Gyászhírek 2014. augusztus 14.

Gyászhírek 2014. augusztus 14.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik mellettünk álltak a nehéz pillanatokban a drága édesanya, nagymama és anyós, Lunca Mária (Manci néni) elvesztésekor. Váradszentmártoni lakosként élete utolsó időszakát lányánál Érmihályfalván töltötte. Köszönjük mindenkinek, hogy támaszként álltak meg oldalunkon a koporsó mellett. A gyászoló család.


Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet, csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek.
RAŢ ILEANA temetése 2014.08.16-án lesz 13 órakor a Haşaş kápolnából. Testvére Furmann Iuliana és családja.

*

Öt éve emléked örökké bennünk él, szeretetünk síron túl is elkísér. KOKOVECZ MIHÁLY (élt 33 évet). Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Gyászoló édesanyád és testvéreid.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, TORDAI ERZSÉBETET utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak velünk. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki DELOREAN GYULÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló DELOREAN GYULÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt. Kuntz Anikó és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagyapára, SELYEM SÁNDORRA (nyug. tanár, Élesd), aki 12 éve hagyott itt minket. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KEREKES MÓNIKÁNAK és családjának a szeretett édesapa, após és nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Enikő és családja.

*

A Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1953-ban végzett diákjai nevében őszinte részvétünk TEMPFLI ZOLINAK
TERIKE elvesztése miatt. Szabolcs.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy VERES LÁSZLÓ 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése csütörtökön, augusztus 14-én, du 15 órakor a Steinberger kápolnából. A Fildan család, Ioana és Marius.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA, aki 5 éve távozott el közülünk. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel és nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Felesége Mária, unokái Matthias és Dávidka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DELOREAN GYULÁNAK és BOROSS TAMÁSNAK szeretett édesanyjuk,
HALASI ERZSÉBET elhunyta miatti mély fájdalmukban. A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DELOREAN GYULÁNAK szeretett édesanyja, HALASI ERZSÉBET színművésznő elvesztése miatt érzett fájdalmában. Dr. Földes Béla és Deanna.

*

Őszinte részvétem GYULÁNAK és TAMÁSNAK szeretett édesanyjuk, HALASI ERZSÉBET színművésznő elvesztése miatt. Ács Tibor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DELOREAN GYULÁNAK szeretett édesanyja, HALASI ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Nagyvárad-Olaszi RMDSZ-körzet választmánya.

*

Megrendülten értesültünk egykori kolléganőnk, HALASI ERZSÉBET színművész hirtelen elhunytáról. Úgy érezzük, mégsem távozott el, mert alakja tovább él a váradi színház és a nézők emlékezetében. Őszinte részvétünk GYUSZINAK, TAMÁSNAK és családjaiknak. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DELOREAN GYULÁNAK és VIVINEK a pótolhatatlan édesanya és nagymama,
HACK HALASI ERZSÉBET elvesztése okozta fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Kecse család.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, BODAN JULIANNÁRA halálának első évfordulóján. Emlékét örökké megőrzik: fiai József, Jenő, menye, unokái Izabella és Viktória.

*

Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 25 éve távozott az élők sorából
BORSI DÁNIEL, a szerető férj, apa, nagyapa és rokon. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerettei.

*

Megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától és férjtől, KULCSÁR ÁRPÁDTÓL, aki 58 évesen távozott tőlünk. Temetése augusztus 14-én 11 órakor a városi kápolnából lesz. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle családja.

*

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és apósra,
KUN KUTI JÁNOSRA (a CSO Crişul volt játékosára), akit augusztus 16-án egy éve ragadott el a halál családja köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Felejthetetlen szép emlékét őrzi mindörökké, őt soha el nem felejtő felesége Klári, fia János, leánya Zseni, unokája Răzvan, menye Silvia és veje István.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, dédire, VÁRDAI BEREK PIROSKÁRA
(Erdőgyarak), aki 5 éve hagyott itt bennünket. „Szíve nemes volt, keze dolgos,/ Élete nehéz volt, álma legyen boldog./Csak az hal meg, akit elfelednek,/Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Lánya Manyi, unokái Dóra és Sanyi, unokaveje Bandi, dédunokája Rájmi.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, KISS FERENCRE,
halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége és fia.

*

Fájó szívvel emlékezünk MEGYESI GYÖRGYRE (Bihar) halálának 2. évfordulóján.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Soha nem felejt el testvéred Erzsike és családja.

Címkék: