Gyászhírek 2014. augusztus 19.

Gyászhírek 2014. augusztus 19.
Isten akaratában megnyugodva, a Feltámadás reménységével emlékezünk drága szüleinkre, Orosz Mihály Ágostonra, aki tizenöt esztendeje távozott közülünk a minden élők útján, valamint Orosz Mihályné szül. Somogyi Ágnesre, akinek szíve másfél évvel ezelőtt szűnt meg dobogni. Emlékük örökké él szívünkben. Legyen pihenésük csendes, nyugodjanak békében. „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) Emlékeznek gyermekeik: Gusztáv István és Otília Valéria, menyük Katalin és unokájuk Dávid.


Fájó szívvel emlékezünk OLÁH ANDRÁSRA (BANDI) halálának 11. évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja,/
érted imádkozunk halkan, zokogva./ Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Mulhatnak a napok, telhetnek az évek,/Szívünkben örökké megmarad fájó emléked. Bánatos felesége Baja, leányai Cunika, Andrea és Mónika, vejei Tamás és Csaba, unokái Anna, Alma és a kis Balázs.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára és dédnagyapára, BIVOLARU DUMITRURA, aki augusztus 25-én lesz 1 éve, hogy örökre megpihent. Nyugodjon békében! Szerető lányod Anna és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, SOVÁRI ANNA MÁRIÁTÓL. Temetése kedden, augusztus 19-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Lelked nyugodjon békében. Bánatos lányaid Galis Ana és családja, és Bordás Zsuzsanna és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, az anyósra, nagymamára, PALÓCZI MÁRIÁRA halálának 8. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy apám, KEDVES ÁRON életének 90. évében elhunyt. Temetése augusztus 19-én a margittai református kápolnából 13 órakor. Fáj a szívünk, mert itthagytál, búcsú nélkül elaludtál. Halál bölcsője örökre lezárt, nem látunk többé soha már, végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha. Nyugodj békében.
Szerető lányod Betty.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KEDVES ÁRON 90 éves korában örök nyugalomra tért. Temetése augusztus 19-én a margittai kápolnából 13 órakor lesz. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, sírjára szálljon áldás és nyugalom. Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak MIKLÓS JÁNOS (pedagógus és művész) elhunyta alkalmából. Nyugodj békében! Farkas Laci és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, ÚJVÁROSI LAJOSRA (Szentimre), aki ma egy éve hunyt el. Felesége, leányai, vejei, unokái, unokaveje, unokamenye és dédunokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, BRETEANU ROZÁLIÁTÓL. Bredeanu László és családja.

*

„A halál nem semmisíti meg az életet, csak megváltoztatja.” BARANYI JÓZSEFRE (Bors) és MEGYESI GYULÁRA
(Bors) emlékezünk szeretettel és tisztelettel. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető családjuk.

*

Fájó szívvel és nagy tisztelettel emlékezünk nászomra, HORVÁT MIHÁLYRA, aki egy éve távozott az élők sorából. Emléke szívünkben örökké élni fog! Nászasszonya Irénke és lánya Évike.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, amikor 12 éve itthagyott minket
BIHARI BÉLA (élt 32 évet). Múlhatnak napok, évek, de a mi szívünkben a bánat, fájdalom örökre megmarad. Nyugodj békében! Örökké bánatos édesanyja, lánya, felesége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor egy éve utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, apóst és nagyapát, HORVÁTH MIHÁLYT. „Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos rét nélküled sivár és száraz, megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél, csillagok közt a legfényesebb lettél. Angyali mosolyod nem ragyog rám többé, de te a szívemben élsz mindörökké!” Nyugodj békében! Felesége Kati.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett édesapánkra, HORVÁTH MIHÁLYRA, aki ma egy éve vett végső búcsút tőlünk. „Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt, szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala.” Nyugodj békében. Fia Attila, menye Piroska, unokái Nimród, Eszter.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesapánkra, HORVÁTH MIHÁLYRA, aki ma egy éve hosszú útra indult tőlünk. „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében! Fia Zsolti és menye Cristina.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesapámra, a nagytatára, HORVÁTH MIHÁLYRA.
„Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett, mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökké ott marad. Nyugodj békében. Lányod Ildikó, unokád Ildike.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra napra, amikor 6 éve eltávozott, ID. HEGYI SÁNDOR (kályhás) a szeretett férj, apa, após és nagyapa. Pihenj békében! A szerető család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága szomszédunk, SZABÓ ERZSIKE (Síter) elvesztése miatt. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” A szomszédok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, SZABÓ FERENCTŐL. Temetése 2014.08.21-én 14 órakor lesz a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

Már négy év eltelt, amióta az Egek Urához költözött a mi drága férjünk és édesapánk, DR. VANCSIK JÁNOS.
Azóta szembenéztünk szomorú és nehéz időkkel is. Ezekben az években az ő személyisége és hite példaképünk volt és hozzásegített bennünket, hogy bátorsággal és reménységgel viseljük sorsunkat, hogy alázattal nézzünk mindig előre, és higgyük a jobb jövőt, és semmilyen út nem nehéz, ha a hit fénye beragyogja azt. Nagyon nehéz elviselni az általa hagyott űrt, de tudjuk, hogy ő az égből is vigyáz, és végtelen szeretettel tekint le ránk. A viszontlátás reménysége és az ő szeretetteljes életbe vetett hite, melyet mindig mutatott nekünk, segít a nehézségek legyőzésében. Áldd meg Istenünk azokat, akik a nehéz időszakokban mellettünk voltak. A rá emlékező istentisztelet a Barátok templomában lesz 2014. augusztus 20-án 18 órakor és a római katolikus Bazilikában augusztus 21-én 18 órakor.
Szerető felesége és gyermekei.

Címkék: