/ Elfeledni téged nem fogunk sohasem./ Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Bánatos családjai.

*

„Lassan csitul a fájdalom,/Nehezen gyógyul a seb,/Hatalmas az én bánatom./Ő ezt már nem érzi meg./Itthagyott minket csendesen,/Elvitte tőlünk a halál,/Nem hív magához senkit sem,/Nem szól, hogy valami fáj./
Üvöltenék! – ha hallaná/Hiába, nincs visszaút,/Fájdalmamat ki oltaná?/Sírok csak, nincs más kiút./Pihenjen békében nyughelyén,/Bár elfárad a bánat,/Fájón, bénultan siratom őt,/Drága Édesanyámat.” A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, NAGY JULIANNÁRA (szül. PAPP),
akinek 1 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak. Gyászoló lánya Róza, veje János és unokája Alice.

*

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 29-én a drága édesanyára, nagymamára és rokonra, JOBBÁGY FERENCNÉRA
(BÖSKE néni, Margitta) halálának évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Leánya Ica és családja.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk MOLNÁR JÁNOSRA (Remete) halálának 1. évfordulóján. Szíve nemes volt, keze dolgos, álma legyen nagyon boldog. Élettársa Julika és gyermekei.

*

Az elválás örök fájdalmával és szemeinkben könnyekkel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ERZSÉBETRE (Nagyvárad, szül. Kémeren), aki 67 évesen immár 5 éve visszaadta lelkét Teremtőjének. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olyankor mindig könny szökik szemünkbe./Rögös volt az út, mely neked jutott,/Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított!/Egész életeden át szorgalmasan éltél,/Ránk nagy bánatot hagyva, csendesen elmentél…/Virágot viszünk egy néma sírra,/De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza…/
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni!/Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk,/Hiányzol nagyon, soha nem feledünk!” Drága emlékét őrzi férje András, lányai Gyöngyi, Elvira, Jutka, vejei Karcsi, Attila, József és 3 imádott unokája Brigitta, Laci és Norbi.

*

„Ez a nap az emlékezés napja,/Érted imádkozunk halkan zokogva./Elmúlt négy fájó év, már nem látunk többé,/
Könnyes szemmel az égbe súgjuk: Hiányzol örökké!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, ÖZV. ANTAL SÁNDORNÉRA (szül. FURKA IRÉN, a volt UAMT dolgozója). „Itthagyott bennünket. Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál mindenkit, akik téged szerettek. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat az élők érzik. Még élni akartál, oly sok volt a terved, de 78 évesen menned kellett. Szíved szeretetét két marokkal szórtad, adtál szeretetet jónak és rossznak. Neked utolsó éveidben kicsiny öröm, halvány szenvedés, inkább kín jutott, könny és lelki szenvedés.
Boruljatok síromra halkan, csendesen, ne sírjatok, nekem már nem fáj semmi sem. Ha majd rátértek ti is erre az útra, megyek elétek, találkozunk újra.” Bánatos lányai Ibolya, Gyöngyi, fia Sanyi, menye Jutka, 8 unokája, 3 dédunokája, keresztlánya és annak családja.

*

M. HERCZEG LAJOS (Magyarkéc) 2 éve elhunyt. Szerettél, becéztél mint még senki más, jutalmad legyen mennyei fény és ragyogás. Felesége Mária, fia Csongor, menye dr. Gresz Veronika, unokája Kinga.

*

Fájó szívvel emlékezünk MÁRTHA JÓZSEFRE. Ma hat hete, hogy nem vagy velünk, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szíved nemes volt, kezed dolgos, megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott. Vigyázol ránk odafentről, messzeségből, karod felénk nyújtod, de tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel. Utat mutatsz nekünk, mert a szívünkben mindörökké létezel. Soha el nem feledünk, mert nagyon szeretünk. Gyászoló család.

*

Örök szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, LÁZÁR ERZSÉBETRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha el nem felejtő gyermekei: Gizi, Jóska és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett feleségemre, BALOGH RÓZSIKÁRA (Biharszentjános)
halálának első évfordulóján. „Én már alszom zúgó lomb alatt, ó ne zavarjátok csendes álmomat. Gondoljatok rám szeretettel, nekem már nem fáj semmi sem. A fényképedet nézem, könny szökik szemembe, szomorúan gondolok az elmúlt időkre.” Nyugodj békében! Bánatos férjed Károly.

*

Fájó szívvel emlékezünk BALOGH RÓZSIKÁRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. „Könnyes szemmel állunk sírodnál,/ Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál,/ Szólunk, de a néma sír nem felel,/Szomorú szívünkben mégis létezel./Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,/Vigyáz sírodra bánatos családod./Álmaid a mélyben legyenek csendesen./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékét őrzi keresztfia Lacika, felesége Zita és Nikolett.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BALOGH RÓZSIKÁRA (Biharszentjános), aki 1 éve hagyott itt bennünket.
„Szíve nemes volt, keze dolgos,/Élete nehéz volt, álma legyen boldog./ Csak az hal meg, akit elfelednek,/ Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emlékezik rá Jakab Miki és felesége Vera.

*

„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.” (Szent Bernát) Kegyelettel, hálával és tisztelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra az 50 éves érettségi találkozó alkalmával.
Tanárainkra: BORDÁS MIHÁLY (osztályfőnök), DANKA EDIT, DR. ILUTIU PETRU, ERDEI ISTVÁN, FARKAS JÓZSEF, HALGAS IRMA, HAJDU GERGELY, ID. HEGYESI VICTOR, HORVÁTH JÁNOS, KOVÁCS MÁRIA, KOVÁCS DÉNES, NAGY LAJOS, NÁNÁSI ZOLTÁN, ID. SÓKI BÉLA, TÚROS GYÖRGY, VARGA MÁRIA. Osztálytársainkra:
ASZALÓS GYULA, GERGELY LÁSZLÓ, GŐDÉNY ERZSÉBET, HORVÁTH SÁNDOR, KÓRÓDI ÉVA, KUN BÉLA, NAGY LÁSZLÓ, OROSZI FERENCZ, RONYESZ SÁNDOR, SZŰCS LAJOS, SZÁV SÁNDOR, TÉCSI ILDIKÓ. Áldott emléküket szívünkben örökké őrizzük, nyugodjanak békében! A Székelyhídi „Petőfi Sándor” Középiskola 1964-ben végzett XI. B osztály volt diákjai.

*

57 éves érettségi találkozónk alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra.
Tanáraink voltak: SÓKI BÉLA (igazgató), NAGY ÁBRAHÁM (osztályfőnök), KOVÁCS DÉNES, BALOGH ZOLTÁN, DANKA JÓZSEFNÉ (REIF EDIT), FACSAR GYULA, FRÁTER MARGIT, HAJDU GERGELY, DR. ILUTIU PÉTER, NIEDERKORN JÁNOS. Osztálytársaink voltak: ADORJÁN SÁNDOR, CSOMAKÖZI KÁROLY, DEÁK FERENC, ERDEI ANNA, HEVESI LÁSZLÓ, KALLÓS ISTVÁN, LAKATOS JULIANNA, LEÓKUCZA LAJOS, LUNCZER KATALIN, NEDECZKY MIHÁLY, RIMAY MIKLÓS, SCHMIDT ISTVÁN, SZILÁGYI ANNA,VARGA IRÉN, VIDA ISTVÁN. Az 1957-ben Székelyhídon végzett öregdiákok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, GULYÁS JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében és találj odafenn örök nyugodalmat. Szívünkben örökké megőrizünk! Feleséged Kati, lányaid, vejed és unokád.

*

Szomorúan értesültünk szeretett barátunk, SZONDI GYURI (volt kosárlabdázó a nagyváradi Dinamónál) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Pihenj békében! Bereczky S., Dolhan N. és Klonda P. volt csapattársak.

*

Isten akaratában megnyugodva, a feltámadás reménységével emlékezünk a legdrágább gyermekre, édesanyára, testvérre, sógornőre, SZABÓ GIZELLÁRA (szül. Varga, Érköbölkút) halálának 12. évfordulóján.
,,Meggyötört lelkünk csupa könny és bánat,
a virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívünk, mert örök búcsút vettél,
csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,
de te a szívünkben élsz mindörökké!” Fájdalmas szívvel emlékeznek rá: édesanyja Ilona, fia Csabi, testvére Sándor és családja, sógornője Böbi és családja.

*

„Húsz éve egy röpke pillanat, / Elszaladt, mint hold a felhők alatt, / Csak emléked és fényképed maradt, / Szívünkre gyötrelem és fájdalom szakadt, / Nélküled házunkban leszállt a csend.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
KÓSA FERENCRE (Criotex volt dolgozója) halálának 20. évfordulóján augusztus 30-án. Bánatos családja.

*

Üres az udvar üres a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Szívünkben fájó könny fakad, emléked örökre szívünkben marad. Szomorú szívvel emlékezünk BALOG IOLANDÁRA halálának 1 évfordulóján. Szerető 3 lánya, 3 veje, 5 unokája, 1 dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezem jó élettársamra, BOGDÁNDI DÁNIELRE halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Márta.

*

21 éve hunyt el drága édesanyám, KOVÁCS ANNA. Nyugodjon békében. Miklós, Baby, Zsuzsika.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk édesapánkra, ID. VADKERTI JÓZSEFRE (Székelyhíd)
halálának 30. évfordulóján. Fia József, menye Icuka, lányai Irén, Margit és családjaik.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TIRPE KATALINNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A „Lucretia Suciu” iskola munkaközössége.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, MARHÁS IRÉNKE életének 53. évében súlyos betegség után elhunyt. Temetése 29-én 14 órától lesz Podgorián a 98-as házszám alól. Bánatos férje, lányai és unokái.

Címkék: