Gyászhírek 2014. augusztus 21.

Gyászhírek 2014. augusztus 21.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, LOSONCZI GYULÁNAK szeretett nagymamája elvesztése miatt érzett fájdalmában. A számos szép emlék megőrzése mellett, igazi vigasztalódást kívánunk számára és a gyászoló család számára. A paptamási Polgármesteri Hivatal munkaközössége.


Fájó szívvel búcsúzunk LOVÁSZ ISTVÁNTÓL kinek emléke örökké él szívünkben. Emléke legyen áldott! Sógornője Olga és a Molnár család, Julika, Erika, Szebi és Andris.

*

Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. Fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, SZILÁGYI MAGDOLNÁRA, aki már 15 éve nincs velünk. Hiányzol és soha nem feledünk. Szerető családja.

*

Szeretettel emlékezem keresztapámra, NYÉKY MIHÁLYRA (Szentjobb), akit 24 éve kísértünk utolsó útjára, és keresztanyámra, NYÉKY ANNÁRA, aki 8 éve távozott az élők sorából. Emléküket szívemben őrzöm! Juliska.

*

„Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.” (1 Kor. 6,14) Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, SZŰCS JUDITNAK és családjának férje elhunyta alkalmából.
A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

„Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdasága szerint.” (JSir 2,31) A Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének munkaközössége mély megrendüléssel értesült munkatársunk, SZŰCS JUDIT férjének haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket. Nyugodjon békében!

*

„Minden gondolatokat őreá vessétek, mert neki gondja van reánk.” (1 Pét 5,7) A Partiumi Keresztény Egyetem Modern Nyelvek Tanszékének munkaközössége őszinte részvéttel és együttérzéssel kíván vigasztalást SZŰCS JUDITNAK, férje elvesztése miatti gyászában.

*

Megrendülten értesültünk volt kollégánk és munkatársunk, SZŰCS MIKLÓS halálhíréről. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az Offset Print nyomda munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SZŰCS családnak szerettük, SZŰCS MIKLÓS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Gyászoló családjának vigasztalást kívánunk. Pihenése legyen csendes! A Gorzó család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama és anyós, VIDICAN JOLÁN (született KAPUSI) hosszú és súlyos szenvedésben elhunyt. Gyászolja őt imádott unokája Valér, lánya Kati és veje Valer.

*

„Leszek sehol – és mindenütt leszek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, férj, apa és testvér, IFJ. SZŰCS MIKLÓS hosszú türelemmel viselt szenvedés után életének 47. évében elhunyt. Temetése későbbi időpontban. Gyászolják: szülei Marika és Miklós, felesége Judit, kisfia Áron és testvére Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki munkatársunknak, édesanyja, OLÁH KATALIN, elvesztése miatti mély fájdalmában.
A Krizolitus Impex és a Construct Mobil munkaközössége.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt, feledhetetlen, jó férjre, édesapára, nagyapára, VLAICU FLORIANRA (tanár). Nyugodjék békében és az örök világosság fényeskedjék neki. Találkozunk az örök hazában. Az ortodox vallás szerinti megemlékezést, parasztászt a SF. M.Mc Gheorghe, Parcul Traian-beli templomban d.e. 10 órakor tartjuk. Felesége Mária, leányai Aurelia gyermekeivel Dia és Vlad, Teodora.

Címkék: