Gyászhírek 2014. augusztus 18.

Akt.:
Gyászhírek 2014. augusztus 18.
Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, SZILÁGYI ERZSÉBET, (szül. Szodoray) életének 83. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, 18-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja lánya Zsóka, unokái Radu, Monica, Bogdan, dédunokája Darius.

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, SZILÁGYI ERZSÉBETTŐL, (szül. Szodoray), aki 83 évesen eltávozott szerettei köréből pótolhatatlan űrt hagyva. Gyászoló fia Pityu, unokái Andrea és Renáta.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagynénénktől, SZILÁGYI ERZSÉBETTŐL (szül. SZODORAY). Nyugodj békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Unokahúgai Ili és családja, Emi és családja, valamint Marika és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Boross Tamás kollégánknak édesanyja, Halasi Erzsébet elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lilliput Társulat munkaközössége.

*

A Szent László Római Katolikus Gimnázium tantestülete és diákjai őszintén osztoznak Delorean Gyula tanácsos úr szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott!

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára és nagyapára, GULÁCSI FERENCZRE,
akit ma 3 éve szólított magához a Teremtő. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Nyugodj békében, drága lélek.
Bánatos feleséged Nusi, lányod Enikő, vejed István, és imádott unokád Patrick.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett öcsénkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának ötödik évfordulóján. Örökké bánatos nővéreid Gizella, Lenke és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, édesanyára, VASS IRÉNKÉRE, aki 6 hónapja itthagyott minket. Nyugodj békében. Szívünkben örökké élni fogsz. Szerető édesanyád, férjed és lányod.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, BRETEANU ROZÁLIA (IDA, élt 90 évet) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése kedden, augusztus 19-én 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolja fia Mihály, menye Zsuzsa, unokája Cristina.

*

Szívünk fájdalmával búcsúzunk drága halottunktól BRETEANU IDÁTÓL. Lelked nyugodjon békében! Bánatos lányod Marika, vejed Laci, unokáid Aliz, Robi, Emese, dédunokáid Sophie és Samu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak BRETEANU MIHÁLYNÉ (Iduska) elvesztése miatt. Sógora Bredean Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától, BRETEANU IDÁTÓL. Szívünkben őrizni fogjuk drága emlékét.
Szerető unokád Aliz Lányi – Suter és családja, férje Hermann és gyermekeik, Samu és Sophie.

*

Drága, egyetlen, imádott gyermekünk KISS LAJOS NORBERT (1982–2007) augusztus 17-én töltötte volna be 32. életévét, ha a kegyetlen sors el nem rabolja tőlünk. Kimondhatatlanul hiányzol, életünk értelme voltál. „Bennünk alszik a világod, mit örökre itthagytál, bennünk él már minden álmod, mit még meg nem álmodtál, bennünk ég a fájdalom, mi hiányodból fakad, bennünk lüktet minden szó, mi elhagyta ajkadat. Bennünk hagytad drága szíved, mi örökre szeretett, bennünk hagytad, nekünk adtad, mit adni csak lehetett!” Örökké szerető, bánatos édesanyád, édesapád.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, déditatára,
KIRÁLY JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben szeretettel őrizzük. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk SEMENYI SÁNDORRA, halálának első évfordulóján. Köszönöm, hogy éltél, és engem szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívemben itt él emléked örökre, ha látni akarlak, felnézek az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várjál rám, ha időm lejárt.

*

Ma 2 éve annak a szomorú napnak amikor elment örökre JUHÁSZ OTILIA (TIA), a legdrágább feleség, anya, nagymama. Pihenése legyen nyugodt! Soha el nem felejti férje Józsi.

*

„Most azért megmarad, a hit, remény, szeretet, e három: ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (1 Kor. 13)
Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS JÓZSEFRE (volt agrármérnök) halálának 5. évfordulóján. Emlékét kegyelettel őrzi felesége Ilonka, leánya Anikó, veje Gyuszi és unokája Róbert.

*

Imádott, gyönyörű lányomra, POPA MIRTILRE emlékezünk, aki ragyogó lényével vidámságot, boldogságot hozott mindannyiunk életébe. Öt éve már, hogy csilingelő hangját, örömmel teli kacaját felváltotta a néma fájdalom.
„Ha szólni kell Rólad
elcsuklik a hangom,
sóhajt minden mondat,
ha bánatom mondom.”
Örökké szeretni fogunk Kicsim! Anya, kishúgod Mirjam és Mircea apa.

*

Szomorú szívvel emlékezünk arra a szomorú napra amikor kicsi unokámat, POPA MIRTILT (Diószeg) aki 11 évesen hagyott itt bennünket, ma 5 éve utolsó útjára kísértük. „Istenem súgd meg neki halkan,/ Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!/ Álmomban keressen meg engem,/ Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem./ Nem szólnék róla,/ Mélyen gyötör a bánat,/ Csak hadd lássam még egyszer/ Kicsi unokámat!/ Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom./ Súgd meg neki halkan, hogy/ MIRTILL én minden nap várlak! Kati mama, nagynénjéid Nóci, Tímea és férje Sanyi.

*

„Elment csendesen, zajtalan,/ Mosolygó arccal, némán hallgatag,/ Elnémult, sivár üres a helye,/ Az élet, derű elszállott vele,/ Utána sóhaj, égő könny fakadt,/ Mint árny csupán az emléke maradt./ Elvitt magával örömet, mindent,/ Elment, örökre itthagyott minket, mindörökre.” Életünk legszomorúbb napja ez! Fájdalmunk kimondhatatlan amikor erre a szomorú napra emlékezünk. Hosszú, fájdalmas 5 év telt el mióta unokatestvérünket,
POPA MIRTILT (Diószeg) 11 évesen örökre elveszítettük. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni szépséggel a családod életét./ Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is „MIRTILCIM” Te pedig velünk vagy,/ Mert szeretetünk irántad olyan végtelenül nagy./
Annyira fáj, hogy nem látunk többé,/ s nem is hallhatunk, hiába élsz bennünk még élénken,/ sírunk és mardos a kín, hogy meg nem menthettünk./ És mikor elmentél, nem foghattuk a kezed.” Zsóka nénje, férje András, unokatestvéreid: Bianka, Kinga és Gavril.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága férjemre, SZABÓ FERENCZRE (Kárásztelek), aki ma 6 éve eltávozott közülünk. „Minden mulandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon./ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára és nagyapára, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva),
akinek jóságos szíve 6 hónapja szűnt meg dobogni. Szerettem volna élni még köztetek,/ De a Sors másképp rendelkezett./ Én már elmentem végleg megpihenni,/ Odafenn már nem fáj nékem semmi./ Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk,/ Bocsáss meg nekünk, hogy nem segíthettünk./ Számunkra te sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok./ Drága jó szívét, lelkét, áldd meg jó Atyánk,/ És köszönjük, hogy ő lehetett a szerető férj, édesapánk, nagyapánk! Örökké bánatos felesége Marika, nevelt lánya Enikő, veje József, unokái Anita és Dávid.

*

Drága édesapám, ha mellettem volnál,/ Szebb volna az életem, lábad elé raknám. Fájó szívvel emlékezem drága édesapámra, GAZSI IMRÉRE, akinek jóságos szíve 6 hónapja szűnt meg dobogni. Ki voltál nekem, arra nincs fogalom, erényeidet hiába sorolom. Gondoskodó családfő, drága édesapa, vigyázó őrszemünk, családunk oszlopa.
Egy gyertya most érted égjen, ki fenn vagy a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből. Örökké gyászoló lánya Emese.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó gyermekemre, a testvérre, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva),
aki ma 6 hónapja megpihenni tért. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/ Legyen sírodon Isten áldása./ Őrködj álma felett édes Istenem,/ Hogy oltalmad alatt pihenhessen! Bánatos édesanyja Piroska, testvére Lajos és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb após, TÓTH GYULA (2002-ig Nagyvárad, Kogălniceanu u. 33 alatti lakos)
2014. augusztus 10-én, életének 91. évében Hatvanban elhunyt. Temetése református szertartás szerint 2014. augusztus 18-án 13 órakor lesz a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Menye Tóth-Gyulafalvi Mária, unokája Annamária, dédunokái: Csabi és Bandi. Elérhetőségeink: toth.gy.maria@gmail.com, gyulafalvy@yahoo.com.

*

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik vasárnap a belényesi református temetőben részt vettek a temetkezési szertartáson, részvétnyilvánításukkal, együttérzésükkel próbálták enyhíteni azt a mérhetetlen fájdalmat, amit drága, szeretett férj és édesapa MIKLÓS JÁNOS (Belényes) elveszítése jelent számunkra. De azoknak is köszönjük, akik csak gondolatban tudtak velünk lenni. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett MIKLÓS JÁNOS (Belényes) a Fekete Körös völgye kiemelkedő egyéniségének elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége.

*

Együtt érzésemet és őszinte részvétemet fejezzem ki a gyászoló családnak, az általam nagyra becsült és tisztelt MIKLÓS JÁNOS (Belényes) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nugodjon békében! Szabó Ödön parlamenti képviselő.

*

Őszinte részvéttel kivánunk vigasztalódást a megszomorodott szivű családnak a szeretett BÁNYAI LAJOS, az érsemjéni iskola volt alkalmazottjának váratlan halála miatt. Az érsemjéni iskola egykori és jelenlegi munkaközössége.

*

Mélységes együttérzésünket fejezzük ki Delorean Gyulának és családjának szeretett édesanyja elvesztése okozta fájdalmában. Az RMDSZ Nagyvárad-szöllősi közössége.

*

Őszinte részvétem Delorean Gyulának és családjának, szeretett édesanyja, Halasi Erzsébet, elvesztése okozta mély fájdalmában. Fodré Gabriella, az RMDSZ Nőszervezet nagyváradi koordinátora.

Címkék: