Gyászhírek 2014. augusztus 20.

Gyászhírek 2014. augusztus 20.
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, POCSANTEK LÁSZLÓRA, aki ma 11 éve örökre itthagyott bennünket. Jóságát és családszeretetét, míg élünk, szívünkben megőrizzük. Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett, mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre itt marad. Nyugodjon békében! Felesége, leánya, fia, három unokája, nővére és fia.


Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, Barát Istvánra (szül. Érsemjén), aki ma 1 éve hagyott itt bennünket. „Annyira akartam élni,/ Búcsúztam volna tőletek,/ De erőm nem engedett,/ Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Emlékét kegyelettel őrzi felesége, gyerekei: Enikő és Ede.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédapára, SARKADI DEZSŐRE, aki 20-án 6 hónapja elhunyt. Nyugodjon békében. Felesége, lánya, vejei, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZALAI ILONKÁRA (élt 54 évet)
halálának 7. évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki.” Szívünkben örökké megmaradsz. A gyászoló család.

*

Még mindig fáj, pedig eltelt már 17 év attól a naptól, drága édesanyánk és nagymamánk, POCSAI ERZSÉBET,
hogy eltávoztál közülünk. Szívünkben él emléked, jóságod, szeretetted és mosolyod. Nyugodj békében, emléked legyen áldott. Lányaid Erzsike és Jutka családjaikkal.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a legdrágább édesanyától, anyóstól, nagymamától, SCHMIDT KATALINTÓL
(szül. ERÖSS), aki 70. évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2014. augusztus 21-én 11 órakor a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle fia, lányai, vejei és unokái.

*

Szomorú 1 év telt el, hogy a legdrágább édesanya, PÁL IRÉN nincs már közöttünk. „Örökké félni és remélni, / Fájó szívvel a csillagokra nézni. / Tágra nyílt szemekkel hinni, / Hogy újra itt lesz, fogom érezni, / De remény és igazság messze egymástól, / Aki nincs többé, hiába várom, / Bármennyire bízok, hogy itt lesz újra velem. / De már soha többé nem fogja meg kezem. / Búcsúzni kell hát tiszta érző szívvel, / Hinni, hogy van élet, mint a Földön / Valahol a felhők fölött van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már!” Emlékezik: lánya Emike, fia Tibi, menye Kati, veje István, unokái Renáta, Kristóf.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyámtól, nagymamánktól és anyósomtól, ÖZV. KIS IDÁTÓL
(szül. PAPP IDA). Utolsó útjára Püspökiben, augusztus 21-én 15 órakor kísérjük. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre. Lánya Irénke, veje, unokái Krisztián és Adrián.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, ÖZV. KIS IDÁTÓL (szül. PAPP IDA). Emléked örökké megőrizzük. Temetése csütörtökön, augusztus 21-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Fodor Juliska és családja.

*

Szeretettel búcsúzom keresztanyámtól, ÖZV. KIS IDÁTÓL (szül. PAPP IDA). Emléked szívünkben örökké megőrizzük.
Józsi Ica és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, IFJ. BIHARI BÉLÁRA, aki 12 esztendeje itthagyott bennünket. „Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem felejtünk.” Bánatos édesapja, Piroska és Bihari mama.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. KÉRI JÓZSEFRE
halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben szeretettel őrizzük! A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, dédmamára, SZABÓ ROZÁLIÁRA, aki 1 éve hagyott itt bennünket. „Szíve nemes volt, keze dolgos,/ Élete nehéz volt, keze dolgos./
Csak az hal meg, akit elfelednek,/ Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emléke örökké él férje János, lánya Kató, unokája Csabi, dédunokája Csabici és unokamenye Vali szívében.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, LOVÁSZ ISTVÁNTÓL. Emléked kegyelettel megőrizzük, nyugodj békében! Testvére Irén és lánya Éva.

*

Szomorú az út, amely a sírodhoz vezet, megpihenni tért drága, szerető szíved. Nélküled üres, szomorú a házunk és nem hisszük el, hogy hiába várunk. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa,
LOVÁSZ ISTVÁN életének 83. évében örökre megpihent. Temetése 2014. augusztus 21-én, csütörtökön 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle felesége Juliska, lánya Ibike, unokája Szebike.

*

Megköszönjük mindazoknak, akik kedves halottunk, SZABÓ ÁRPÁD (Tamási) temetésén jelen voltak, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Bánatos felesége Klári, fia Csaba, menye Marika, két unokája Tamás és Vivien.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk ÚJVÁRI PIROSKÁRA halálának 2. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökké, ha látni akarunk, felnézünk az égre. Nővére Julianna, Sári és családja, Mónika és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább gyermekre, IFJ. NÉMETH LÁSZLÓRA, (Bihar),
akit ma 22 éve szólított magához az Úr. Emlékét örökre megőrzöm szívemben. Nyugodj békében, drága gyermek!
Szerető édesanyád.

*

Egy éve, hogy MEREGYA TIBOR ott pihen, ahol már nem fáj semmi, nyugodalmát nem zavarja senki. Örök álma felett őrködjön az Isten, hogy fájdalma után nyugodalma legyen. Nővéred Magda.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, TÓTH JÁNOS életének 76. évében elhunyt. Temetése 2014. augusztus 20-án 14 órakor a bihari római katolikus kápolnából lesz. Búcsúzik szerető felesége Etuka, fia Janika és lánya Enikő.

*

Mély megrendüléssel vettük tudomásul RIDI ATTILA kedves barátunk, RIDI BANDI fia elhunytát Budapesten. Együtt érzünk szeretteivel hirtelen halála miatt. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Kutasi Sándor és családja, barátja Sanyika és családja Amerikából.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, MÁTÉ ZSUZSANNÁRA, aki ma hat hónapja örökre itthagyott bennünket. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az élet megérti, de a szív nem, hogy egyszer mi is elmegyünk, ahol ő van oda! Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Soha nem felejti el bánatos férje András, lánya Tímea és veje Attila.

*

„Fájt, hogy az arcod/Nagyon sima volt a ravatalon:/ Hogy törölhette le a drága indulatokat/A halál, ez a durva Hatalom?” (Ady) Hat hét telt el, hogy eltávozott szerettei köréből a felejthetetlen férj, apa, nagyapa és dédapa,
LŐRINCZ MIHÁLY (volt törvényszéki bíró). Halála mély sebet ejtett azok szívében, akik őt nagyon szerették.
A bánatos család.

Címkék: