Gyászhírek 2014. augusztus 26.

Gyászhírek 2014. augusztus 26.
Családja és szerettei mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága élettársam, az anya, nagymama, PINTYE ÉVA (volt tanárnő) 63 éves korában visszaadta nemes lelkét teremtő urának. Temetése 2014. augusztus 26-án, kedden 15 órakor lesz református szertartás szerint a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk! Nyugodj békében, drága lélek! Élettársa Karcsi, fia Rareş, menye Julika és imádott unokája Csenge.


Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, PINTYE ÉVA 63 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése augusztus 26-án 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett rokonunktól, PINTYE ÉVÁTÓL. Nagynénje Magdus néni, unokatestvére Magduska és Jutka egész családjával együtt.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretet unokatestvérünktől, PINTYE ÉVÁTÓL A Pintye család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Rareşnek, Julikának és a kis Csengének a szeretett anya, anyós, nagymama,
PINTYE ÉVA elvesztése miatt érzett fajdalmukban. „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” ( Zsolt 34:19) Adélka, Zoltán, Zsuzsa és Bíborka.

*

„Én élek, ti is élni fogtok.” (Ján. 14:19) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak
PINTYE ÉVA volt presbiternőnk elhunyta alkalmából. Búcsúznak a Nagyvárad Réti Egyházközség lelkipásztorai és a presbitérium.

*

Őszinte részvétünk Rareşnek és családjának, Zsuzsának és Orsinak a szeretett PINTYE ÉVA elhunyta miatti fájdalmukban. Veletek érzünk, Gyuri, Lia, Cuni, Mazsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, PINTYE ÉVA elhunyta miatti fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Az AN4 és AN5 lépcsőházak lakótársulása.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett baráttól, PINTYE ÉVÁTÓL.
„Örök az arcod, nem száll el a szavad, mosolyod szívünkben marad.” Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és élettársának KÁROLYNAK. Kristof Ilona és András, Emőke és családja, József és családja.

*

Fájdalommal a lelkünkben emlékezünk a ma egy éve meghalt szerető férjre és édesapára, KARACS SÁNDORRA
(kőműves mesterre). Életutad dicső volt, drága két kezed által épített sok-sok szép maradandó emlékek közt könnyezve téged látunk, a sírodon a virágok is harmatkönnyeket hullatnak érted. Drága Apu, soha nem felejtünk el!
Felesége Eta és leánya Editke.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, MÉSZÁROS ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében, drága lélek! A gyászoló család.

*

Drága, jó Istenem, már 5 éve, hogy egyetlen földi kincsemet, fiamat, MÉSZÁROS LÁSZLÓ-ISTVÁNT 44 évesen elvesztettem. Drága teste a fugyivásárhelyi temetőbe nyugszik a feltámadás reményében. Örök fájdalommal szívében emlékezik rá édesanyja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, SZONDI GYÖRGY-JÓZSEF életének 71. évében hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, augusztus 27-én 11 órától a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló felesége Vali, lányai Dity és Enci, vejei Gabi és Szabi és imádott unokái Viki és Tomi.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága kisfiunkra, SZOLGA KRISTÓFRA (Paptamási). Megtört lelkünk csupa könny és bánat,/ A virágos rét nélküled sivár és száraz./ Megszakad a szívünk, mert örök búcsút vettél,/ Csillagok közt a legfényesebb lettél./ Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,/ De te a szívünkben élsz mindörökké! Örökké bánatos szülei, testvére Zsófia, keresztszülei és nagyszülei.

*

Szeretettel szívünkben örökké emlékezni fogunk a kedves szomszéd nénire, BARTA JULIÁNNÁRA és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Herpan család.

*

Szomorúan értesültünk egykori zenész kollégánk, BIGUS JÁNOS hosszú szenvedés utáni haláláról. A Debrecenben elhunyt kolléga 20 évig volt színházunk zenekarának tagja. Emlékét megőrizzük! Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. A Szigligeti Társulat.

*

Mély fájdalommal a lelkünkben búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, ÖZV. NAGY ERZSÉBETTŐL (Élesd),
akinek drága szíve megszűnt dobogni. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk.” A jó Isten adjon örök nyugalmat neked! Bánatos szívű húgod Kati, sógorod Lajcsi.

*

A veszteség szörnyű fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. NAGY ERZSÉBET
(szül. BARANYI, élt 69 évet, Élesd) szíve rövid, de súlyos betegség után megszűnt dobogni. Temetése kedden 14 órától lesz az élesdi kápolnától. „Ha le tudnánk írni szívünk bánatát, biztos megsiratná az egész világ. Álmok, emlékek, sok szép szavak, ennyi az egész ami a múltból megmaradt. Te úgy szerettél minket amilyenek voltunk, amit te adtál, mástól nem kaphatunk. Őrködjenek feletted az őrző csillagok.” Mi mindig szeretni fogunk! Örökké bánatos, szerető lányaid Panni, Ildikó, Mónika, Erika, vejed Csabi, imádott unokád Răzvan.

*

Drága ATTILA és CSABA, együttérzésünket fejezzük ki szeretett édesanyátok halála miatti fájdalmatokban.
Csatári István, Göcz László és az egész család.

*

Őszinte részvétünk szomszédunknak, ÁTYIN JÓZSEFNEK és feleségének PIROSKÁNAK a szeretett anya, anyós, nagymama, dédmama, IDA néni elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Nagy Imre és családja.

*

„Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet!” Fájdalommal emlékezünk VARGA OLGÁRA. Nyugodjon békében!
Családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. BURAI IMRÉRE (Nagyszántó), aki 6 hete hunyt el. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Hat hete a temetőt járjuk, megnyugvást lelkünkben ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod! Szívünkben hordjuk örökké emléked! A gyászoló család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki KEWLEMEN ÉVA kolléganőnknek és családjának édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Caritas szociális konyha munkaközössége.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Együttérzésünket fejezzük ki KELEMEN ÉVA munkatársunknak és családjának édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, testvér és édesapa, JÓSA ANDRÁS 61 éves korában tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtőjének.ó Temetése augusztus 28-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnától.
„Dacos csillag kihunyt az égen,/ A csónak partot ért./ Hideg csendben fekete minden/ Legyen az álmod szép!”
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, KABÓDI MÁRIA 2014.08.25, életének 58. évében távozott közülünk. Utolsó útjára a fugyivásárhelyi temetőben kísérhetik el mindazok, akik részt vesznek az augusztus 28-án 15 órától kezdődő temetésen. Emléke szívünkben él! Gyászoló családja.

*

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, ahol megpihen szerető szíved, amelyben nem volt más csak jóság és szeretet. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 3 éve elvesztett drága feleségre, anyára, nagymamára és dédmamára,
VARGA BORBÁLÁRA. Szerető férje Laci, lánya Erzsi, testvére Piri és családjuk.

*

Augusztus 26-án 4 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, KÖTELES ERZSÉBET (született RÉVÉSZ, Váradszőlős). „Bús a Temető csendes suttogása, / Ma is kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. / Pihensz sírodban örökre, csendesen, / Elfeledni téged nem fogunk soha sem. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”
Emléked örökké őrzi férjed László, lányod Erzsébet, vejed László, unokád László, felesége Renáta, dédunokád Vivien, fiad László, menyed Gizella, unokád László, felesége Kinga, húgaid Magdus és családja, Irénke és családja.

*

21 éve már, hogy szüleimet, ID. KÖTELES LÁSZLÓT, és feleségét, KÖTELES JULIANNÁT utolsó útjára elkísértük. Az életben csak jót és szeretetet adtak. Jóságukat soha nem feledjük, drága emléketeket örökké őrizzük. Gyászol szerető fiatok László, unokátok László és családja, unokátok Erzsébet és családja.

*

Ezennel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, IFJ. SZŰCS MIKLÓS temetésén részt vettek és részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk JANOS MÁRIÁRA, aki 5 éve nincs közöttünk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Férje Gyula, lánya Mimi, veje Öcsi, unokái Patrick és Rajmond.

*

Ma 1 éve és 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor drága feleségemet, HORVÁTH ZSUZSÁT (szül. UJVÁROSI)
a kegyetlen halál elrabolta. „Elragadta tőlem, nem tehettem semmit, amikor sírok, már nem vigasztal senki. Arcomat könny mossa, mert nem vagy velem többé, de szerető szívemben élni fogsz örökké.” Szívéből szerető férjed Karcsi.

*

„Kinek édesanyját nem fedi sírhalom, az nem tudja mi az igazi fájdalom.” Ma másfél éve, hogy elvesztettem az imádott, drága édesanyámat, HORVÁTH ZSUZSANNÁT. Azóta szavakkal elmondani nem lehet, fájdalom és bánat költözött szívembe-lelkembe. „Másfél éve, hogy tőlem elmentél, itthagyva mindent, még búcsút sem vettél. Kezem elengedted, nincs már ki vezessen, gyermeki eszemmel ezt el sem hiszem. Gyakran hívlak, szólítom neved, mintha még most is itt lennél velem. Édesanyám, e szó legszebb nekem, kár, hogy nem hallhatod, ahogy elrebegem. Sohasem halványul szívemben emléked, sohasem szűnik lelkem gyásza érted.” Nagyon szeretlek, anyukám! Borzalmasan hiányzol! Örökké bánatos lányod Évike és férje Józsi.

Címkék: